Motion Terminal: управляван от приложение разпределител

Дигитализирана пневматика с Motion Terminal

По-ефективно, по-гъвкаво, по-продуктивно - бъдещето на Вашето производство

Motion Terminal VTEM е първата в света стандартизирана платформа на пазара, чиито разпределители се управляват от Motion Apps. Какво означава тази дигитализирана пневматика за Вас като производител на оригинално оборудване или краен потребител? Можете да се възползвате от опростено проектиране и поръчка, по-бързо въвеждане в експлоатация и монтаж, както и от по-ефективна и гъвкава работа - например благодарение на интелигентността на интегрираната сензорна технология. С VTEM можете да направите Вашата система в областта на пневматиката подходяща за Индустрия 4.0 по отношение на движението, налягането и управлението на потока.

Ненатрапчив отвън, високотехнологичен отвътре: вижте как пневматиката и дигитализацията се развиват заедно.

Как се възползвате от Motion Terminal VTEM?

Намаляване на сложността чрез цифровизация

 • Опростено проектиране, опростено въвеждане в експлоатация, опростена работа: Motion Apps с многобройните си функции заместват до 50 функционални отделни компонента и по този начин опростяват конструкцията. Много от номерата на частите са премахнати, а системата изисква по-малко място за монтаж.
 • Благодарение на интегрираната интелигентна сензорна технология за задачите по управление, диагностика и самообучение, спестявате допълнителни компоненти и тяхната системна интеграция.
 • Копиране и поставяне: След като параметрите са определени, можете просто да ги приемете за други системи. Отнемащите време ръчни настройки и пренастройване остават в миналото - всички задвижвания са оптимално синхронизирани.
 • Случайните манипулации са невъзможни.

Използвайте адаптивността за по-висока производителност

 • Намалете значително времето за настройка: задайте параметрите веднъж, извиквайте ги отново и отново. Предварителните настройки премахват отнемащото време ръчно задаване на нови параметри при смяна на форматите.
 • Постигате максимална стабилност на процеса, тъй като Motion Apps винаги задават точно същите параметри. В случай на отклонения те работят по саморегулиращ се начин и се адаптират автономно към променените гранични условия.
 • Намалете времето на цикъла с до 70 %, например с приложението Motion App "Soft Stop". Нежното прибиране в крайно положение почти напълно предотвратява интензивните вибрации, например при вратички за смяна на инструменти.
 • Спестете до 40 % енергия и все пак увеличете динамиката на цилиндрите с до 30 % чрез интелигентно използване на сгъстен въздух, например чрез избор на правилния набор от параметри за всеки продукт и определяне на по-ниско налягане за обратния ход.
 • Като цяло можете да моделирате оптимално движенията чрез много индивидуално взаимодействие на налягането и дебита, както и да променяте скоростта на придвижване в рамките на един работен ход - например при преминаване от скорост към максимална сила в процеса на пресоване.

Извличане на Вашите данни за обработка по всяко време

 • Подобряване на общата ефективност на оборудването (OEE) чрез вземане на решения с помощта на исторически или текущи данни.
 • Интегрирайте прогнозната поддръжка във Вашата концепция за диагностика: можете да анализирате данните за процеса, предоставени от интегрираната сензорна технология. Това означава, че поддръжката Ви се основава на действителните нужди и циклите на поддръжка могат да се планират по-целенасочено.
 • С приложението Motion "Диагностика на течове" можете да проверявате редовно приложението си и да откривате своевременно евентуални течове. Това Ви спестява енергия и разходи.
 • Постигнете сигурност чрез проследяване: Цифровото наблюдение на всички важни параметри на процеса Ви дава възможност за удобно проследяване за първи път - и то без допълнителни компоненти.
 • Оптимизирайте системата си с помощта на тестовите функции. Чрез уеб сървъра можете да използвате WebConfig за предварителна проверка на всяко движение, независимо от системата за управление на по-високо ниво, и за разпознаване на границите на производителността на Вашата система.
 • Интерфейсни стандарти за Industry 4.0 благодарение на OPC-UA чрез платформата за автоматизация CPX.

Повече комуникация: решаваща за Вашия утрешен успех

Разширената децентрализирана комуникация на Motion Terminal увеличава възможностите на пневматиката. Същевременно става много по-лесно да се реализират функции, които преди са изисквали сложни проекти и времеемки настройки. Движенията могат да бъдат силно диференцирани, както и да се проектират с нови последователности. Освен това чрез тази комуникация се контролират основни параметри като време на движение, налягане и дебит и при необходимост се коригират. Интелигентността на Motion Apps открива многобройни възможности, например за управление и анализ на взаимосвързани процеси - дори в мрежи.

