Технология за електромагнитни разпределители на Festo използвана в Bayer Crop Science

Изпитана технология за електромагн. разпределители

Продуктите на Crop Science Division на фирма Bayer предпазват и увеличават реколтата в повече от 120 държави. Когато компанията изгражда нова многофункционална система, тя трябва да съответства на най-високите стандарти за безопасност и надеждност: Циклите на проверка трябваше да бъдат значително намалени, а непланираните престои, дължащи се на ремонти, трябваше да бъдат напълно елиминирани в бъдеще. За тази цел Bayer разчита на технологията за разпределители на Festo. Системата вече работи безпроблемно толкова дълго време, че TÜV Festo издаде сертификат с удължен интервал на изпитване от 7 години за своите електромагнитни разпределители.

Bayer Crop Science Division разработва активни съставки за растителна защита и съответните методи на производство. За да може да произвежда по-бързо и по-индивидуално, сега производителят иска да обедини необходимите процеси под един покрив. Като специалист по автоматизация и дългогодишен бизнес партньор Festo участва в планирането на ранен етап.

Проектът се оказа предизвикателство за инженерите: Bayer проектира новата инсталация по такъв начин, че съществуващите подсистеми и апарати да могат да бъдат гъвкаво свързвани и експлоатирани. Системата за управление на процесите е разделена на 67 системи за автоматизация, така че управлението на процесите също да може да се адаптира гъвкаво. В същото време се прилагат по-строги изисквания за защита от експлозии: Bayer обработва оперативно запалими течности в тази многофункционална система, а непрекъснатото развитие на процесите изисква и многобройни точки на рязане и намеса, тъй като процесите се променят често. Поради това цялостната система е класифицирана във взривоопасни зони 1 и 2.

Изисквания за безопасни VZ системи

Намаляване до минимум на рисковете за безопасността

Колкото по-надеждни са компонентите и процесите, толкова по-безопасно работи цялостната ви химическа инсталация. Наличието на охлаждаща вода трябва да бъде гарантирано точно толкова, колкото и наличието на електрическа енергия, оборудване за аварийно спиране и разтоварване, помпи, бъркалки и процесни разпределители. Функционалната безопасност на всички процеси зависи от безопасното функциониране на всички определящи елементи: от оператора на системата до функциите за безопасност на електрическата апаратура за измерване, управление и регулиране (EMSR).

В химическата и нефтохимическата промишленост изпитаните компоненти EMSR са от решаващо значение за безопасността и наличността на технологичните системи. Те не само ви помагат да избегнете свръхналягане и други опасни състояния на системата, но също така позволяват да бъдат идентифицирани тенденциите на ранен етап, така че да се предприемат ефективни мерки за противодействие (отчасти автоматично). Една неуправляема реакция може да се види например още при изчисляването на температурния градиент.

Оптимизиране на икономическата ефективност

Колкото по-надеждни са компонентите EMSR, толкова по-икономична е работата на една технологична система. Дори ако вече сте оптимизирали до голяма степен вашата система от гледна точка на технологията на процеса, все още е възможно да постигнете по-висока производителност: със система без престои. С изпитаните компоненти EMSR, сертифицирани по IEC 61508, намалявате до минимум циклите и времената на проверка и гарантирате, че няма да има непланирани престои поради ремонти. Резултат: Цялата система може да продължи да работи без прекъсване.

Изключително надеждни електромагнитни разпределители

Във VZ системата на Bayer Crop Science са инсталирани множество устройства за безопасност EMSR на Festo. Наред с други неща, те превключват разпределите за дозиране, обезвъздушаване и пара на безопасни позиции. Това от своя страна има последици за електромагнитните разпределите, които управляват задвижванията: Те трябва (при едноканална архитектура) да имат поне същата класификация SIL като цялата верига за безопасност.

На практика изключително ниската степен на изискване поставя специални предизвикателства към дизайна и използваните компоненти: Обикновено един електромагнитен разпределител е проектиран за няколко милиона превключвания. От друга страна, веригата за безопасност може да бъде под напрежение в продължение на десетилетия − и все пак трябва да реагира надеждно в случай на спешност. В такива случаи можете да бъдете сигурни само с компоненти, за които е доказало, че времето не може да им навреди.

Решението: електромагнитни разпределители VOFC/VOFD

Фирма Bayer се нуждаеше от универсално приложим и съвместим електромагнитен разпределител, който да може да се справи с широк спектър от условия в преработвателната промишленост. Освен това той трябва да съответства на изискванията за задействане в искробезопасни токови вериги (Exi) в зона 1. Нашият високотехнологичен 3/2-пътен електромагнитен разпределител от серията VOFC съответства точно на тези изисквания. Доставяме го със сертификат TÜV до SIL 3. Подобно на нашия 3/2-пътен електромагнитен разпределител VOFD, той гарантира вероятност за отказ от 2,41 E-4. Това означава, че при 2410 операции на превключване има максимум една-единствена дефектна операция на превключване: Ако разпределителят се сблъсква с искане за аварийно превключване веднъж годишно, може да се очаква само една дефектна операция на превключване за 2410 години - следователно е практически невъзможно клапанът да не превключи в случай на спешност. Това прави електромагнитните разпределители VOFC/VOFD, които се предлагат със защита от запалване Ex em и Ex ia, идеални за използване в защитни вериги.

Използване със значително удължен интервал на изпитване

Bayer не е единствената компания, която е много доволна от нас. Многофункционалната система показа, че доверието в нашите продукти е оправдано: в него са инсталирани повече от 1500 електромагнитни разпределителя от серията VOFC в схеми за управление, свързани с безопасността, и в други схеми за управление. Досега нито един от тези компоненти не се е повредил дори частично. През 2015 г. 14 от тези разпределители бяха демонтирани и допълнително подложени на тест за издръжливост в климатична камера. Резултатите убедиха и TÜV Rheinland и ги накараха да издадат нов сертификат. Оттогава насам Festo е първата компания, която може да посочи интервал на изпитване, удължен до 7 години. Разбира се, винаги е важно да бъдат предприети подходящи превантивни мерки, за да се избегнат грешки, и да се вземат предвид условията на околната среда. Но по принцип вие като оператор вече можете сами да определяте много гъвкаво продължителността на използване на нашите сертифицирани електромагнитни разпределители VOFC.

Захранване с налягане без течове

Друг продукт на Festo се отплаща на Bayer от много години: пластмасови шлаухи от полиуретан в комбинация със съединители от серията NPQH. Те служат като линии за захранване със сгъстен въздух към електромагнитните разпределители. Полагането е гъвкаво, а монтажът е бърз и лесен: Механизмът на скобата за шлаух на съединението има вграден уплътнителен пръстен, който предотвратява загубата на сгъстен въздух и при нужда може да бъде освободен бързо.

За Bayer високата устойчивост на шлаухите на UV лъчение е друго предимство при работа, както и тяхната химическа устойчивост. Можем да доставим шлаухи в различни цветове, така че не е необходимо отделно обозначение, ако освен сгъстен въздух се използва и азот. С нашите големи разфасовки можете да се откажете от свързващите съединения дори за дълги тръби. По този начин свеждате броя на възможните точки на изтичане до абсолютния минимум.

Bayer AG
Crop Science Division

Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim am Rhein
Германия

www.cropscience.bayer.de

Кой трябва да знае това?

Преди да се спрете на Festo, спокойно потърсете мнението на своите специалисти. Можете лесно да предадете нашите предложения за решения и примери за приложения: с този линк Препоръчителна страница от Festo.

Преглед