Технологии за по-добър живот

Нарастващото и застаряващо население на света изисква повече медицински диагностики и терапии. Напредъкът в медицината открива нови заболявания и ги прави лечими. За да бъде извършена надеждна диагностика, е необходимо пробите да бъдат анализирани прецизно. Медицинската техника се използва за терапия, улеснява и запазва човешкия живот. Поради това търсенето на медицинска техника и техника за лабораторни анализи в световен мащаб нараства бързо. Ние предлагаме нашето технологично ноу-хау за прецизна и надеждна автоматизация на чувствителни процеси на този развиващ се пазар. ​

В много области на лабораторната диагностика пробите все още се обработват предимно ръчно. Между другото това е така, защото автоматизацията на процесите е нова територия за много потребители. Със своята продуктова гама LifeTech предлага индивидуални решения, така че лабораториите по цял свят да могат да работят по-безопасно, по-продуктивно и по-икономично с помощта на автоматизацията.

Основните приложения на технологиите на Festo са стандартизираното, прецизно третиране на течни проби и прецизното дозиране на газове и течности. В лабораторната техника се използват предимно електрически задвижвания с мотори и контролиращи прибори, хващачи, системи за обработка и сензори. В областта на медицинската техника с нашите пиезовентили ние имаме уникално предимство при високо прецизното дозиране на течности и газове.

Безопасен анализ в лабораториите

Анализирането на голям брой проби по безопасен, надежден и бърз начин стимулира тенденцията към автоматизиране на техниката за лабораторни анализи. Ръчната обработка на пробите от една страна отнема много време, а от друга е свързана с риск от грешки. Например поради объркване на пробите, недостатъчна стерилност или не прецизно дозиране на тестовите течности. Автоматизираните и по този начин възпроизводими процеси свеждат до минимум грешните анализи, създават надеждност на процесите и повишават рентабилността.

За най-важните приложения, обработка на проби и течности, Ви предлагаме пълна продуктова гама: решения за обозначение и идентифициране на проби, за отваряне и затваряне на контейнери за проби, за отнемане или добавяне на точно дозирани количества течности, както и решения за транспортиране и позициониране. Festo разработва специфични за клиента решения за определени задачи на базата на изпробвани компоненти за електрическа и пневматична автоматизация. Пример за това са системите за ДНК анализи. Те дават позволяват няколко хиляди генетични извлечения на ден при селекцията на технически култури.

От практиката:
Бързина при изготвянето на проби

Ако пандемията от корона ни е научила на нещо, то е, че лабораториите се нуждаят от висока производителност при обработването на проби. Задоволяването на това търсене вече не е възможно само с висококвалифициран лабораторен персонал. Лабораторните процеси вече не са възможни без автоматизация. Ето защо холандската компания MolGen разработи PurePrep TTR, който може да подготви 320 проби от пациенти на час за довършителна молекулярна обработка. Също на борда: специфична за лабораторията технология за автоматизация на Festo.

Интересни статии

Преглед