Съкращава времето за преоборудване: интегрираното решение за автоматизация на Festo за зареждане и разтоварване на заготовки както и на устройството за смяна на инструменти.

Нарушаване на общия ред

Изключително гъвкави фрезово-стругови центри

До 70 % икономия на време и 50 % по-ниски разходи за производството на една бройка – това отчитат много потребители на фрезово-стругови центри с марка Stama. Причината за това е високата гъвкавост на машините, чието време за преоборудване е практически пренебрежимо. Интегрираното решение за автоматизация на Festo за зареждане и разтоварване на заготовки както и на устройството за смяна на инструменти в допълнителния магазин допринасят за успеха.

Големият плюс на металорежещите машини на Stama: С тях може да се превключва от малки партиди към големи серии в почти всякаква последователност. "Това, което прави нашите фрезово-стругови центри толкова силни, е фактът, че заготовките могат да бъдат изцяло фрезовани, струговани, пробивани, разширявани, назъбявани, изчиствани и полирани от всичките шест страни в рамките на един работен цикъл", обяснява Герхард Швайкер, инженер по продажбите в Stama. "При нашата 5-осева обработка заготовката и инструментът се позиционират и накланят свободно един спрямо друг в пространството", добавя експертът по машините.

Интегрирана автоматизация: Зареждането на части се поема от един линеен портал на Festo със съответните хващачи.

Вертикално зареждане на части

"В машините от серията MT MT726-2C и MT734-2C успоредно се използват два независими инструмента независимо един от друг. В същото време благодарение на завъртащите се въртящи шпиндели е възможно вертикално зареждане на части", разказва Швайкер. "Зареждането на части се поема от интегрираната автоматизация, линеен портал на Festo със съответните хващачи", разказва Йохен Бошер от управление на проекти на Stama. Зареждащият и разтоварващият механизъм полага заготовката на мястото за обработване, където тя се затяга автоматично. Това позволява оптимално използване на работните цикли: Докато още се обработва една заготовка, интегрираното решение за автоматизация може да се придвижи в зоната за обработка, да разтовари готовите детайли и да ги отстрани независимо от другата заготовка, след като са били обработени.

Резултатът е по-кратко време и по-ниски разходи за производството на една бройка, тъй като вече не е необходимо ръчно зареждане за разлика от преди. Вместо това готовият за инсталиране линеен портал открива нови перспективи. С една ос DGE с дължина 4,5 метра в хоризонталната равнина и две работещи независимо една от друга вертикални оси EGC с хващачи HGPL на Festo заготовките могат да се транспортират за обработка директно в работното пространство, т.е. да се зареждат и разтоварват едновременно. Festo доставя зареждащия и разтоварващия механизъм в комплект и готови за инсталиране на машината.

Устройството за смяна на инструменти намалява времето за преоборудване

За да се намали значително времето за преоборудване при честа смяна на компоненти, Stama предлага фрезово-стругови центри от сериите MT726 и MT734 с допълнителен магазин за съхранение на допълнителни инструменти. И в този случай изцяло автоматичното устройство за смяна на инструменти се поема от едно цялостно и готово за инсталиране решение за манипулиране на Festo. Този двоен модул за захващане и завъртане се състои от осите EGC, пневматичното ротационно задвижване DRRD и здравия хващач за инструменти HGPT. "Още при планирането на проекта е голямо предимство да се получат всички необходими решения за манипулиране със заготовки и инструменти от един източник", посочва Бошер. "Festo е нашият компетентен партньор за разработване на цялостна автоматизация на машината."

Готови за инсталиране системни решения

При проектирането на системните решения за фрезово-стругови центри специалистите от Центъра за технологии и приложения на Festo използваха богатия си опит от хиляди готови за инсталиране решения за манипулиране. Затова при такива проекти интегрирането на различни шинни системи или свързването на входове/изходи към управлението на машината е безпроблемно. Специфичните за клиента решения за монтажни интерфейси и разделителни точки се адаптират към съответните изисквания. Тук например зареждащият и разтоварващият механизъм, както и устройството за смяна на инструменти в допълнителния магазин се оказват особено гъвкави благодарение на персонализираното адаптиране в челния блок.

"Интегрираното решение за автоматизация със зареждащия и разтоварващия механизъм, както и устройството за смяна на инструменти на Festo играе своята роля за спестяването на място при оформлението на машината", разказва Швайкер. "Тъй като три четвърти от нашите машини се използват във всички части на света, още по-важно е да работим с глобален партньор като Festo с неговата гъста мрежа за продажби и сервиз. Това важи с особена сила за Китай, където се развиваме особено силно като производител на металорежещи машини", допълва Бошер от Stama.Stama Maschinenfabrik GmbH

Siemensstraße 23
73278 Schlierbach
Германия

www.stama.de

Сфера на дейност: производство и дистрибуция на вертикални обработващи центрове с ЦПУ, съоръжения, инструменти, както и измервателна техника

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 1.2017
Преглед