Манипулаторна система bdtronic YXMx

Прецизно движение по завои в дозиращата техника

Високопрецизно дозиране на лети смоли с малогабаритната манипулаторна система YXMx

От сензора за паркиране на автомобила посредством смартфона до електрическата четка за зъби − чувствителните електронни компоненти се нуждаят от защита от нежелани влияния. Специални лети смоли гарантират това. Десктоп системата mini-dis на bdtronic позволява високопрецизни процеси на дозиране в най-малките пространства - също и благодарение на малогабаритната манипулаторна система YXMx на Festo.

Летите смоли, състоящи се от един или няколко компоненти, предпазват сложните електронни компоненти от нежелано проникване на мръсотия и влага. Прецизната и безотказна дозираща техника е от съществено значение за автоматизираното нанасяне. Bdtronic GmbH, със седалище във Вайкерсхайм, Баден-Вюртемберг, е един от водещите световни доставчици на системи с дозираща техника и е доставчик на пълен набор от системи за монтаж и автоматизация на производството на електронни компоненти. В рамките на иноваторски проект с Festo компанията вече сама е укрепила продуктовото си портфолио.

Новият mini-dis на bdtronic с малогабаритната манипулаторна система YXMx в основата си открива още една област на приложение в сферата на обработката на челния блок на електроника и телекомуникационни продукти. Тъй като инсталираното управление CECC-X позволява движение по завои, с нея могат да бъдат реализирани дори на сложни модели на леене. Новото цялостно решение на Festo е проектирано като спестяващо място и гъвкаво десктоп приложение, което позволява рентабилно производство на много малки партиди.


Прецизност и безопасност

Микроразпръскването с mini-dis се използва за полупроводници и пластини, за електронни компоненти на множество автомобилни компоненти и сензори, както и за медицинска техника и при смартфони. mini-dis обработва едно- или двукомпонентни материали на базата на епоксидни смоли, полиамиди, силикони или акрилат и пасти за спояване в диапазона μl. В световен мащаб се обработват няколко хиляди различни материали за отливане.

За самата дозираща техника са важни два критерия: прецизност и надеждност на процеса. По този начин bdtronic работи в особено тясно сътрудничество с експертите на своите възложители. Взаимодействието между леярските смоли, дозиращата техника и обработваните компоненти се тества интензивно за всеки проект в собствения център за приложения и технологии на компанията. Едно от най-големите предизвикателства в процеса на дозиране е оптималната подготовка на летите смоли. Те първо се хомогенизират и след това се евакуират. По този начин могат да бъдат избегнати и най-малките въздушни джобове.

Гъвкава и компактна

Важен критерий за bdtronic при избора на манипулаторни системи за дозиране е интерполираното управление на изпълнителните механизми, което позволява проследяване на радиуси и по този начин на гъвкави контури. Това е единственият начин да се задават точни точки на дозиране, да се чертаят филигранни пътеки и безпроблемно да се отливат различни по форма компоненти. Това стана възможно с новото десктоп приложение посредством използването на управление CECC-X на Festo със SoftMotion. Ключова роля за това изигра езикът за програмиране CODESYS, с който софтуерните инженери на bdtronic работят от години. Тъй като CECC-X може да бъде интегриран посредством CODESYS, то може да бъде включено в семейството от компоненти на компанията за много кратко време. Освен това CAD данните могат да бъдат прочетени лесно и обработвани бързо.

Със своите компактни размери управлението е идеално съчетано със зоновия портал EXCM-30, който предлага много функции за полезни товари до 3 kg в много малко пространство. Порталът осигурява максимално покритие на работното пространство. Той може да бъде преместен на всяка произволна позиция в работното пространство.

Съгласувани помежду си

Festo е проектирала малогабаритните манипулаторни системи като комплект от оптимално съгласувани стандартни компоненти. В mini-dis на bdtronic като кинематика включително управление се използва зонов портал EXCM-30 с допълнителна ос Z на EGSK, включително управление CECC-X. Като неразделна съставна част от цялостното решение на Festo е включен цялостен софтуерен пакет за лесно програмиране и въвеждане в експлоатация. Предоставянето на много функции в най-малко пространство за инсталиране позволява да се избегне както недооразмеряването, така и преоразмеряването на системата. Софтуерът за управление базиран на CODESYS предлага най-важните основни функции за програмиране на движението на влаковете дори без задълбочени познания по програмиране. Към интерфейсите на управлението могат да бъдат свързани компактни USB камери, сензорни елементи, изпълнителни механизми и разпределители. Всичко това означава висока ефективност и голяма икономия на време и средства.

Компоненти на манипулаторната система bdtronic

Кинематика, управление и софтуер в един пакет

С малогабаритните манипулаторни системи за придвижване на заготовки или инструменти производителите на машини и системи в областта на електрониката и производството на малки части значително намаляват разходите си за проектиране − и получават изгодна система благодарение на стандартните компоненти. Предварително дефинираните функционални блокове от софтуерната библиотека и интуитивното програмиране на приложения с помощта на секвенсера опростяват програмирането и въвеждането в експлоатация.

Системният комплект на Festo се състои от перфектно съгласувани едни с други компоненти и функции от един източник. С тези компоненти лесно могат да бъдат комбинирани цялостни системи, състоящи се от кинематика, управление и дори софтуер. По този начин тези системи разкриват изцяло нови възможности за икономии. По този начин производителите на машини и системи могат да се концентрират изцяло върху основните си компетенции.

Предварително дефинираните функционални блокове на Handling Motion Lib правят програмирането и въвеждането в експлоатация лесно и бързо. Възможни са следните функции: параметриране в съответствие със свързаната кинематика, рефериране и джогинг на интерфейсите за комуникация с хост системи, управление на файлове и система за съобщения за обработка на грешки и последователности.

Включен в системния комплект: компактният контролер CECC-X. Той позволява много функции в много малко пространство. Той съдържа много предварително дефинирани интерфейси към висшестощата система за управление − включително интерфейса OPC-UA за Индустрия 4.0.

bdtronic GmbH

Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Германия

www.bdtronic.de

Сфера на дейност: производство на цялостни решения в областите дозираща техника, предварителна обработка на плазма, горещо запечатване, технологията за импрегниране и автоматизацията на процесите

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 1.2016
Преглед