Кухнята отгоре.

Изкуство в кухнята

Напълно автоматизирана монтажна система с IO-Link

Възходът на nobilia до най-голям производител на кухни в Европа не е случаен. Един от модулите на нейната рецепта за успех: ефективно производство на кухненски шкафове на високоавтоматизирани монтажни линии. Много от тях идват от компанията Hüttenhölscher, която използва продукти за автоматизация на Festo – оборудвани с IO-Link – за да увеличи гъвкавостта и наличността.

Nobilia произвежда около 3000 кухни всеки работен ден. Във всяка кухня има средно по 10 шкафа. Това означава, че nobilia произвежда около 660 000 кухни за вграждане годишно или, казано по друг начин, повече от 6,5 милиона кухненски шкафа. "Такъв обем продукция не е възможен без висока степен на автоматизация", обяснява Мартин Хенкенйохан, изпълнителен директор в nobilia-Werke. "В края на краищата потребителите имат индивидуални очаквания към своите кухни. Това често води до размер на партидата 1. в производството."

Напълно автоматизирана монтажна система за производство на чекмеджета за кухненски шкафове в nobilia-Werk във Верл, Германия

Високотехнологични решения за високи изисквания

Благодарение на рентабилното и надеждно производство nobilia отговаря на собствените си високи стандарти по отношение на производителността, скоростта и ефективността - в съчетание с надеждността на доставките и качеството на услугите. В тясно партньорство с nobilia компанията Hüttenhölscher използва специфичното си ноу-хау, за да разработва специфични за клиента високотехнологични решения за монтажните системи в nobilia. "Основата на нашите процеси на непрекъснато усъвършенстване са технологичните иновации. Много от тях, като например компонентите съвместими с IO-Link или Motion Terminal, идват от Festo – придружени от високо качество на продуктите, експертни решения и консултации", разказва Хютенхьолшер.

Най-новата напълно автоматизирана монтажна система за производство на чекмеджета за кухненски шкафове, която Hüttenhölscher доставя на nobilia, се състои от две нива. На горното ниво челните части се обработват с пробивна система и се снабдяват с необходимите монтажни отвори. На долното ниво успоредно се сглобяват принадлежащите към тях чекмеджета. Последната стъпка е сглобяването на челните части, при което предната част се поставя пред чекмеджето.

В зависимост от поръчката напълно различни варианти на челните части преминават директно
една след друга към производството в различни размери, материали и цветове. "Челните части действат, така да се каже, като главни части на системата", разказва Хенкенйохан. Когато се подава челна част, системата записва специфичната й идентичност посредством баркод. Според тези данни пробивната система автоматично се настройва към размера на челната част и необходимата схема на пробиване. Едновременно с това на долния етаж на системата започва монтажът на ваната на чекмеджето. В края на системата челната част и ваната се съединяват, за да се получи готово чекмедже.

Звезди на пневматиката

Разнообразни пневматични задвижвания от серията Stars на пневматиката придвижват челните страни и чекмеджетата от една монтажна стъпка към следващата, задържат ги и ги притискат за по-нататъшна обработка. В запрашена среда задвижванията ADN, DNC, DFM, DSBC или DSNU показват своите качества по отношение на здравина и експлоатационен живот. SLT плъзгачите допълват портфолиото от монтирани продукти.

Звездите на пневматиката включват 2200 продукта за автоматизация, които блестят със здравина, привлекателна цена и лесна достъпност в цял свят. С тях 80 процента от всички задачи за автоматизация могат да бъдат решени по функционално оптимизиран начин. "Благодарение на висококачествените си продукти за автоматизация, почти всички наши клиенти препоръчват Festo като доставчик на автоматизация в своите спецификации", обяснява Даниел Хютенхьолшер. В спецификациите на последната система, която Hüttenhölscher достави на nobilia, се изискваше връзка IO-Link. "Просто защото по време на нашите презентации ние успяхме да убедим инженерите и техниците от Hüttenhölscher и nobilia в предимствата на техниката на свързване", добавя Виктор Петерс, инженер по продажбите във Festo.

Повишена наличност на системата благодарение на IO-Link

Всички пневматични функции се задействат от вентилния остров VTUG с IO-Link. Вентилният остров е с малък размер, компактен, с голяма пропускателна способност и с тази проста техника на свързване на борда. IO-Link е единна, стандартизирана и следователно ефективна технология за инсталиране и окабеляване. Устройствата с IO-Link връзка могат лесно и удобно да бъдат параметрирани – и веднага да се върнат в експлоатация при подмяна без инженерен инструмент.

"В случай на сервизно обслужване IO-Link позволява много по-бързо търсене на неизправности и по този начин гарантира, че машината ще бъде пусната в експлоатация по-бързо", разказва Хютенхьолшер. Това е възможно, тъй като Festo IO-Link-Master разполага с обширни опции за диагностика на борда. Освен това устройствата, поддържащи IO-Link, като интелигентни сензорни елементи и изпълнителни елементи, се параметрират автоматично при замяна. "Това значително увеличава наличността на нашите системи", добавя Хенкенйохан.

Модернизиране на системите в посока на Индустрия 4.0

Сложните диагнози могат да бъдат прехвърляни бързо и да бъдат стандартизирани, както и да реализират концепции за Predictive Maintenance и Condition Monitoring. Festo предлага и много устройства с IO-Link от различни фамилии сензори до изпълнителни елементи, като например вентилни острови, електрически задвижвания и контролери на стъпкови мотори. Даниел Хютенхьолшер изказва мнение по въпроса: "С тази модерна техника на свързване Festo значително модернизира нашите системи и ние можем да направим още една стъпка към Индустрия 4.0. Тъй като отпада индивидуалното окабеляване, IO-Link значително намалява усилията за електрически монтаж. Благодарение на софтуера параметрирането става многопланово и спестява много време по време на въвеждането в експлоатация."

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG

Waldstraße 53–57
33415 Verl
Германия

www.nobilia.de

Сфера на дейност: Производство и дистрибуция на вградени кухни

Hüttenhölscher Maschinenbau GmbH & Co. KG

Grasweg 47
33415 Verl
Германия

www.huettenhoelscher.de

Сфера на дейност: проектиране, конструиране и монтаж на специални машини
и приложения с роботи за мебелната промишленост и други промишлени сектори

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 1.2018
  2. Изображения: nobilia
Преглед