Функции, базирани на приложения, интегрирана интелигентност

Функциите се реализират в Motion Terminal чрез Motion Apps и интегрирани, гъвкави и програмируеми процесори. Тази интегрирана интелигентност дава на системата много по-голяма гъвкавост в сравнение с хардуера с твърдо окабеляване. Сега можете да извършвате корекции децентрализирано в рамките на системата. Те изискват значително по-малка честотна лента за комуникация и същевременно намаляват сложността на управлението и програмирането на цялата система.

Motion Terminal: Избор на функции на базата на приложения

Отделени: функции и хардуер

Motion Terminal има мощни процесори. Тази децентрализирана интелигентност в интегрирания контролер [1] и Motion Apps [2] за пръв път отделя пневматично необходимите функции от механичния хардуер. Можете лесно да ги задавате чрез приложения. И се нуждаете само от един тип разпределител за голямо разнообразие от пневматични движения.

Интегрирана сензорна технология за нова гъвкавост

Интегрираната сензорна технология прави разпределителите в Motion Terminal интелигентни. Новопридобитата гъвкавост позволява на цилиндрите например да поемат нови задачи. Движенията могат да се моделират много индивидуално и да се адаптират много ефективно към поставената задача. В резултат на това производството Ви повишава значително производителността си и като правило разходите Ви намаляват - впрочем, дори и ако модернизирате системите.

Motion Terminal: интелигентна технология за задвижване чрез интегрирани сензорни елементи

Мостова схема, интегрирана със сензорни елементи и състояща се от четири пропорционално управляеми 2/2-пътни разпределителя, прави възможни интелигентните задвижващи механизми в Motion Terminal. Пиезопилотните и мембранните седалкови разпределители създават основната предпоставка за независима аерация и деаерация. Това Ви позволява да реализирате широк спектър от обичайни функции на вентила в един разпределител - дори пропорционален контрол на налягането или сложни решения за управление, като например плавно спиране.

Motion Terminal: Интелигентни задвижващи механизми чрез интегрирани сензорни елементи

Сравняване на зададената стойност/действителната стойност за параметри за саморегулиране

В една адаптивна, интелигентна и гъвкава система постоянно вградените сензорни елементи са незаменими – както за адаптиране към променящите се условия на околната среда, към параметрите на системата, като например колебанията в налягането на захранването, или за отчитане на цялата необходима информация в смисъла на "Big Data".

Motion Terminal: Интегрирана сензорна технология

Благодарение на комбинацията от интегрирана сензорна технология [3] и софтуерно базирано гъвкаво регулиране на налягането и дебита, системата може сама да извършва оценки и настройки. Това не само Ви спестява пари, но и опростява цялата система - от замисъла до модернизацията. Например можете да се откажете от външни датчици за следене на състоянието по време на процесите на пресоване. Или да намалите времето на цикъла чрез променливо проектиране на параметрите на процеса, дори в рамките на един ход. Често тогава можете да използвате и по-малки цилиндри.

За определени задачи данните могат да се получават в реално време от външни сензорни елементи чрез отделно интегрирани входове [4], които осигуряват вътрешно регулиране. От това можете да извлечете оптимизирани приложения с пневматика.

Между другото, така можете да интегриране рентабилно интелигентност и прозрачност при модернизиране на доказани, съществуващи системи - тогава модернизацията наистина се изплаща.

Лесно конфигуриране чрез потребителските интерфейси

Motion Terminal: интуитивни потребителски интерфейси

С Motion Terminal разполагате едновременно с няколко комуникационни канала с потребителски интерфейси: можете да извършвате настройки бързо и лесно - директно чрез Ethernet, чрез интернет браузър, чрез интуитивния интерфейс WebConfig или чрез данните за процеса на конвенционално управление на машината. Лесното конфигуриране на функциите чрез нашите Motion Apps Ви помага бързо да извършвате въвеждане в експлоатация, преконфигуриране и адаптиране на системата. Можете да четете данни чрез канал за прехвърляне.

Подходящи за утрешния ден: комуникационните интерфейси

Motion Terminal: адаптивни комуникационни интерфейси

Отворените, глобални комуникационни интерфейси правят Motion Terminal подходящ за бъдещи разработки, като например софтуерни услуги или глобални мрежи. С интерфейса OPC-UA на CPX-CEC можете да реализирате неутрална по отношение на платформи и производители архитектура, ориентирана към услугите - идеална предпоставка за Индустрия 4.0.

В същото време Bus-възлите CPX [5] и многото налични модули за входове/изходи предлагат изпитан стандарт за комуникация в машинни и производствени мрежи.