Образователни концепции и готови образователни решения

Проектиране на учебни среди

Използвайте нашата уникална гама от системи и технологии за обучение, когато проектирате, планирате и оборудвате индивидуалните си учебни лаборатории или работилници. Ние обединяваме техническото образование и индустрията, за да гарантираме, че Вашият пакет за обучение е съобразен с реалните изисквания на индустрията.

Разработване на учебна среда

Разработването на учебна среда започва с идентифициране на нуждите на местната индустрия въз основа на съществуващите учебни програми на Вашата образователна институция или на специфични професионални профили, които трябва да бъдат създадени в региона. Ние Ви предлагаме готови за използване учебни среди въз основа на тази оценка.

Независимо дали искате да замените съществуващото оборудване с ново или да създадете нова област на знанието във Вашия учебен център, ние точно определяме Вашите нужди от квалификация и осигуряваме оптимално използване на лабораторията чрез използване на гъвкаво учебно оборудване.

Ползи

  • Сигурност в процеса на планиране и професионални съвети по време на проекта
  • Най-съвременни инструменти за планиране за бърз и ефективен напредък
  • Добри съвети за финансиране
  • Ориентирано към потребностите обучение за Вашите ученици, съобразено с изискванията на индустрията
  • По-добри шансовете за намиране на работа на стажантите, завършили обучението
  • Сигурност на инвестициите благодарение на отличното качество на инструментите и материалите за обучение
  • Оптимизирано използване на лабораторията чрез образователно оборудване, съобразено с нуждите на индустрията
  • Професионален дизайн на лабораториите в съответствие с международните стандарти
  • Съвременно образователно оборудване с използване на най-новите промишлени компоненти в системите за обучение

Запознайте се с нашите предложения!

Изтеглете нашата информационна брошура

Проектиране и планиране на работилници и учебни лаборатории

Проектиране на професионални лаборатории

Технологичен опит

Основи на Индустрия 4.0

Учебна среда за основи на Индустрия 4.0

Придобиване на умения за фабриката на бъдещето

Гъвкавост, подвижност, адаптивност и ефективност - това са изискванията към производството на бъдещето. За успешна трансформация в образованието и обучението лабораторията Индустрия 4.0 включва всичко - от отделни работни места до цялостни фабрики за обучение. Въз основа на класическото учебно съдържание по мехатроника учащите постепенно овладяват съдържанието, свързано с Индустрия 4.0, до концепцията за кибер-физична фабрика. Тъй като областите на обучение и нуждите се променят непрекъснато, лабораторията е модулна и гъвкава и може да бъде адаптирана и допълнена спрямо индивидуалните изисквания във всеки момент.

Прегледайте нашата 3D среда за обучение по Индустрия 4.0

Индустрия 4.0 за напреднали

Учебна среда за Индустрия 4.0 за напреднали

Учене и експериментиране в кибер-физическата фабрика

CP Factory илюстрира практическата реализация на свързаната в мрежа фабрика. Това е цялостен, модулен и разширяем модел на фабрика за Индустрия 4.0, който може да се използва за представяне на много аспекти на веригата на стойността. Robotino®, автономният, мобилен робот, илюстрира гъвкавостта на цифровото производство.

Прегледайте нашата 3D среда за обучение по Индустрия 4.0 за напреднали

Пневматика и хидравлика

Учебна среда за пневматика и хидравлика

Запознаване с основите на базовите технологии

Опитът от разработването на повече от хиляда семинара по пневматика и хидравлика ни позволява успешно да преподаваме основите на технологиите. Дизайнът на лабораторията и подборът на учебните компоненти и медии дават възможност за самостоятелно обучение в етапите на учебните програми: Свързано обучение с Tec2Screen ®, проектиране и симулация на електрически вериги с FluidSIM ®, практическо изпълнение, функционално тестване и оптимизиране на електрическите вериги в групова работа с комплектите уреди.

