Прецизно отстраняване на простатна тъкан

Прецизно отстраняване на простатна тъкан

Медицинските роботи играят важна роля в диагностиката

Медицинските роботи играят все по-важна роля в медицинската диагностика. Решенията за полуавтоматично боравене позволяват прецизно вземане на проби от подозрителни области в простатата, което води до по-точни резултати от биопсията и по-добро разпознаване на рака на простатата.

Новият дистанционно управляем манипулатор (Remote Controlled Manipulator, RCM), разработен от холандската компания Soteria Medical BV, улеснява работата на лекарите и намалява интензивността на процедурата за пациента. Не съдържащият метали RCM се използва в затвореното пространство на магнитно-резонансния томограф (MRT).

Прецизна диагностика: Роботизираната система RCM на Soteria Medical подпомага целенасочената биопсия на туморна тъкан в простатата.

Прецизна диагностика: Роботизираната система RCM на Soteria Medical подпомага целенасочената биопсия на туморна тъкан в простатата.

Важен компонент на RCM е неговата сложна софтуерна система, която се използва заедно с изображенията от магнитно-резонансния томограф за изключително прецизно позициониране на водачите на иглите. Текущите изображения на целевата област се сравняват с предишни диагностични сканирания. След това с помощта на пневматичните пластмасови двигатели на робота водачът на иглата се премества на точната позиция. Системата се управлява посредством вентилен терминал на Festo тип MPA. След това лекарят използва изображенията от магнитно-резонансния томограф, за да насочи безопасно и точно иглата за биопсия към простатата и да вземе тъканна проба за по-нататъшно изследване.

Готово за инсталиране контролно табло: Вентилният терминал на Festo тип MPA управлява пневматичните цилиндри на роботизираната система.

Готово за инсталиране контролно табло: Вентилният терминал на Festo тип MPA управлява пневматичните цилиндри на роботизираната система.

Частичната автоматизация с помощта на робот прави процедурата по вземане на биопсия много по-малко стресираща за пациента. Благодарение на високата прецизност на робота, който се състои от най-съвременни полимерни стъпкови двигатели, се вземат една или две тъканни проби от подозрителна зона. От друга страна, при рандомизираната систематична биопсия урологът взема 12-16 проби под ултразвуков контрол.

Интересни статии

Преглед