VTEM: Motion Apps

Motion Apps за максимална гъвкавост

В Motion Terminal на Festo са интегрирани множество продукти, функции и цели пакети от решения за пневматично движение, налягане и контрол на дебита. Технология с един вентил, мощен контролер и интелигентни приложения: тази комбинация Ви осигурява максимална гъвкавост и увеличава производителността ви. Лицензния модел за приложенията може да бъде намерен по-долу след описанията на приложенията.


Почти неограничена интеграция на функции

Тук приложенията са ключът към разнообразните възможности в областта на вентилните острови. Чрез тях

  • се намалява сложността на Вашата система,
  • ускоряват инженерните процеси,
  • съкращава се времето за подготовка и
  • Постигате по-кратко време за пускане на пазара.

Flow control

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Функции разпред.

Максимална гъвкавост за специални машини или серийни системи. Променяйте стандартната функция на разпределителя толкова често, колкото желаете, напр. от 4/2 на 4/3 или 3/2 - дори по време на работа. Това Ви позволява да отговаряте на много изисквания само с едно натискане на бутон.

Проп. ходов вент.

За първи път е възможно и пропорционално управление на всички функции на разпределителя - с определена от Вас степен на отваряне между 0 и 100 %. Например за плавно стартиране можете дори да зададете колко бързо да се извърши това.

Proportional pressure regulation

Control pressure and vacuum digitally – simultaneously and individually on up to 16 independent channels. With one VTEM you can thus replace 16 pressure regulators and make great savings on hardware and space. At the same time, you can also significantly minimise pipe routing and wiring effort and reduce potential sources of errors.

Model-based proportional pressure regulation

Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

Дрос. на приточния и дрос. на отраб. въздух

Искате ли да избегнете отнемащото време ръчно настройване и да се откажете от отделни дроселови възвратни клапи?

С функцията за дроселиране на подавания и изхвърляния въздух скоростта се настройва удобно, бързо и защитена от манипулации с едно натискане на бутон. Това позволява да се програмират променливи последователности на движение с различни настройки на дросела.

ECO drive

Потребление на енергия в зависимост от натоварването

С приложението "ECO движение" потреблението на енергия в пневматиката за първи път може да се намали автоматично до действително необходимата за движението енергия. Това означава, че потреблението на енергия може да бъде сведено до минимум при задачи за чисто движение, при които не се изисква допълнителна сила в крайното положение. Вижте тук как работи, като използвате примера с плъзгащо се устройство за дървено блокче.

Стандартен режим

Стандартен разпределител захранва мрежата за сгъстен въздух с 6 бара. В края на движението в задвижващата камера се постига пълното захранващо налягане от 6 bar, независимо от премествания товар - това може да се види в анимацията в долната част.

ECO придвижване с Festo Motion Terminal: за икономия на енергия до 70%

Мрежата за сгъстен въздух захранва Motion Terminal на Festo с 6 бара. В зависимост от фазата на движение и натоварването действителното налягане в задвижването се намалява до нивото на налягането, необходимо за движението, посредством дроселирана вентилация. Вижда се в анимацията в горната част.

  • По време на фазата на движение: ограничаване на налягането в зависимост от натоварването чрез вентилация с дросел без дроселни възвратни клапани
  • В края на движението: Подаването на сгъстен въздух се изключва. Задвижването работи в зависимост от натоварването с минималното необходимо налягане, напр. 4 bar. Налягането не се повишава до нивото на подаваното налягане (6 bar), както е при стандартния режим.
  • Ненатоварен обратен ход: Тук се задава още по-ниско ниво на налягане - разходът отново се регулира спрямо натоварването.

Предв. зад. вр. на придвижване

Увеличете производителността си, като съкратите значително времето за цикъл. Целенасоченият контрол на налягането и отработения въздух повишава ефективността на задвижването. Същевременно постигнете максимална стабилност при експлоатация. Постоянното регулиране на параметрите на системата се извършва чрез постоянно сравняване на целевите и действителните стойности по подразбиране. В случай на влияния, като повишено триене или износване, системата автоматично адаптира стойностите. Бързото и лесно въвеждане в експлоатация може да се извърши интуитивно и без никакви усилия за настройка.

Ниво на наляг. по избор

Пестете енергия, като настройвате налягането и скоростта индивидуално за всеки продукт. Можете да променяте дори в рамките на един ход: напр. бързо стартиране, внимателно движение в крайно положение, мощно притискане и енергоспестяващ обратен ход с намалено налягане. Можете да контролирате скоростта удобно чрез настройката на дросела за отработения въздух - и същевременно да постигнете по-кратко време на цикъла.

Мек стоп

Премествайте големи тегла изключително динамично и все пак съкратете времето на цикъла с до 70 %! С функцията Soft Stop постигате плавни движения, особено в крайна позиция - без амортисьор. Това удължава експлоатационния живот на Вашата система, намалява значително работата по поддръжката и увеличава производителността. Освен това Motion Terminal също се учи: За да се постигне постоянно време на движение, всички параметри се регулират постоянно, за да се поддържат зададените стойности.

Диагн.,теч

Отделните диагностични цикли Ви позволяват да откривате и локализирате течове в мрежата за сгъстен въздух поотделно. Предварително определените прагови стойности позволяват прецизна превантивна поддръжка.

Позициониране

Позиционирайте се свободно по целия работен ход при завинтване или предоставяне на различни заготовки. Контролирате движението на цилиндъра, като просто задавате гранични стойности за параметрите скорост, ускорение и тласък. Чрез предварително задаване на граничните стойности се постига плавно приближаване към работния диапазон. За избрани серии с ход до 500 mm.

Придобиване на лицензи - ето колко лесно е за Вас

Motion Apps

Можете да поръчате Motion Terminal чрез конфигуратора в онлайн магазина. С покупката получавате и Motion Apps от основния пакет. Ако имате нужда от повече лицензи за Motion App, просто ги изберете допълнително. Всички Motion Apps се съхраняват в контролера при доставката на VTEM и са свързани със съответния Motion Terminal и не могат да се прехвърлят на други.

Демонстрационният лиценз - тествайте всички Motion Apps!

При закупуване на Motion Terminal на Festo получавате и безплатен демо лиценз за 30 дни. С него можете да изпробвате всички останали индивидуални приложения: от избор на ниво на натиск през позициониране до Soft Stop.

Искате ли да закупите допълнителни лицензи? Няма проблем!

Имате ли нужда от друго приложение след доставката? Просто го изтеглете, като използвате продуктовия ключ в нашия App World!