Техническо обучение

Постигане на максимално високи резултати и успехи в обучението

Ние сме водещият световен доставчик на техническо образование. Като глобален партньор на образователни институции, правителства, правителствени агенции и компании, ние проектираме и внедряваме центрове за обучение и лаборатории, както и системи за обучение и програми за обучение. Системно подготвяме специалисти за работа в динамична и сложна среда.

Festo Didactic - движеща сила в техническото образование

Научете повече за техническото обучение във Festo

Пътят на Festo Group към превръщането й във водещ международен доставчик на индустриална автоматизация и техническо образование се основава на отличните резултати и съвместните усилия на служителите на компанията, които допринасят за разработването на авангардни иновации и утвърждаването на нови стандарти в световен мащаб.

Като семейна компания, Festo винаги надгражда уменията на своите служители и инвестира в тяхното развитие. Системният и далновиден подход към изграждането на умения довежда до основаването на дъщерното дружество Festo Didactic през 1965 г., което изгражди международна мрежа от развойни, производствени и търговски звена и днес е водещият световен доставчик в областта на техническото образование. Целта на Festo Didactic е да повиши максимално резултатите от обучението в образователните институции и производителността в промишлените предприятия в световен мащаб.

Разгледайте книгата "Impulsgeber der technischen Bildung" (Импулси за техническото образование)

Това също може да Ви интересува