Мобилните кислородни апарати подобряват физическата устойчивост, качеството на живот и дееспособността на пациентите.

Подобрено качество на живот

Компактен регулатор за кислородни апарати с пиезотехнология

Около 600 милиона души по света страдат от белодробното заболяване ХОББ. Мобилните кислородни апарати подобряват физическата устойчивост, качеството на живот и дееспособността на пациентите. Японската компания Musashi Medical Laboratory доставя лесни за обслужване регулатори под формата на смартфон за тези кислородни апарати, които значително подобряват комфорта и обслужването на пациентите. Компактните пиезовентили на Festo осигуряват безшумно подаване на кислород.

ХОББ е съкращение от хронична обструктивна белодробна болест.ХОББ е съкращение от хронична обструктивна белодробна болест. Пациентите с това заболяване страдат от недостиг на въздух; увредените бели дробове вече не могат да филтрират достатъчно кислород от въздуха. Поради това много от тях са зависими от продължителна кислородна терапия. Мобилните кислородни апарати, като например Oxygen Conserver, осигуряват на пациентите достатъчно кислород.

Повече комфорт

Musashi Medical Laboratory направи нова крачка в дизайна на кислородния консервер: те отделиха регулатора на дебита с марката IVY от кислородната бутилка, което го направи удобен за обслужване в ръката. По размер и тегло той е сравним със смартфон и може да се носи удобно на тялото в джоб на риза или панталон.

Регулаторът е компактен и лек, не на последно място благодарение на пропорционалния разпределител VEMR на Festo, който регулира подаването на кислород през маркучите. Друго предимство на използвания пиезовентил: операциите на превключване не се чуват. Дори съобщенията за грешки, които обикновено се извършват посредством звуков сигнал, вече не са неприятно забележими, тъй като регулаторът първоначално само вибрира.

По-голяма ефективност

Апаратът се адаптира към честотата на дишане на пациента. Един сензорен елемент гарантира, че регулаторът ще разпознае вдишването. След това към въздуха за дишане се добавя правилното количество кислород. При вдишване сензорният елемент регистрира "понижено налягане", изпраща сигнал до регулатора, който отваря пропорционалния разпределител VEMR. Сега кислородът вече не тече постоянно от кислородната бутилка, а само за времето на вдишване – не постоянно, както при други апарати. Веднага след като процесът на вдишване приключи, пиезовентилът затваря подаването на кислород. Това прави разхода на кислород много по-ефективен. Кислородната бутилка трябва да се зарежда по-рядко. Това увеличава радиуса на действие на пациента. Нещо повече: Благодарение на енергийно ефективният пиезовентил се удължава многократно животът на батерията на апарата.

Пропорционално поведение с пиезотехнология

Благодарение на пиезотехнологията е възможно кислородът да се подава на пациента плавно, а не на тласъци. "Това е много по-приятно за пациента", обяснява Токуяма Сан, търговски директор на Musashi Medical Laboratory, и добавя: "Радваме се, че сме първите в Япония, които успешно използват пиезовентил в медицинско изделие, което носи значителни ползи за пациента."

  1. Снимки: Musashi
Преглед