Прецизност и точност при боравене с течности

Прецизност и точност при боравене с течности

Част 1: Как да оценим и оптимизираме работата на системите за манипулиране с течности

Ключов процес в лабораторната автоматизация е дозирането на аликвотни части от течности, например с помощта на автоматизирани устройства за манипулиране с течности. Оценката на работата на системите за манипулиране с течности е важна както за лабораторните техници, така и за производителите на технологии за манипулиране с течности. Критериите за оценка на ефективността на дозирането са прецизност и точност.

Каква е разликата между прецизност и точност?

Когато устройството за манипулиране с течности доставя серия от аликвотни части от течности, съответните обеми на течностите винаги се отклоняват леко от предвидения целеви обем. Отклоненията могат да възникнат както по отношение на прецизността, така и на точността.

Графиката показва разпределението на обема на серия от течни аликвотни части

Графиката показва разпределението на обема на серия от течни аликвотни части

Прецизността е мярка за степента на вариране на индивидуално измерените обеми един спрямо друг в рамките на едно дозиране. Това е мярка за обемна възпроизводимост при дозиране на аликвотни части от течности. Често тя се изразява под формата на коефициента на вариация (CV), който се определя като съотношението на стандартното отклонение към средната стойност на съответната серия.

Точността описва отклонението на действителния обем на дозиране от целевия обем на дозиране. Например ако потребителят иска да дозира реагент с целеви обем от 100 nl, а дозиращото устройство доставя действителен обем от 103 nl, точността е + 3 nl или + 3 %.

Заглавие на изображение: Разлика между прецизност и точност

Разлика между прецизност и точност

Казано по-просто, прецизността описва случайната грешка или близостта на съответните аликвотни обеми. Точността описва систематичната грешка или доколко средната стойност на аликвотните части е близка до целевия обем.


Вие искате да оптимизирате процеса на манипулиране с течности и се нуждаете от помощ?

Ще се радваме да ви помогнем. Бързо и лесно. Просто попълнете
формуляр за контакт на този уебсайт. Очакваме с нетърпение да се свържете с нас!

Интересни статии

Преглед