Декларация за защита на данните

Бихме искали да се чувствате сигурни и спокойни в едно успешно сътрудничество с Festo. Искаме също така да отговорим на вашите нужди по отношение на защитата на личните ви данни и да бъдем надежден партньор за вас.

Обект на защитата на данните са личните данни. Това е всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (засегнато лице).

Като световен лидер в областта на технологиите за автоматизация и техническото образование и обучение, ние ежедневно обработваме лични данни. По този начин ние се задължаваме да спазваме националните и международните закони и разпоредби за защита на данните, и по-специално Европейския общ регламент за защита на данните (ОРЗД).

Когато тук се използва мъжки род, това е само за езиково опростяване. Данните се отнасят еднакво за всички полове.

1 - Отговорни

Отговорен орган

Festo SE & Co. KG (Festo)
Ruiter Straße 82
D-73734 Esslingen

Отговорник за защита на данните

Festo SE & Co. KG
Харалд Глазер
datenschutz@festo.com

2 - Групи лица, цели и категории данни

2.1 При използване на нашата онлайн оферта

Вашата полза / нашите цели

Festo Ви предлага атрактивни онлайн функции, които могат да ви помогнат в ежедневната Ви работа по различни начини. За тази цел използваме лични данни, за да установим вашата самоличност и да позволим удостоверяване на потребителя, напр. за да ви предоставим избраните от Вас услуги и функции на онлайн оферти на Festo. Обработваме лични данни и от съображения за сигурност, по-специално за откриване и предотвратяване на атаки срещу нашите уебсайтове или опити за измама.

Категории данни

Когато посещавате нашите уебсайтове, уеб приложения или онлайн инструменти, ние съхраняваме напр. следните лични данни:

 • вида на устройството, браузъра и операционната система, които използвате
 • Вашият IP адрес
 • дата и час на Вашите посещения
 • използване на уебсайтовете и техните функции
 • термини за търсене, съобщения за грешки, информация за извлечени файлове и прехвърлени количества данни
 • Уебсайтове, от които сте попаднали на нашите уебсайтове, и уебсайтове, които посещавате от нашите уебсайтове.

други лични данни, като напр.

 • име и фамилия
 • данни за контакт с фирмата като имейл адрес, телефонен номер
 • Информация, предоставена като част от запитване,

запаметяваме само, ако ни ги предоставите доброволно, напр. като част от регистрация, запитване, формуляр за контакт, проучване или за изпълнение на договор.

Бисквитки

За да регистрираме тези данни, ние използваме бисквитки в нашите онлайн оферти на Festo. За повече информация относно използването на бисквитки от Festo, моля, посетете нашия Политика за използване на бисквитки. Там можете самостоятелно да настроите, кои бисквитки да се активират, когато използвате нашата онлайн оферта.

Уеб инструменти

Информация за уеб инструментите използвани от Festo можете да намерите на Уеб инструменти.

Линкове към други уебсайтове

Настоящата декларация за защита на данните се отнася само за онлайн офертите на Festo, но не и за уебсайтове и приложения на трети страни. Онлайн офертите на Festo могат да съдържат и връзки към уебсайтове и приложения на трети страни, които представляват интерес за Вас.

Festo не носи отговорност нито за събирането, обработката и използването на Вашите данни от трети страни, нито за съдържанието на тези уебсайтове на трети страни.

2.2 При използване на мобилни приложения или локални приложения

Вашата полза / нашите цели

Festo ви предлага широка гама от приложения, които можете да използвате на Вашите крайни устройства, като напр. преносими компютри, таблети или смартфони, за да Ви помогнат да изпълнявате задачите си ефективно и сигурно. Посредством лични данни могат да бъдат настройвани и управлявани интересни функции.

Ако в инструментите са интегрирани специални функции и предимства, ще намерите информация за това в допълнителната декларация за защита на данните на приложението във всеки отделен случай.

Festo може да получи достъп до съдържанието и личните данни в приложенията само по време на работа по обслужване и поддръжка.

Категории данни

 • Информация за контакт, като име и фамилия, служебен адрес, телефонен номер и имейл адрес
 • Специфични за потребителя настройки, като Любими
 • Роли и специфични за тях настройки

2.3 В сътрудничество с бизнес партньори

Вашата полза / нашите цели

Добрите бизнес отношения се основават на идеална комуникация между правилните лица за контакти и ефективен обмен на необходимата информация. Вашите лични данни са основа за нашата комуникация относно продукти, услуги и проекти, напр. за обработка на Вашите запитвания или за предоставяне на техническа информация за продукти. Вашите лични данни се използват и за поддържане на нашите (договорни) бизнес отношения, напр. за обработка на поръчки за продукти и услуги, за извършване на доставки, ремонти или услуги и за счетоводни цели, фактуриране и плащане.

