Фабрика за обучение Шарнхаузен

Учебни помещения във фабриката

Фабрика за обучение на Festo Шарнхаузен

Образованието, знанията и индивидуалното обучение са съществена част от корпоративната култура на Festo. Фабриката за обучение във фабриката за технологии Шарнхаузен е директно интегрирана в производството и по този начин преодолява пролуката между практическото обучение на работното място и теоретичното обучение в центъра за обучение. Мозъчните тръстове създават и пространство за съвместно разработване на технологии и продукти.

Джулиане Кьорнер отново разглежда отблизо всички работни станции. Обучението по енергийна ефективност започва след десет минути. Тя е втора година стажант по търговия и от два месеца работи във фабриката за обучение в Шарнхаузен. Заедно с един технически стажант тя управлява регистрациите за обучение и отговаря за грижите за помещенията и за поддръжката им. "Особено ми харесва фактът, че ние стажантите подготвяме обученията самостоятелно като екип." Да бъдеш в центъра на събитията е това, с което "живее" новата фабрика за обучение. Независимо дали става въпрос за стажанти, нови или опитни служители, предаването на знания не се извършва в изолирана семинарна зала, а непосредствено с практическото приложение. "Тъй като обученията са специално насочени към служителите на завода в Шарнхаузен, ние отново и отново влизаме в контакт с технически области. Особено за нас, стажантите от търговския отдел, това е и отлична възможност да се запознаем с производството, тъй като нашият офис се намира точно в средата на нивото на монтаж на специални клиентски решения", обяснява с ентусиазъм Юлиане Кьорнер.

Кратки пътища

Фабриката за обучение с площ 220 m² интегрира модерната култура на обучение на Festo непосредствено в процесите на фабриката за технологии. Понастоящем офертата включва 33 обучения, продуктови обучения и квалификационни курсове, които могат да бъдат интегрирани в ежедневната работа. За новите служители, за да разберат функциите на продуктите и да се запознаят със задачите си, а за дългогодишните служители, за да се запознаят с иновативни процеси и технологии. Обучението на работното място и обучението в близост до работното място се сливат в една дидактическа единица. Широката програма от целенасочени инструкции, бизнес игри, семинари за напреднали, както и обменът на знания между мениджъри и колеги, позволяват обучение, съобразено с изискванията на всеки отделен служител. За постигане на оптимален ефект от обучението стаите за обучение във фабриката за обучение включват различни нива на обучение, като например качество, енергия, безопасност, чувствителност на компонентите, фабрични стандарти или зони за почивка.

Фабрика за обучение Шарнхаузен

Индивидуални профили за учене

Тъй като фабриката за обучение е замислена като съпътстващ процес на фабриката за технологии, мениджърите посочват потенциални теми за обучение. Целите на обучението, броят на лицата, обучителят, продължителността, повторенията и желаната методология на дадена мярка за обучение се формулират в отделни профили за обучение. Целта е да се стандартизира процесът на обучение. Каталогът на обученията включва механична обработка, монтаж, производство на електроника и автоматизация както и междусекторните теми за енергия и околна среда, продукти на Festo, производствени системи на Festo и специфични обучения в завода в Шарнхаузен.

Квалификация в CP Factory

Централен елемент на фабриката за обучение в Шарнхаузен е кибер-физическата платформа за обучение и изследвания "CP Factory" на Festo Didactic. Кибер-физическата фабрика дава възможност за практически трансфер на технологични знания по отношение на по-дигитализирано производство и взаимодействие между човека и машината в бъдеще. CP Factory представя новите тенденции в мрежовото производство на Индустрия 4.0 и предоставя комплект за изграждане на интелигентна фабрика за обучение и научни изследвания. Той е част от модулната система за непрекъснато обучение за трансфер на умения в областта на Индустрия 4.0.

В качеството си на платформа тя моделира станциите на реалната производствена система, интегрира съответните технологии за мехатроника и автоматизация и дава възможност например за обучение по програмиране на системите, работа в мрежа и управление на данни. Освен това CP Factory се използва за разработване и тестване на гъвкави софтуерни решения, които след това се прилагат в производството. "С CP Factory фабриката за обучение Шарнхаузен на Festo прави важна крачка към бъдещето на Индустрия 4.0", споделя Клаус Цимерман, ръководител на отдел Обучение и консултации на Festo Didactic Deutschland. "В допълнение към технологичното усъвършенстване, интердисциплинарната квалификация на служителите играе решаваща роля за нас служителите." Благодарение на работата си във фабриката за обучение и за Юлиана Кьорнер Индустрия 4.0 вече не е абстрактно понятие. Поглеждайки над раменете на колегите си от техническите професии, тя вижда със собствените си очи, как ще се промени производството в бъдеще.

CP Factory: С всеобхватния, модулен и разширяем модел на фабриката за Индустрия 4.0 могат да бъдат картографирани много области на веригата на добавени стойности.

CP Factory: всеобхватен, модулен и разширяем модел на фабриката за Индустрия 4.0

Места за вдъхновение и комуникация

Удобни места за сядане, маси за срещи, ниши с индивидуални работни места и голяма медийна стена, която е интерактивен портал към света на данните. С четирите работни пространства с различна атмосфера в технологичната фабрика Шарнхаузен е създадено пространство за съвместно разработване на технологии и продукти и за интердисциплинарен обмен. Няколко служители могат да работят едновременно на интерактивните медийни стени и да се свързват в мрежа с други места по света посредством видео конферентна връзка. Добре обмислената концепция на пространствата предлага идеалната платформа за интензивно сътрудничество, ефективна работа и лесен обмен.

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 2.2016

септември 2016

Преглед