Посетете нашата 3D среда за обучение по пневматика и хидравлика

Електричество, електроника и задвижваща техника

Учебна среда за електротехника, електроника и задвижваща техника

Основен етап в обучението и в технологиите за автоматизация

Обучението по основните дисциплини на мехатрониката е първата стъпка в обучението по автоматизация. Всички аспекти на електротехниката и електрониката, включително контактните вериги и електрическите задвижвания, са една част от важните технологии, изучавани в тази лаборатория. Лабораторното оборудване, съобразено с технологичните пакети, включва необходимото захранване, рамки за експериментални плочи и всички необходими аксесоари.

Посетете нашата 3D среда за обучение по електротехника, електроника и задвижваща техника

Техника за автоматизация

Учебна среда за технологии за автоматизация

Насърчаване на техническия опит и познанията за , както и на социалните умения

Все по-често се налага квалифицираните работници и техници да отговарят за експлоатацията и сервизната поддръжка на сложни, автоматизирани производствени системи. Всички технологии трябва да бъдат безпроблемно интегрирани. Учебните станции в лабораторията по автоматизация формират основата за общо технологично обучение, като използват практически проблеми от реалната практика. Това осигурява перфектна платформа за анализиране, разбиране и овладяване на взаимодействието на механични системи, пневматика, електрически системи, технологии за управление и комуникационни интерфейси - най-добрата предпоставка за успешното управление на сложни мрежови системи.

Посетете нашата 3D среда за обучение по технологии за автоматизация

Мултимедия и симулация

Учебна среда за мултимедия и симулация

Предаване на знания и умения за програмиране Реалистични и виртуални

Използването на реалистични симулации дава възможност за оптимална подготовка в областта на различните технологии. Лабораторията включва всички софтуерни инструменти за програмиране на PLC и роботи, CAD/CAM/CNC, електронно обучение и свързано обучение с Tec2Screen ®. Мениджърът на класната стая управлява целевите групи, съдържанието и средствата за обучение, което Ви позволява да организирате групи за обучение и да съставяте персонализирани пакети за обучение.

Посетете нашата 3D учебна среда за мултимедия и симулация

CAD, CAM и CNC

Учебна среда за CAD, CAM и CNC

Предаване на знания за CNC по професионален и ориентиран към бъдещето начин

Ориентираното към бъдещето обучение за CNC означава обучение на студенти и стажанти в съответствие с най-високите индустриални стандарти: от металорежещите машини до софтуерните решения и учебните помагала. Лабораторията за CAD/CAM/CNC осигурява бързо и ефективно въвеждане в професионалното обучение по CNC. Програмиране 1:1 с идентичен на управлението софтуер, практическо обучение, по-висока наличност на машината чрез програмиране и симулация на компютър, както и повишаване на знанията и намаляване на грешките чрез тестови пробези на компютър.

Посетете нашата 3D среда за обучение за CAD, CAM и CNC

Металообработка

Учебна среда за металообработка

Поставяме акцент върху качеството

Когато става въпрос за образование и обучение в областта на металообработването, използването на висококачествени машини и инструменти е от съществено значение. Нашите партньори са компетентни производители, които гарантират постоянно високи стандарти за качество. Лабораторията по металообработка е напълно оборудвана с работни маси, машини и всички необходими инструменти. Гарантираме най-висока прецизност, здрава конструкция, лесна работа, високи стандарти за безопасност, изключителна издръжливост и доставка на резервни части за повече от 10 години за всички машини, инсталирани в лабораторията.

Посетете нашата учебна среда за металообработка

Технология на заваряването

Учебна среда за технология на заваряването

Висококачествено обучение по редица процеси на заваряване

Почти всички работилници и промишлени предприятия, които обработват метал, използват заваряване, за да произвеждат икономично различни продукти с необходимото ниво на качество. В лабораторията по заваръчни технологии се разглеждат най-важните процеси като заваряване MIG/ MAG/TIG/MMA и плазмено рязане. Цялостното обучение е възможно благодарение на използването на висококачествено заваръчно оборудване, напълно оборудвани заваръчни кабини и най-новите симулационни и демонстрационни инструменти.

Посетете нашата учебна среда за технологии за заваряване

Автоматизация на процеса

Учебна среда за автоматизация на процеси

Измерване, контрол, регулиране и основни процеси на обработка на вода и пречистване на отпадни води

Правителствата, регионалните власти и предприятията са отговорни за снабдяването на населението и промишлеността с достатъчно количество вода с необходимото качество. За постигането на тази цел решаващи фактори са опитът и специализираните умения. Необходимите основи на технологията за управление са ясно представени в лабораторията с помощта на EDS® Water Management. Учебните станции обхващат и целия воден цикъл - от пречистването на водата и водоснабдяването до пречистването на отпадъчните води.

