По-бързо развитие на ефективно, надеждно обработване на проби

По-бързо развитие на надеждно обработване на проби

Съвместен инженеринг в лабораторната автоматизация

Festo САЩ си сътрудничи с PerkinElmer за разработване на компактно решение за обработване на проби за водещ световен производител на медицинско оборудване. Благодарение на ранното включване на клиента в процеса на разработване подсистемата е лесна за интегриране в платформата на клиента - със стандартни компоненти от Festo, работна станция PerkinElmer® JANUS G3 и модифициран модул с въртящ се захват. Този подход доведе до минимална сложност при максимална производителност и надеждност на процеса.

Подпроцеси за обработване на проби

Решението на Festo е част от модулна работна станция за манипулиране с течности JANUS® G3, която може да бъде гъвкаво адаптирана към различните изисквания на клиентите. В заявлението се разглеждат следните етапи на процеса: Отделяне на съдовете за проби с различни размери от стелажа → Идентифициране на пробите → Вортексиране → Отваряне на капака → Поставяне на отворената проба под пипета → Затваряне на капака след вземане на пробата → Връщане на съдовете за проби в стелажа.

Специални характеристики на съдовете за проби

Необходимо е да се работи с два различни вида съдове за проби с много различни размери: ThinPrep®: диаметър 42 mm x височина 75 mm и SurePath®: диаметър 33 mm x височина 52 mm.

Капачките на съдовете за проби са плоски и поради това не са подходящи за автоматизиране. Това поставя специални изисквания към отварянето и затварянето с висок въртящ момент до 2 Nm. Поради специалната геометрия на дъното на съда дори най-малката промяна в позицията може да доведе до невъзможност съдовете за проби да бъдат върнати в стелажа.

Допълнителни изисквания

Клиентът искаше изцяло електрически промишлен робот, който да покрива работна зона с 2 тави с по 48 съда за проби. Решението трябва също така да съответства напълно на цялостната система визуално, без да се налага да се променя съществуващата платформа. Освен това се изискваше и възможност за модернизация на системи, които вече са на пазара.

Решението на Festo

Festo разработи общо пет подсистеми, състоящи се от стандартни компоненти на Festo, работна станция PerkinElmer® JANUS® G3 и персонализиран модул с въртящ се захват .

Работна станция JANUS® G3 с персонализиран модул с въртящ се захват и подсистеми на Festo.

Работна станция JANUS® G3 с персонализиран модул с въртящ се захват и подсистеми на Festo.

Благодарение на тясното сътрудничество с клиента сложността на индустриалния робот може да бъде сведена до минимум. Промишленият робот (3-измерен портал) използва съществуващите водачи в работната станция JANUS® G3, така че да могат да бъдат избрани компактни оси. Модулът с въртящ се захват с модифициран стандартен захват е част от 3-измерния портал и се използва за изваждане на отделни съдове за проби от тава. След като съдът за проби бъде идентифициран по уникален начин с помощта на четец на баркодове, той се завърта много бързо около вертикалната си ос, за да се гарантира, че пробата в съда се смесва със суспензията. След това съдът за проби се отваря и се задържа под пипета. След вземане на пробата съдът отново се затваря и се поставя обратно в съда.


Капачките на съдовете за проби се захващат непрекъснато посредством модула с въртящ се захват по време на всички етапи на процеса. Това гарантира, че след отваряне и затваряне всеки съд за проби може да бъде поставен отново в тавата с висока точност.

В момента няколко бета версии на цялата работна станция се тестват от избрани крайни потребители. Същевременно цялостната система се сертифицира от TÜV, за да може в бъдеще да бъде достъпна за широкия пазар.

Начален старт посредством сътрудничество

Сътрудничеството с Festo се е отразило добре на клиентите в няколко аспекта. Решението на Festo за обработване на проби увеличава скоростта, гъвкавостта и надеждността на процеса на цялостната система, свежда до минимум сложността и увеличава ефективността на използване на компонентите. Освен това клиентът успя да намали разходите за обработване и да ускори времето за пускане на пазара. Съвместният инженеринг с Festo ще бъде допълнително засилен в бъдеще, тъй като дава на клиента свободата да се концентрира върху стратегически иновации и да реагира още по-гъвкаво на постоянно променящите се пазарни изисквания.

Само за изследователски цели. Не е предназначен за използване при диагностични процедури.

Интересни статии

Преглед