Дърводобив на трупи Norra Timber

Високотехнологичен дърводобив

Функционални терминали CPX/VTSA в най-бързата дъскорезница в света

"С нашия нов автоматизирана резачка постигаме скорост от 150 метра в минута." Това я прави най-бързата линия за лентово рязане в света, обяснява Йохан Фредриксон от шведския доставчик на дървен материал Norra Timber. Модулната линия е доставена от шведския филиал на американския производител на системи USNR. Гъвкавите функционални терминали тип CPX/VTSA за задействане на пневматиката и хидравликата са разположени на ключови места.

Йохан Фредриксон е разработчик на производството в дъскорезницата Sävar Såg на шведския доставчик на дървен материал Norra Timber. Той се намира сред безкрайни борови и смърчови гори в северната част на страната. Така че дървесината е в изобилие. "Въпреки това, дори и в силно конкурентната дърводобивна промишленост, е важно да се инвестира във високи технологии, за да се повиши производителността, а оттам и да се увеличат печалбите", подчертава Фредриксон. Друг важен момент в дъскорезницата е компютърният томограф, разположен преди линията за лентово рязане. Той оценява качеството на дървените трупи и така позволява оптимален напречен срез. Също така той предпазва системата, като открива чужди тела, например парчета камък, които биха могли да разрушат режещите дискове.

В самия процес на рязане техниката за автоматизация на Festo подкрепя модулния дизайн с гъвкавите функционални терминали CPX/VTSA и големия брой стандартни цилиндри DNC: Благодарение на гъвкавите модули за полеви шини системните модули могат да бъдат адаптирани към индивидуалните изисквания на клиентите в цял свят. Технологията с вентилни острови със значително по-малко усилия за окабеляване съкращава времето за инсталиране и въвеждане в експлоатация.

По-високи добиви на дървесина

Не без гордост Фредриксон съобщава за по-високи добиви: "Досега можехме да използваме само 50 % от трупите за производство на дъски. С новата линия за лентово рязане увеличаваме добива на дървен материал от дървесен труп с 6%." По този начин Norra Timber цели до 2020 г. да увеличи годишното си производство до 270 000 m³ дъски. Останалата част от дървесния труп се разпределя на дървесни стърготини, които се използват в целулозно-хартиената промишленост, както и дървесно брашно и кори за собствената си блокова топлоелектрическа централа, която произвежда топлина за сушилните. "Новата линия за лентово рязане на USNR превъзхожда другите технологии на рязане, тъй като при фините и прецизни срезове се образуват сравнително малко дървесно брашно и дървесни стърготини", споделя експертът на дъскорезницата Фредриксон. Още едно предимство за повишаване на производителността: Цялата линия за лентово рязане с нейните отделни модули намалява още повече разстоянията между трупите по продължение на участъка за транспортиране, така че да може да се използва и високата скорост на лентата.

По-бързо въвеждане в експлоатация

"Платформата за автоматизация CPX и функционално интегрираните вентилни острови CPX/VTSA, които управляват всички задвижвания – пневматични, сервопневматични или хидравлични – също допринасят значително за нашия модулен дизайн", отбелязва Йонас Люнг, мениджър конструкции в USNR. Здравите вентилни острови с конструкция IP65 са устойчиви на прах, дървесно брашно и дървесни стърготини и работят с различни зони на налягане. Те управляват многобройните пневматични цилиндри от типа DNC и ADN, които поемат функциите на позициониране, затягане, центриране и транспортиране.

Хидравличните задвижвания получават електрическите си импулси посредством платформата за автоматизация CPX. Когато е необходима по-голяма гъвкавост поради различните размери на трупите, т.е. различни позиции за притискане и центриране, пневматичните цилиндри се управляват със сервопневматичния модул CMAX посредством CPX/VTSA. Използваните за тази цел пневматични цилиндри DNC са допълнително оборудвани с измервателна система, за да се постигне точно позициониране.

Международни модули за полева шина

Модулът за полева шина CPX Fieldbus поддържа връзката с нивото на управление на процеса. "Тук в Швеция използваме предимно модула Profinet, а при други клиенти в Европа ModBus на Schneider Electric. В САЩ и Канада обаче линията за лентово рязане може да бъде доставена с модула Ethernet/IP или модула DeviceNet на CPX", разказва Люнг за високата гъвкавост на функционално интегрираните вентилни острови на Festo.

При CPX/VTSA не е необходимо да се монтира контролно табло поради високата степен на защита IP65. Поради това и благодарение на технологията с полева шина намаляват времето за инсталиране и въвеждане в експлоатация с 65 %. Усилията за окабеляване са намалени, тъй като точките на свързване са с 80 % по-малко. "В допълнение към тези неоспорими факти за нас е важно и това, че в лицето на Festo вече повече от десет години имаме партньор в областта на техниката за автоматизация, чиито експерти по автоматизация са винаги на разположение да ни предоставят услуги и съвети – и то в целия свят", казва Люнг от фирмата производител на системи USNR.

Успешно сътрудничество

Обсъждане на бъдещи планове за още по-голяма производителност на линията за лентово рязане: Йохан Фредриксон, ръководител на проекта за линията за лентово рязане в Norra Timber (вдясно), Йонас Люнг, ръководител на проекта в USNR (в средата), и Кристиан Лютц, мениджър на бранша във Festo.

На изображението: Йохан Фредриксон, ръководител на проекта за линията за лентово рязане в Norra Timber (вдясно), Йонас Люнг, ръководител на проекта в USNR (в средата), и Кристиан Лютц, мениджър на бранша във Festo.

Дългогодишен партньор на Norra Timber е USNR – доскоро известна в Швеция с търговската марка Söderhamn Eriksson. USNR е водеща група компании за производство на дървообработващи машини от САЩ. С интегрирането на Söderhamn Eriksson северноамериканците създадоха силна опора в Северна Европа и същевременно се сдобиха с лидер в областта на дървообработването, тъй като шведите са се наложили в бранша в световен мащаб по отношение на скоростта, производителността и гъвкавата автоматизация.

"Много радостно за нас беше, че USNR инсталира новата линия за две седмици, така че след четири седмици отново можехме да работим при пълно натоварване. Планът беше да има почивка от повече от шест седмици", съобщава ръководителят на проекта Фредриксон от Norra Timber. По-краткото време за въвеждане в експлоатация стана възможно благодарение на модулната конструкция на линията за лентово рязане. Редукторите, обръщачите на дървени трупи, конвейерните линии и лентовите триони са независими единици, които са създадени като такива в монтажните халета на шведския филиал на USNR в Сьодерхамн с тяхната пълна техника за автоматизация и са инсталирани като цялостни модули в заводското хале на Norra Timber.

Norra Timber
Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå
Швеция

www.norratimber.com

Сфера на дейност: нарязване и продажба на дървени дъски за строителната промишленост за облицоване на фасади или подови настилки

USNR
Box 113
826 23 Söderhamn
Швеция

www.usnr.com

Сфера на дейност: производител на линии за лентово рязане и други дървообработващи машини за дъскорезници

  1. Тази статия е публикувана в списанието за клиенти на фирма Festo Тенденции в автоматизацията 2.2018

октомври 2018

Преглед