Категории данни

Като част от сътрудничеството с Вас като бизнес партньор, Festo обработва Вашите лични данни като лице за контакт с клиенти, заинтересовани страни, търговски партньори, доставчици или други партньори.

По същество това са

 • Информация за контакт, като име и фамилия и служебен адрес, телефонен номер и имейл адрес
 • Информация за телефонни обаждания, посещения, контакти и съдържанието на тази комуникация
 • Информация необходима в контекста на даден проект или при уреждане на договорни отношения
 • Данни събрани от публично достъпни източници, информационни бази данни или информационни бюра
 • доколкото това се изисква по закон в контекста на проверките за съответствие, дата на раждане, ЕГН и номер на лична карта, информация за съответните съдебни производства и други правни спорове, в които участват бизнес партньорите
 • Данни за плащания, като информация за обработка на платежни транзакции или за предотвратяване на измами, включително информация за кредитни карти и номера за проверка на карти

Festo контактува с Вас като лице за контакт в B2B и не обработва никакви лични данни, които да Ви правят идентифицируем субект на данни извън този контакт. Няма профилиране, което да има правни последици лично за Вас или да Ви засяга по подобен начин.

2.4 За сътрудничество между Festo и бизнес партньори

Вашата полза / нашите цели

Съвременната електронна комуникация предлага инструменти, които позволяват идеално сътрудничество и бърз и лесен обмен на информация и данни. При използването на такива инструменти може да се обработват лични данни, за да се гарантира самоличността и документацията на тези контакти.

Категории данни

При онлайн сесии и подобни функции наред с другото могат да бъдат обработвани и следните лични данни

 • Данни за контакт (име, електронна поща, фирма...)
 • Цялата информация от общия обмен: разрешения за достъп, коментари и указания, обработка на документи, информация за използване, като дата и час

2.5 За директен маркетинг

Вашата полза / нашите цели

Festo Ви информира за важни пазарни тенденции, нови интересни продукти и решения, базирани на Вашия бранш и избрани интереси. Също така ще получавате информация за маркетингови кампании, пазарни анализи или подобни кампании и събития.

Имате право по всяко време да възразите срещу използването на Вашите данни за контакт за тези цели, като изпратите имейл на адрес info@festo.com или като използвате опцията за възражение в рамките на всяко съобщение в този контекст.

Категории данни

За да можем да Ви предоставим информация според Вашите желания и нужди, в рамките на директния маркетинг напр. събираме следните лични данни

 • Информация за контакт, като име и фамилия и служебен адрес, телефонен номер и имейл адрес
 • Вашият избор за бюлетини и области на интерес
 • Информация за посещения на търговски панаири, участие в уебинари и други подобни
 • Всички други данни, предоставени от Вас доброволно, при условие че сте дали съгласието си

2.6 За планиране и провеждане на събития

Вашата полза / нашите цели

Festo с удоволствие ще Ви предостави информация за нашите резултати, атрактивната ни оферта и интересните тенденции. Даваме Ви възможност да обмените идеи със специалисти на Festo или други заинтересовани страни и създатели на тенденции на различни събития. За да можем да създадем полезно преживяване за Вас, е важно да можем да се адаптираме към Вас и вашите желания и нужди.

Категории данни

За да организираме интересно и успешно събитие, се нуждаем от различни лични данни.

В зависимост от вида и местоположението на събитието обработваме напр.

 • Информация за контакт, като име и фамилия, служебен адрес, телефонен номер и имейл адрес
 • Данни за организиране на събитието, като покани, лични желания или данни за пътуване
 • Документиране на Вашето присъствие и на проведените инструктажи за безопасност
 • Регистрационни номера на превозни средства за влизане и разрешителни за паркиране
 • Снимки и видеозаписи за публикуване и документиране

2.7 За проучвания на удовлетвореността

Вашата полза / нашите цели

Добрата информация и доброто разбиране на нуждите и изискванията са съществена основа за по-нататъшното развитие на услугите на Festo. До степента позволена от приложимото законодателство Festo може също така да използва Вашата бизнес информация за контакт, за да провежда проучвания за удовлетвореността на клиентите.

Имате право по всяко време да възразите срещу използването на Вашите данни за контакт за тези цели, като изпратите имейл на адрес info@festo.com или като използвате опцията за възражение в рамките на това съобщение.

Категории данни

В зависимост от вида и целта на проучването ще Ви информираме специално за анонимността на Вашата обратна връзка.

