Форум за енергийна ефективност

Изчислено с остър молив: Енергийна ефективност

Какво общо има системата за моливи с енергийната ефективност? Доста неща! На изложението "Опит за енергийна ефективност" в централата на Festo в Еслинген-Беркхайм системата за острене на моливи показва, как една мярка за оптимизация на енергийната ефективност се съчетава с друга и се създава цялостна концепция, която е убедителна по отношение на енергията: посредством намаляване на триенето и теглото, посредством възстановяване на енергията, посредством избор на подходящите компоненти и ефективното задвижване и регулиране.

Конкурентно предимство посредством устойчиво производство

Енергийната ефективност в техниката за автоматизация вече е основен приоритет. Какви конкретни възможности за икономии могат да бъдат използвани? Това се доказва от системата за моливи. В нея моливите се острят, щамповат, транспортират до станция за пълнене, опаковат се в кутии и се пренасят в склада. С помощта на тази демонстрационна фабрика въпросите за цялостната енергийна ефективност могат да получат ясен и практичен отговор.

Като семейна компания с дългосрочна перспектива, Festo от много години се фокусира върху цялостната енергийна ефективност – както в собствената си компания, така и за клиентите. Винаги с оглед на цялата верига на добавени стойности – от проектирането на енергийно ефективни продукти до ефективното проектиране на системи и енергоспестяващата експлоатация на машини и системи по смисъла на "зеленото" производство.

Изложението също следва този четиристепенен подход с видеоклипове, интерактивни експонати на продукти и решения на Festo, както и с представяне на устойчиви услуги и предложения за добро обучение. Посланието гласи: всяка област допринася равностойно за намирането на оптимално, икономично и перфектно координирано решение за автоматизация. Подходящо за намиране на отговори на предизвикателствата на 21. век, както е представено в началото на обиколката. Специално във връзка с ключовите думи намаляване на ресурсите, изменение на климата и екологичен отпечатък.

Енергийна ефективност: цялостна концепция

Успешните решения по отношение на енергийната ефективност се основават на цялостна концепция. Цялостният поглед включва хардуер, консултации, инженеринг, измервания и обучение – точно както се предлага от Festo.

Мислете цялостно, действайте целенасочено

Инженеринг за оптимално проектиране на инсталации

С помощта на три различни манипулаторни системи – пневматична, електрическа и комбинирана – станция 1 демонстрира общите разходи за притежание при различни времена на цикъла за период на експлоатация от няколко години. Във всеки случай посетителят може да зададе желания период на изплащане и да определи най-икономичното решение за него от гледна точка на разходите за придобиване и енергия.

Продукти и решения за по-голяма енергийна ефективност

Децентрализираните вентилни острови разположени в непосредствена близост до задвижванията например спестяват целево сгъстен въздух в станция 2. Но потенциалът е много по-голям: анимирани изображения информират за 11 допълнителни възможности за спестяване. При относителит дял на крайното потребление на енергия от 30 % в германския промишлен сектор бъдещето принадлежи на тези мерки.

Услуги и квалифицирано обучението като инструменти за управление

Докато станция 3 се фокусира върху услугите на Festo за пестене на енергия, станция 4 описва услугите на Festo Didactic. Тук теорията и практиката се съчетават по устойчив начин. Защото знанието води до нови решения. Независимо дали става въпрос за енергийно ефективен винтов компресор в компресорния блок на система за сгъстен въздух, или за команди за наблюдение и управление, които постоянно подобряват енергийния баланс.

Енергийната ефективност на Festo прави енергийната ефективност чуваема

Записващото устройство разкрива това: специалното оборудване прави чуваеми и скритите загуби на сгъстен въздух, които не могат да бъдат чути с просто ухо в заводски условия. С услугите за пестене на енергия на Festo можете да откриете и най-малките течове. Това води до много интересни възможности за спестяване.

Заедно в посока към бъдещето

Изложението "Опит за енергийна ефективност" впечатляващо подчертава факта, че Festo непрекъснато открива нови пътища в тесен обмен с клиенти, доставчици, водещи изследователски институти и други компании, както показва специалната зона за иновации.

Преглед