В търсене на високоефективна диагностика

В търсене на високоефективна диагностика

Различни тестови методи за диагностика на коронавирус

Световните диагностични компании и лаборатории са в надпревара с времето, за да адаптират капацитетите си за тестване към настоящото търсене. Поради глобалната пандемия COVID-19 търсенето на тестове значително надвишава наличните капацитети.

Какви са различните тестове за коронавируси и как те могат да помогнат?

А) Тест базиран на PCR

С PCR теста (полимеразна верижна реакция) може да бъде определено дали имате COVID-19. Понастоящем натривки от носа и гърлото се изпращат в лаборатории, където техниците определят дали дадена проба съдържа новия коронавирус, като изолират вирусната РНК, превръщат я в ДНК и след това използват PCR тест, за да увеличат ДНК до откриваеми нива. Методът има няколко недостатъка, сред които ограниченият брой тестови ямки в PCR плаката - обикновено 96 или 384 - и времето необходимо за синтезиране на милионите уникални фрагменти ДНК, наречени праймери, необходими за размножаване на генетичния материал на вируса.

Б) Тест за антитела

Вторият тест е тестът за антитела, който често се нарича серологичен тест. Антителата са малки белтъци, произвеждани от имунната ни система, които се намират предимно в кръвта. Някои от тези антитела атакуват вируса и го неутрализират. Около пет до десет дни след инфектирането със SARS-CoV-2 имунната система на организма произвежда редица антитела, някои от които могат да направят вируса безвреден или да го неутрализират. Те остават в тялото ни месеци или дори години след това и продължават да ни осигуряват защита. Високото ниво на подходящи антитела в човешкия организъм показва преживяно заболяване COVID-19 и определена степен на имунитет. Изследователите искат да идентифицират тези антитела, за да могат да бъдат използвани за разработване на лечения, но също така и да определят, кой вече е имунизиран срещу вируса COVID-19.

В началото на подобна пандемия е изключително важно да се определи, кой е носител на вируса, за да се ограничи разпространението му сред населението. На този етап PCR тестовете могат да помогнат за провеждане на процедури за изолиране, намаляване на базовия брой на репликациите (R0) и забавяне на предаването. Те са един от най-важните инструменти за контрол на вирусната епидемия. С напредването на пандемията тестовете за антитела ще стават все по-важни. Тези тестове могат да помогнат да се разбере, как епидемията се разпространява сред населението и какво ниво на имунитет е постигнато в групите от населението. Тестването в голям мащаб може да помогне за връщането на ключови работници на работа, като се защитят по-уязвимите хора и в крайна сметка да бъде отменен локдаунът.

Разширяване на капацитета за изпитване с лабораторна технология от индустриален клас на Festo

Разширяване на капацитета за изпитване с лабораторна технология от индустриален клас на Festo


Технологиите могат да помогнат за оцеляването при подобна пандемия. Уникалното портфолио от решения на Festo за манипулиране с течности позволява на производителите на лабораторно оборудване и на компаниите за диагностика да създават мащабируеми IVD устройства с висока производителност.
С компоненти и интелигентни подсистеми за лабораторията Festo предлага решения за автоматизация на типични тестови процедури, като манипулиране с епруветки за проби, пипетиране и дозиране на буферни разтвори или РНК.

Продуктите на Festo за лабораторна автоматизация са се доказали в практиката и са предназначени за най-взискателните промишлени приложения. При разработването на компонентите Festo се фокусира върху висока производителност, прецизност и точност с коефициент на отклонение (CV) под 3%.
Високата степен на стандартизация и складиране осигуряват висока наличност на компонентите.

Това позволява бързото изграждане и при нужда разширяване на капацитета за тестване, за да се гарантира наличността и надеждността на тестовете за COVID-19.

Интересни статии

Преглед