Доколкото проучванията не могат да се провеждат анонимно, се обработват различни лични данни, напр.:

 • Данни за контакт, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер
 • За специфични проучвания или за диференцирани анализи обработваме бизнес информация, като например области на дейност или отговорност на ръководството
 • Основата на проучването може да бъде Вашата обратна връзка за конкретен бизнес процес

3 - Правно основание за обработката на лични данни

Ако изрично сте дали съгласието си за обработване на личните Ви данни в отделен случай, това съгласие е правното основание за обработването (член 6, параграф 1а от ОРЗД). Това съгласие е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време с действие в бъдеще време.

4 - Предаване на лични данни

4.1 Предаване на данни от Festo по време на обработката

Festo може евентуално да предава лични данни на

 • Вътрешни отдели
 • други компании на Festo или други трети страни, напр. търговски партньори или доставчици, ако това е необходимо във връзка с офертата или започването, изпълнението или уреждането на бизнес отношенията
 • Доставчици на услуги, които обработват лични данни като част от предоставяните от тях услуги, напр. доставчик на услуги за ИТ сигурност, дейности по поддръжка или управление на събития
 • Трети страни, ако това е необходимо, за да се спази приложимото законодателство или за правни претенции, напр. във връзка с арбитражни или съдебни производства, на органи, служби, здравноосигурителни дружества или правни консултанти

Ако получателите се намират извън териториалния обхват на ОРЗД, Festo ще предприеме мерки, за да осигури подходящи и адекватни гаранции за защита на Вашите лични данни на друго място.

 • Ето защо ние предаваме Вашите лични данни на дружествата от групата Festo само въз основа на обвързващите корпоративни правила ("ОКП"), които членовете на групата Festo са се задължили да спазват.
 • Личните данни се предават на получатели извън Групата само ако те (i) са сключили стандартни договорни клаузи на ЕС с Festo или (ii) са въвели обвързващи корпоративни правила.

Личните данни публикувани от Вас чрез онлайн услугите на Festo (напр. в чат стаи или форуми), могат да бъдат достъпни в целия свят за други регистрирани потребители на съответната онлайн услуга на Festo.

4.2 Социални плъгини

Festo е интегрирала на своите уебсайтове така наречените "социални плъгини" от социални мрежи като Facebook, YouTube, Twitter и Instagram. Ако изберете един от тези социални плъгини, се установява директна връзка с този доставчик и данните Ви се обработват от него. Ако сте влезли в потребителския си профил в този момент, доставчикът може да причисли посещението Ви на нашите уебсайтове към потребителския Ви профил.

Връзката Ви със социална мрежа, прехвърлянето на данни между мрежата и Вашата система, както и взаимодействието Ви в тази платформа се уреждат единствено от политиката за поверителност на съответната мрежа. Социалният плъгин остава активен, докато не го деактивирате или не изтриете бисквитките си.

Указания към бисквитките

5 - Запазване на лични данни

Освен ако при събирането не е посочен изричен период на съхранение, Вашите лични данни ще бъдат изтрити след определен период от време, ако вече не са необходими за изпълнение на целта, освен ако правните задължения за съхранение (напр. търговски и данъчни задължения за съхранение) не възпрепятстват изтриването.

6 - Сигурност на данните

Festo предприема необходимите технически и организационни мерки, за да осигури адекватна защита на Вашите лични данни.

7 - Възможност за оттегляне на съгласието

Ако обработката на личните Ви данни се основава на Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време с действие в бъдеще време.

Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието преди оттеглянето.

8 - Вашите права като субект на данни

Като субект на данни имате следните права съгласно ОРЗД във връзка с обработката на Вашите лични данни

 • потвърждение дали Festo е обработвала лични данни за Вас и информация за личните данни, обработвани от Festo
 • коригиране на неправилни лични данни за Вас
 • изтриване на лични данни обработвани от Festo
 • ограничаване на обработката на лични данни от страна на Festo
 • прехвърляне на данни
 • Възражение срещу обработката на лични данни от Festo

За допълнителна информация и разяснения относно горепосочените права, моля, посетете Интернет страницата на Европейската комисия "Права на гражданите".

9 - Лице за контакт за защита на данните във Festo

Организацията за защита на данните на Festo Ви подкрепя по всички въпроси, свързани със защитата на данните във Festo. Можете да подавате жалби до Festo и да упражнявате правата си, както е посочено в тази декларация за защита на данните.

Можете да се свързвате с нашата организация за защита на данните на адрес datenschutz@festo.com.

Организацията за защита на данните на Festo ще разгледа Вашите запитвания и жалби възможно най-бързо. Освен че можете да се свържете с организацията за защита на данните на Festo, имате възможност по всяко време да се свържете с компетентния надзорен орган за защита на данните.

Преглед на националните и международните органи за защита на данните е достъпен на адрес тук.