Visatronic EXCM манипулатор

Малък, но какъв!

Гъвкава и рентабилна автоматизация при сглобяване на малки части

Обобщението на всички важни фактори за успех в едно решение за автоматизация не е лесна задача. Целта да се обработва възможно най-голям асортимент размери на партиди се конкурира с желанието да се поддържат възможно най-ниски разходи. Mini-H порталът EXCM на Festo показва, как това може да бъде постигнато въпреки това.

Жизнените цикли на продуктите стават все по-кратки, особено в електронната промишленост. Компаниите могат да противодействат на това с гъвкави решения за автоматизиране, които позволяват лесно преоборудване на различни варианти. По този начин се постига икономично производство на малки и големи размери на партиди. В същото време се повишават изискванията към качество както на производствения процес, така и на крайните продукти. Високата степен на автоматизация спомага за изключване на грешките и повишава прецизността. Освен това обаче пространството в производството става все по-оскъдно. Необходим е компактен дизайн на машината. Обобщаването на всички фактори в едно решение за автоматизация е предизвикателна задача. Едновременно с това трябва да бъдат изпълнени множество изисквания, като например гъвкаво адаптиране и мащабиране на системите, лесното конфигуриране и настройка, както и бързо въвеждане в експлоатация. Да не говорим за високата степен на надеждност и прецизност, както и за изгодната покупна цена и ниските разходи за поддръжка. С Mini-H портала EXCM Festo успешно синтезира всички фактори.

Винаги на една и съща основа

Mini-H порталът EXCM е гъвкаво и рентабилно решение за автоматизация на широк спектър от задачи за манипулиране. Благодарение на концепцията за паралелно кинематично ремъчно задвижване позициите на задвижващите двигатели са фиксирани. Това означава, че моторът за задвижване на оста Y не е необходимо да се носи със себе си. Ниската подвижна маса води до компактна и мощна система. По този начин Mini H порталът предлага ефективна платформа за автоматизация от най-ново поколение за производителите на машини и системи. Манипулирането с материалите и управлението на процесите винаги могат да бъдат осъществени на една и съща основа. Необходимо е да бъде сменен само челният блок.

EXCM Mini-H портал

Динамика в най-малкото пространство: Благодарение на концепцията за паралелно кинематично ремъчно задвижване новият Mini-H портал EXCMM работи с малка подвижна маса.

Бързо и прецизно тестване

Добър пример за успешното използване на Mini-H портал EXCM е тестовата система Flying Probe на Visatronic GmbH. Малките размери на партидите и прототипите превръщат икономичното тестване на платки в истинско предизвикателство. Затова Visatronic разшири съществуващата си тестова система Visatest. Новото тестово устройство позиционира тестова игла върху електронни модули. По този начин се проверява правилната обработка и функционирането на модула. Mini-H порталът е създаден за тестовата система. Задвижването, което е постоянно монтирано на оста Y, не трябва да се пренася по движещата се ос. Благодарение на компактния дизайн и малката подвижна маса необходимото време за придвижване от 2 секунди за целия диагонал и необходимата точност на позициониране от 0,1 mm не са проблем. За Mini-H портала са възможни скорости от до 500 mm/s и точност на повторение в диапазона ±0,05 mm в системата x/y.

Компанията PKC от Финландия също използва Mini-H портала EXCM в тестово устройство за мобилни крайни устройства със сензорен екран и бутони. При това EXCM отговаря за придвижването до различните тестови позиции както и за движението в рамките на тестовите последователности. Готовото за инсталиране решение за манипулиране беше особено убедително благодарение на своята компактност, атрактивна цена, висока гъвкавост и мащабируема механика. Можете да научите повече за него тук: Прецизност в малък формат

PCK EXCM манипулатор

Финландската компания PKC използва Mini-H портала EXCM в тестово устройство за мобилни крайни устройства.

По-висока икономическа ефективност на системата

Икономичното закупуване и експлоатация, както и гъвкавото задействане с помощта на Ethernet също са важни аргументи за използването на Mini-H портала EXCM. В тази тънка, икономична система всички спецификации, като целеви позиции и скорост на придвижване, могат да се задават директно. Системата поема управлението на двата серво двигателя. По този начин процесите на движение на Mini-H портала са лесно програмируеми − независимо дали става въпрос за целева позиция, скорост на движение или посока.

Mini-H порталът EXCM е оптимален системен компонент за лабораторна автоматизация, производство на електроника и производство, монтаж и боравене с малки части.

Накратко: Mini-H портал EXCM

Висока динамика: Механичната конструкция на фиксираните мотори намалява подвижната маса и наслагва задвижващата мощност на двата мотора. Това позволява такава висока динамика от 10 m/s².

Висока точност на системата: Кинематичната конструкция позволява повторяемост на системата от ±0,05 mm (в x/y).

Намалено време за конструиране: Цялостна система с определени интерфейси и размери.

Обикновена поръчка само с номер на поръчка. Опростеното конфигуриране предлага изцяло съгласувана манипулаторна система, включваща мотори, контролер и кабели.

Лесно въвеждане в експлоатация: EXCM се конфигурира лесно с помощта на персонален компютър или ноутбук с Festo Configuration Tool (FCT) през Ethernet LAN.

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 2.2014
  2. Изображения: Мати Имонен
Преглед