Стандартизация в автоматизацията: инфузионни решения

Инфузии, които се изплащат

B. Braun Melsungen имаше много добра идея – и я осъществи последователно: новият завод за инфузионни разтвори трябваше да подходи към производството възможно най-стандартизирано. B. Braun очакваше това да доведе до увеличаване на производителността, повишаване на надеждността на процеса и същевременно до намаляване на оперативните разходи. Това също работи. С подкрепата на Festo.

B. Braun Melsungen AG е един от водещите световни доставчици на решения за здравния пазар. Фармацевтичната компания и компанията за медицински технологии произвежда продукти за анестезия, интензивно лечение, кардиология, екстракорпорално кръвопреливане и хирургия в 45 обекта. Към клиентите спадат болници, общопрактикуващи лекари и лечебни заведения за здравни грижи. Основана през 1839 г. като аптека в хесенския град Мелзунген, само за няколко поколения семейната компания се превръща в глобална корпорация.

Най-модерното производство на инфузионни разтвори в Европа
Всяка година в Европа се изразходват над 600 милиона съда с инфузионен разтвор. Всяка трета бутилка е от Melsungen. Тук се произвеждат и усъвършенстват инфузионни разтвори от повече от 70 години. През 2005 г. е построена нова производствена база − заводът Pfieffewiesen, в непосредствена близост до Melsungen. Оттогава насам B. Braun управлява най-модерното производство на инфузионни разтвори в Европа в новата водеща фабрика за инфузии в Европа (LIFE).

По-голяма ефективност като водещ принцип

Как може да се повиши ефективността на производството във фармацевтичната индустрия? За B. Braun това е от решаващо значение за инфузионните разтвори при новите трикамерни торбички. LIFE трябва да гарантира абсолютно минимални престои и оптимална наличност на системата. За тази цел експертите на Festo проучиха цялата верига на добавени стойности на досегашното производството до момента – както първичния, така и вторичния сектор. Потенциалът за подобрение очевидно се крие в стандартизирането на автоматизацията.

Това е лесно за разбиране: Колкото повече компоненти на фабриката са оборудвани с идентични решения за автоматизация, толкова по-малко са интерфейсите, които могат да се повредят, толкова по-просто става управлението и толкова по-лесни са сервизната поддръжка и поддръжката. Еднотипните компоненти за автоматизация – от системата за подготовка до пълненето и опаковането – също повишават възможността за контрол. Това прави целия производствен процес прозрачен и по-лесен за управление.

Еднотипни контролни табла на клиента

Еднотипни контролни табла на клиента

Различни пневматични компоненти и решения от производството до опаковането – и в тях имаше голям потенциал за оптимизация! Festo е проверила най-старателно решенията, използвани заедно с B. Braun. Въз основа на изискванията на клиента създадохме препоръка за технологичното оборудване. Това включваше и концепцията за стандарт за контролни табла, който да се вписва навсякъде: Записахме всички изисквания за свързване към системата за управление на процесите и разработихме персонализирани шкафове за вентилни острови.

В основата на стандартизацията е нашият вентилен остров CPX/MPA. Благодарение на гъвкавата концепция за управление тук могат да бъдат свързани всички устройства за обратна връзка, задвижвания и разпределители. Общо тези контролни табла контролират 4000 мембранни и процесни разпределители в производството на инфузионни торбички.

Тези нови стандарти бяха монтирани и приложени от всеки партньор по проекта. Това беше предизвикателство, тъй като производителите на машини и системи B. Braun са разположени в цяла Европа. За щастие Festo е също толкова международно позиционирана. Нашите собствени структури за продажби и обслужване улесниха монтажа и глобалната доставка на определените контролни табла до всички участващи компании. Координирахме съгласуването и също така лично подкрепихме прилагането на препоръката за технологично оборудване.

Пълно обслужване във фазата на планиране

Festo планира, изработи и достави 45 готови за инсталиране шкафове за вентилни острови: напълно сглобени, включващи конструктивни данни, електрически схеми и с гаранция за функционалност и фиксирана цена. По този начин B. Braun получи не само готов за свързване модул за своите производители на машини, но и пълен пакет с добавена стойност.

Това доведе до редица предимства: системните решения на Festo опростяват процеса на снабдяване, намаляват разходите за конструкции, понижават разходите за процеса и облекчават специализирания персонал. За нашите клиенти това е допълнителна икономия на време: първо, съсредоточаването върху един доставчик означава, че покупките са не само прозрачни и прости, но и бързи. Второ, в резултат на това е по-вероятно системите да са в експлоатация. Автоматизацията с предварително тествани, готови за инсталиране модули винаги изпреварва монтажа на отделни части с много интерфейси.

Ползи от ефективността на текущите операции

Предимствата на стандартизираната автоматизация на процесите се отразяват и на оперативните разходи. Водещата фабрика за инфузии в Европа е отличен пример за това. Всички машини и системи – от системата за подготовка, пълненето, стерилизаторите и машините за инспекция до опаковането – работят с едни и същи или подобни пневматични решения. По този начин се намаляват разходите за обучение на персонала за сервизна поддръжка. Неизбежните престои на системата могат да бъдат отстранени по-бързо. Общата наличност на системата се увеличава значително.

B. Braun спестява и от наличността на резервни части: тъй като се използват само няколко различни компонента, по-големите количества за поръчка на идентични части осигуряват икономии и по-ниски разходи за закупуване. Това означава също: по-малко площи за складиране, по-малко разходи за поддръжка на основните данни. Действително по този начин се повишава степента на оборота, което от своя страна намалява обезценяването на запасите.

Като цяло намаляването на сложността на системата ускорява всички процеси. Системните оператори са много по-гъвкави още при планирането на мерките за поддръжка. Най-големият плюс: имате нужда само от едно лице за контакт за цялата пневматика. "Можем да планираме по-добре персонала и резервните части, да обучаваме персонала си по-целенасочено и да полагаме значително по-малко усилия в този процес", потвърждава и Клаус Зоннтаг от B. Braun. Ръководителят на поддръжката подчертава значението на това да имаш ясни и надеждни контакти: "Като системен оператор винаги зависиш до известна степен от качеството и навременните доставки на доставчиците си."


Увеличаване на производителността, намаляване на разходите

Преди новото строителство старата система на B. Braun е използвал продукти за автоматизация от шест различни доставчици на пневматика. Поради това сервизната поддръжка и поддръжката бяха сравнително сложни и съответно скъпи. Днес B. Braun може да разчита на единна технология на продуктите, от технологичните системи до машината за опаковане.

Крайният резултат е, че последователната стандартизация в завода Pfieffewiesen значително е намалила времето за изпълнение на проекта и разходите за инженеринг. Цялостното намаляване на сложността има положителен ефект върху работата и наличността на системата. Разходите за обслужване и сервизна поддръжка са намалели също толкова, колкото и оперативните разходи. Фармацевтичният производител също повишава ефективността си, тъй като може да планира много по-лесно персонала и резервните части.

Споделете

Преди да се спрете на Festo, потърсете мнението на своите специалисти. Можете лесно да предадете нашите предложения за решения и примери за приложения: с този линк.

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Германия

www.bbraun.de

  1. Изображения: B. Braun
Преглед