Производствен дизайн на устройства тип лаборатория върху чип

Пр. дизайн на устройства тип лаборатория върху чип

Заедно по-бързо на пазара

Мобилната ин витро диагностика е разрастващ се пазар. Все повече се търсят бързи и надеждни тестове, които могат да бъдат използвани до постелята на болния. С партньорството на Festo учени, университети, стартиращи компании, както и утвърдени производители, могат по-бързо да пуснат на пазара своите системи тип лаборатория върху чип и незабавно да започнат серийно производство. Това е възможно благодарение на съвместното инженерно проектиране и модулната система с готови за инсталиране, предварително тествани подсистеми.

Проста система за надеждни решения

Festo предлага модулна система от изпитани компоненти: Сред тях са например миниатюрни цилиндри за задвижване в най-малките пространства, миниатюрни клапани за задействане на гъсто опаковани канали и миниатюрни сензори за наблюдение на налягането или позицията на лабораторията върху чип.

Проектираме подходящ блок от клапани въз основа на оформлението на вашия микрофлуиден чип и избираме модулите, които най-добре отговарят на вашите спецификации. Интегрираме компонентите на блоковете от клапани по такъв начин, че мембраните на микрофлуидните чипове да бъдат прецизно задействани. Това гарантира, че химикалите се транспортират в правилната последователност от резервоарите до реакционните камери - за надеждни и възпроизводими процеси.

Готова за инсталиране подсистема: Буталните пръти активират мембраните на микрофлуидния чип.

Когато става въпрос за дизайн, Festo залага не само на електричеството, но все повече и на пневматиката. Изключително компактните компоненти работят изключително надеждно при минимално генериране на топлина. Това е важно, тъй като използваните химикали често са чувствителни към топлина. Поради това могат да отпаднат допълнителни компоненти за охлаждане. Благодарение на интегрираното генериране на налягане и вакуум не е необходимо външно захранване с въздух.

Управлението на процесите в решенията на Festo не изисква сложен софтуер. Клиентът не трябва да прибягва напр. до "софтуер с неизвестен произход", например. По този начин той си спестява допълнителни проверки и избягва възможните рискове.

Със съвместно инженерно проектиране директно в серийното производство

Проектантите на Festo подпомагат клиента още от най-ранния етап на планиране. Въз основа на определената последователност на процеса – анализът – те проектират подходящия блок от клапани и избират от модулната система модулите, които най-добре съответстват на спецификациите. При това Вие можете да използвате базови елементи, които като функционални блокове вече интегрират два или три компонента – съгласувани с изисквания като необходимо пространство или дебит.

Клиентът много бързо получава образци, които изобразяват процеса на автоматизация и спестяват цикли на оптимизиране, изискващи много време и разходи. Примерните сглобки вече са готови за инсталиране, предварително тествани подсистеми. След доказване на концепцията серийното производство може да започне веднага.

Без собствени примерни сглобки или ръчни тестове към система готова за серийно производство.

Без собствени примерни сглобки или ръчни тестове към система готова за серийно производство.

Доказани, сертифицирани и надеждно доставени

Съвместно разработените решения се състоят от стандартни компоненти, които Festo, като водещ световен доставчик в областта на технологиите за автоматизация, може да достави в големи количества в най-кратки срокове. Управлението на качеството на Festo е сертифицирано съгласно ISO 13485. Системите и компонентите са много надеждни благодарение на промишления стандарт и са се доказали в промишлената автоматизация. В същото време в разработката са включени изискванията на Регламента за ин витро диагностичните устройства IVDR.

Заедно с Festo най-бързият начин за масово производство на нова система "Лаборатория върху чип" е и най-икономичният и най-безопасният.

Пример за готова за инсталиране подсистема на Festo

Пример за готова за инсталиране подсистема на Festo
  • Миниатюрен клапан VOVK: Изключително малък с ширина само 6 mm
  • Блок от клапани и канални пластини: Персонализирани и модулни
  • Датчици SMT: Оптимизирани за пространството и безопасни
  • Бутало на компактния цилиндър AEN: Силно и здраво
  • Фитинг с натискане QS и шлангово съединение: Всичко от един източник

Интересни статии

Преглед