Учебни програми, сертифициране, управлявани услуги

Учебни програми, сертифициране, управлявани услуги

Нашите управлявани услуги на предлагат на компаниите и правителствата цялостни решения, които помагат за справяне с недостига на умения и пропуските в техническите и индустриалните области. Услугите ни включват разработване на учебни планове, образователни програми, сертифициране, аутсорсинг на обучение за индустриални компании, както и консултации и разработване на програми за развитие на компетенциите. Всички услуги се допълват от портфолиото на Festo Didactic: проектиране на учебна среда и оборудване на лаборатории с напълно изградени системи за обучение, обучение на място, програми за обучение в центровете за обучение на Festo и решения за цифрово обучение.

Справяне с недостига на умения

За да подготвим бъдещите работници за тяхната кариера и да дадем възможност на сегашното поколение работници да се справи с компетенциите, изисквани в бъдещата работна среда, ние разработваме индивидуални концепции и решения, съответстващи на реалните пазарни ситуации и желаните резултати за общностите и компаниите.

Анализ на пазара

Разработването на образователни програми започва с анализ на пазара, за да се установят нуждите на местната индустрия по отношение на изграждането на капацитет, както и съществуващите образователни институции и техните преки конкуренти.

Определяне на професиите

Въз основа на анализа се определят уменията и професиите, които трябва да бъдат създадени с пълни учебни програми и цикли на сертифициране, както и професионалните области, в които е необходимо допълнително обучение.

Разработване на учебни програми

Учебните програми за професионалните области са разработени в съответствие с националната квалификационна рамка. Те са структурирани в модули и включват двойни елементи от теоретични знания и практически задачи.

Сертифициране

Сертифицирането на учениците е важна част от всяка програма за квалификация, за да се документират уменията в национално, а в идеалния случай и в международно признати, сравними форми. Festo създава планове за сертифициране в сътрудничество с национални асоциации и може допълнително да интегрира немски сертификати в сътрудничество с немски асоциации.

Проектиране на учебни среди

Въз основа на съществуващите учебни програми на Вашето учебно заведение и извършения пазарен анализ ние предлагаме съответните готови за използване учебни среди според професионалните области на дейност или специфичните професии, които трябва да бъдат създадени във Вашия регион.

Учебни програми, сертифициране и учебна среда

Преодоляване на пропуските в уменията

За да се гарантира успехът на производствените предприятия и тяхната дългосрочна конкурентоспособност, основана на квалифицирана работна сила, е жизненоважно производителите да създадат дългосрочни решения за квалификация в своите производствени обекти. Един от начините за постигане на тази цел е да се работи с външни партньори за обучение и образователни институции.

Като разработчик ние предлагаме решения за преодоляване на пропуските в уменията - несъответствията между квалификацията на наличната работна сила и промените в индустриалните изисквания. Нашият анализ на нуждите от обучение и недостига на умения определя подходящата програма за обучение за всяка заетост и квалификационна група. Освен това превъщаме този анализ в идентифицирани и съобразени с търсенето квалификационни модели. Те не само помагат за решаване на образователните предизвикателства, но са и полезна инвестиция в бъдещето на компанията! С нашите ориентирани към практиката решения служителите по цял свят се обучават в съответствие с едни и същи високи стандарти. Подкрепяйки служителите с инвестиция в повишаване на квалификацията им, повишавате мотивацията за работа и развивате служители, които са по-добре подготвени да изпълняват ефективно своите задачи.

Индустриално консултиране и проектиране на учебни среди

Проектираният процес на обучение за повишаване на квалификацията се интегрира безпроблемно в бизнес и HR стратегията на клиента. Като опитен партньор за разработване и оборудване на учебни заведения, ние подкрепяме нашите клиенти от самото начало при разработването на осъществими и устойчиви концепции. Благодарение на нашия опит в управлението на центрове за обучение за Festo и от името на клиенти по целия свят, можем да споделим нашия опит в планирането на центрове за обучение по най-ефективния и практичен начин.

Класни стаи и работилници

Разпределението на учебните и работните пространства следва важни критерии на методологията и груповата динамика. По този начин то е в основата на една модерна и ангажираща учебна среда. Нашето продуктово портфолио предлага цялостен подход както за нашите клиенти от промишлеността, така и за образователните институции. То варира от системи за обучение с технически компоненти и фабрики за обучение за индустриална автоматизация до програми за електронно обучение и софтуерни симулации. Спектърът, който обхващаме с нашите решения, включва технологии за автоматизация на заводи, процеси и сгради, като хидромеханика, електротехника и мехатроника, телекомуникации, възобновяеми енергийни източници, пречистване на отпадъчни води, охлаждане и ОВК, производство, както и сервизна поддръжка и обслужване.

Концепции - Учебен център

Референции

Учебен център на Festo в Lernzentrum Saar
Рорбах, Германия

Учебният център на Festo Lernzentrum Saar (FLC) се намира в Рорбах и е търсен партньор за квалификационни решения за местната индустрия от 1994 г. насам. Освен това FLC Saar е специализиран в програми за професионално обучение в целия сектор, което го прави професионален партньор на по-малките компании, които по различни причини не могат да обучават своите стажанти на място. В тези случаи FLC Saar предлага професионално обучение, което се провежда в един курс за стажанти от различни фирми. Освен това центърът за обучение изпълнява и международни проекти, като например квалификация на индийски учители в професионалните учебни заведения. Разработването на индивидуални и персонализирани програми за квалификация за и съвместно с нашите клиенти води до резултати, кото им гарантират конкурентно предимство. Бизнес подходът на FLC Saar е фокусиран върху максимална гъвкавост, мотивация и позитивно отношение.

Festo Academy Италия, Училище за индустриален мениджмънт
Милано/Италия

Festo Academy Италия предлага програми за обучение на различни нива, за да помогне на компаниите и техните служители да повишат оперативната си ефективност и да развият индивидуалните си умения. Обхватът на курсовете включва програми за развиване на специфични професионални роли, семинари за придобиване на умения и практически опит, майсторски клас за програми за висше образование и специализация, както и екскурзии и игри за бизнес планиране за мениджъри.

Център за обучение на Festo "Дзинан"
Дзинан, Китай

Центърът за обучение на Festo в Дзинан, разположен в производствената база на Festo в Дзинан, Китай, е първият цялостен център за обучение, който Festo открива извън Германия. Центърът за обучение има за цел да въведе успешната германска система за дуално обучение в Китай. Той предлага отворен курс по мехатроника, който първоначално е предназначен за служители на Festo.

Festo Didactic предлага цялостни управлявани образователни услуги с индивидуални точки за достъп за клиенти и пазари. Независимо дали желаете да получите пълния пакет от предлагани услуги или да комбинирате различни индивидуални услуги, нашата концепция е адаптирана към индивидуалните изисквания и има пряко въздействие върху оперативния резултат, развитието на целия пазар и работната сила.