Посетете нашата среда за обучение по автоматизация на процеси

Възобновяеми енергии

Учебна среда за възобновяеми енергии

Практически познания за работа с регенеративни енергийни системи

Производството на енергия от възобновяеми природни ресурси, като вятър, слънчева светлина, дъжд, геотермална енергия и др., придобива много по-голямо значение през последните години. Нуждата от иновативни технологии за проектиране на интелигентни мрежи и от квалифицирана работна ръка се е увеличила значително. Голямоформатните, пропорционални компоненти за образователни среди помагат при инсталирането, експлоатацията, сервизната поддръжка и поддръжката на алтернативни енергийни системи.

Зидарски работи

Учебна среда за зидария и гражданско строителство

Съвременно образование и обучение в областта на строителството на сгради

Тенденциите в бранша, като нови материали и строителни методи, са част от съдържанието на обучението в работилницата за строителство на сгради

Индустриална технология за задвижване

Учебна среда за индустриални технологии за задвижване

Първата стъпка в технологиите за автоматизация

Електрическите задвижвания или мотори се срещат навсякъде в промишлеността като постояннотокови или променливотокови мотори.
Електрическите мотори могат да бъдат класифицирани според вида на източника на електрическа енергия, вътрешната конструкция, приложението, вида на изходното движение и др.
В тази лаборатория може да се работи по всички аспекти на индустриалните задвижвания.

Професионална CNC обработка

Учебна среда за професионална CNC обработка

Съвременните системи със CNC отговарят на изискванията на съвременното образование и обучение в металургичния сектор

Универсалната CNC машина разполага с иновативна машинна технология, както и с цифрови задвижвания по всички оси. Оптимизираната структура на машината повишава стабилността по време на обработката и осигурява висока степен на гъвкавост при производството.

Започнете своята виртуална обиколка в учебната среда за професионална обработка със CNC

Преработка на хранителни продукти

Учебна среда за преработка на храни

Инженерна и научна основа за обучение в областта на производството на храни

Предприятията за преработка на храни дават възможност за прилагане на техники за преработка и консервиране на храни. Учащите ще проследят структурите на процесите и промишлените работни процеси при производството на храни и ще могат да следят за качеството и хигиената по време на целия процес.

Механика на флуидите

Учебна среда за механика на флуидите

Преподаване на солидни основни познания с помощта на най-новите лабораторни практики

Лабораторията по механика на флуидите дава възможност за практическо обучение за помпени системи,
компоненти за автоматизация на процеси и системи за управление и обхваща всички елементи на типична система за управление на водите.
Всички системи за обучение са оборудвани с типични промишлени компоненти и са подкрепени с учебни ръководства и учебници.

Автомобилна индустрия

Учебна среда за автомобилната индустрия

Образование и обучение в областта на автомобилостроенето

Бъдещите инженери по автомобилна мехатроника или автомобилни техници получават ценно обучение в тази работилница и придобиват знания и практически умения във всички области на автомобилната техника, както в областта на "класическата" автомобилна механика, така и в областта на автомобилната електроника. Те се учат как да анализират електрически, електронни и механични системи, както и да идентифицират и отстраняват неизправности с помощта на компютърно подпомагани системи за измерване и изпитване.

Започнете своята виртуална обиколка в 3D учебната среда за автомобилната индустрия

Дървообработване

Учебна среда за дървообработване

Образование и обучение в областта на дървообработването

Нашите системи осигуряват цялостно покритие на широк спектър от актуални области на обучение и технологии: дървообработващи машини, циркуляри за дърво и стругове за дърво

Промишлено окабеляване

Учебна среда за промишлено окабеляване

Висококачествени компоненти, които реалистично възпроизвеждат индустриална среда

Индустриалното окабеляване допълва основното обучение за електротехник и техник по поддръжка на електрооборудване. Учащите развиват умения за инсталиране и окабеляване на промишлено оборудване.