масовият регулатор на разхода VEMD

Смесване и дозиране – 4 приложения, едно решение

Прецизен, ефективен и многостранен: масовият регулатор на разхода VEMD

VEMD е термичен масов регулатор на разхода със затворен контур, който прецизно подава инертни газове и кислород с дебит до 20 ln/min. Неговата пиезотехнология осигурява водеща в бранша динамика и енергийна ефективност – всичко това при отлично съотношение на цена и качество. Тъй като за управлението на разхода не е необходим широчинно-импулсно модулиран сигнал, VEMD работи безшумно. Благодарение на компактните си монтажни размери, малкото тегло и ниската консумация на енергия той е идеален за използване в мобилни устройства – както показва първият пример за приложение.

VEMD е термичен масов регулатор на разхода със затворен контур, който прецизно подава инертни газове и кислород с дебит до 20 ln/min. Неговата пиезотехнология осигурява водеща в бранша динамика и енергийна ефективност – всичко това при отлично съотношение на цена и качество. Тъй като за управлението на разхода не е необходим широчинно-импулсно модулиран сигнал, VEMD работи безшумно. Благодарение на компактните си монтажни размери, малкото тегло и ниската консумация на енергия той е идеален за използване в мобилни устройства – както показва първият пример за приложение.

Мобилна кислородна терапия – за по-добро качество на живот

Пациентите с белодробна хипертония и хронична дихателна недостатъчност не могат да поемат необходимото за ежедневния живот количество кислород. Домашната кислородна терапия (HOT) помага на тези хора. Посредством назална канюла те могат да вдишват кислород с концентрация 90 %. Това е възможно благодарение на мобилен кислороден концентратор. За сравнение: Концентрацията на кислород във въздуха е около 20%.

В миналото за това лечение е била необходима редовна хоспитализация. Мобилната кислородна терапия позволява на пациентите да останат у дома и да се радват на много по-голям радиус на действие.

VEMD се използва в леки и безопасни кислородни концентратори, където осигурява прецизно дозиране на кислорода в съответствие с дишането на пациента. Най-важните критерии и тук са безшумната работа, пригодността за кислород, енергийната ефективност, ниското тегло и динамиката.

Защитен газ – за безопасни инфузионни торбички

Производството и пълненето на еднокамерни и многокамерни инфузионни торбички изисква най-висока надеждност на процеса. За да се предпази надеждно съдържанието на торбичките от дегенерация, по време на пълненето те се заливат с инертен газ азот. При това трябва да се регулира количеството на разхода, за да се избегне разпръскване по време на инжектирането. Именно тук се намесва VEMD, който надеждно отговаря на високите изисквания по отношение на възпроизводимостта.

Защитен газ – за безопасни инфузионни торбички

По време на пълненето инфузионните торбички се заливат с инертен газ азот. (Снимка: ©sudok1 - stock.adobe.com)

Лазерно заваряване на сглобки с аргон – по-бързо и по-гъвкаво

При лазерното заваряване на сглобки материалът се нанася на пластове. Това става с помощта на лазер, който нанася метален или пластмасов прах един върху друг слой по слой и ги слепва. Тези сложни компоненти, произведени по метода на адитивното производство, могат да бъдат произвеждани като едно цялостно изделие. При това формата вече не играе роля.

Транспортната среда за праха е аргон. Затова при дозиране на праха в лазера допълнително се дозира и съответното количество аргон. VEMD е подходящ за това, ако е повторно калибриран за използване с аргон. С избора на това решение, което е значително по-икономично от конвенционалните масови регулатори на разхода, може да се постигне огромна икономия на разходи за една машина.

Въздух и лед – правилната комбинация за повече удоволствие

VEMD намира приложение и в хранително-вкусовата промишленост, напр. в компактни машини за сладолед. Количеството въздух, което се смесва с леда, е от решаващо значение за предотвратяване на образуването на ледени кристали.

В някои случаи контролът на иглените клапани със стъпаловидно управление не се оказва достатъчно последователен, за да осигури постоянно високо качество на продукта. VEMD убеждава с отличното съотношение между висока прецизност и благоприятни разходи – и по този начин осигурява високо удоволствие за клиентите.

Интересни статии

Преглед