Системи за обучение

Системи за обучение

Предлагаме най-модерното учебно оборудване и учебни материали. Възползвайте се от нашите системи за обучение с индустриални технологии на Festo, които са идеални за образование и обучение в областта на техническите професии.

Нашета всеобхватна програма за обучение включва от индивидуални системи за обучение до цялостни системи за работното място, пакети и платформи за обучение, както и софтуер, електронно обучение и учебен материал. С ориентация към широк спектър от технологични области, ние изпълняваме специфичните ви нужди от обучение и ви помагаме да описвате сложни въпроси по разбираем и ориентиран към практиката начин.

Запознайте се с нашето портфолио

Автоматизация на производството/Индустрия 4.0

Нашите модулни системи за обучение за автоматизация на производството и Индустрия 4.0 ви помагат да преподавате важни умения в областта на машиностроенето, електротехниката, мехатрониката, ИТ и сензорните технологии.

Научете повече за нашите решения за обучение в областта на автоматизация на производството и Индустрия 4.0

Автоматизация на производството и Индустрия 4.0

Пневматика и хидравлика

Намерете решение на нуждите от повишаване на квалификацията с помощта на нашите модерни и цялостни решения за обучение.

Научете повече за нашите решения за обучение по пневматични задвижвания

Пневматика и хидравлика

Автоматизация на процеса

Като ключов партньор за преработвателната промишленост разполагаме с впечатляващ набор от системи за обучение в областта на автоматизация на процеса - от по-малки модели до пълноценни промишлени инсталации.

Научете повече за нашите решения за обучение за автоматизация на процеса

Автоматизация на процеса

Електротехника и електроника

Нашите системи за обучение по електротехника и електроника са напълно подходящи за преподаване на принципите на електричеството и електронните вериги по практичен и безопасен начин.

Научете повече за нашите решения за обучение по електротехника и електроника

Електротехника и електроника

Електроенергетика

Нашата водеща програма за обучение по електроинженерство отговаря на постоянно повишаващите се изисквания за обучение в тази област.

Научете повече за нашите решения за обучение по електроинженерство

Електроенергетика

Телекомуникации и радарни технологии

Телекомуникационните и радарните технологии изискват три компонента: предавател, преносна среда и приемник. Също така е сигурно, че специалистите по експлоатация, сервизна поддръжка и отстраняване на неизправности трябва да бъдат обучени и за двете технологични области.

Научете повече за нашите решения за обучение в областта на телекомуникациите и радарните технологии

Телекомуникации и радарни технологии

Екологични технологии и възобновяеми енергии

С нашите системи за обучение за екологични технологии и възобновяеми енергийни източници можете да пренесете теорията към фундаментални изследвания. Разглеждайте проблеми, свързани с локацията и околната среда, с практическо приложение, за да въведете нагледно в работата бъдещите специалисти по управление на водите и техниците на вятърни и слънчеви енергийни системи.

Научете повече за нашите решения за обучение в областта на екологичните технологии и възобновяемите енергии

Екологични технологии и възобновяеми енергии

Отоплителна, климатична и вентилационна техника

С нашите висококачествени системи за обучение можете да осигурите целево практическо обучение за бъдещите техници на отоплена техника, климатична техника и вентилационна техника.

Научете повече за нашите решения за обучение в областта на отоплителната, климатичната и вентилационната техника

Отоплителна, климатична и вентилационна техника

Редукторна технология

Въпреки нарастващата автоматизация на производството, много индустриални задачи трябва да се изпълняват ръчно от компетентен персонал. Нашите решения за практическо обучение подпомагат развитието на важни умения и способности, необходими за инсталиране, сервизна поддръжка, отстраняване на неизправности и ремонт на промишлено оборудване.

Научете повече за нашите решения за обучение в областта на редукторната технология

Редукторна технология

STEM (математика, компютърни науки, естествени науки и технологии)

Нашата програма за приобщаващо образование по математика, компютърни науки, естествени науки и технологии има за цел да направи смислени връзки между дисциплините математика, информатика, природни науки и технологии и да помогне на учениците да изградят междупредметни компетентности, като например умения за общуване и сътрудничество.

Научете повече за нашите решения за обучение за STEM (математика, компютърни науки, естествени науки и технологии)

Интегрирано обучение за наука, технологии, инженерство и математика (STEM)

Учебни материали

Предлагаме ви широка гама от разнообразни учебни материали в различни области на технологиите - за устойчиво и холистично образование и обучение.

Научете повече за нашите учебни материали

Учебен материал

Оборудване за учебни среди

Предлагаме многофункционални и рентабилни решения, съобразени с вашите изисквания - от отделни работни станции до цялостно оборудване за учебна лаборатория за образование и обучение в областта на технологиите за автоматизация.

Научете повече за нашите системи за работното място

Оборудване за учебни среди

Интересни статии