Автоматизация в автомобилната индустрия

Автомобилната индустрия е по-напред по пътя към Индустрия 4.0 от всяка друга. Сложните вериги за създаване на стойност, производството "точно навреме" и свързаното в мрежа производство изискват интелигентни компоненти, правилни техники за манипулиране и гъвкави, интегрирани решения, състоящи се от пневматика, електрическа част или комбинация от двете технологии. Освен това Festo го прави енергийно ефективно и безопасно. По принцип.

Интелигентно управление на сгъстения въздух

Модул за енергийна ефективност

Модул за енергийна ефективност MSE6-E2M

Модулът за енергийна ефективност MSE6 постоянно контролира разхода на сгъстен въздух, след определено време на изчакване изключва сгъстения въздух в периоди без производство и намалява налягането на системата до 0 bar. Чрез bus той може да бъде директно интегриран в PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT или …

Модул за енергийна ефективност

Модул за енергийна ефективност MSE6-C2M

Регулиране, превключване, измерване: пълен контрол върху захранването със сгъстен въздух! MSE6-C2M контролира разхода, изключва сгъстения въздух в периоди без производствена дейност и осигурява плавен повторен пуск, тъй като налягането не пада под определено ниво.

Модул за енергийна ефективност

Модул за енергийна ефективност MSE6-D2M

Пестене на енергия в системите за сгъстен въздух: MSE6-D2M автоматизира това за Вас! MSE6-D2M следи разхода, изключва сгъстения въздух в неработни периоди и намалява налягането до 0 bar. За втори щранг можете да го свържете към новия MSE6-C2M или към терминал CPX.Полезни инструменти за инженеринг

Електромобилност: Електрификация на задвижването


Новите концепции за задвижване и превозни средства все повече изискват гъвкави и интелигентни производствени технологии. С нашите всеобхватни технологични решения за цялата задвижваща част ние правим процесите Ви по-безопасни, по-продуктивни и по-енергийно ефективни в дългосрочен план.

Още за електромобилността, задвижвана от Festo

Примери за приложение в автомобилната индустрия