Категория Решения за обучение за автоматизация на процесите

Автоматизация на процесите

Разширяеми и гъвкави цялостни платформи за обучение

Изключително важно е променливите величини като налягане, дебит, ниво, температура и рН да се поддържат в целевия диапазон, за да се произвеждат стоки с надежден състав и качество. Автоматизацията на процесите е обширна и сложна област, която засяга няколко промишлени сегмента и затова при нея има голяма нужда от квалифицирани служители. Тук се намесва нашaта ненадмината експертиза!

Festo - ключов партньор за преработвателната промишленост

Благодарение на богатия си опит в областта на автоматизацията на фабрики и процеси, ние сме ключов партньор за преработвателната промишленост. Работим с водещи партньори в областта на образованието, научните изследвания и промишлеността. Нашите системи за обучение за автоматизация на процеси използват от това ноу-хау и са съобразени с изискванията на различните индустрии.

Обхванат е целия спектър - от по-малки модели до гъвкави, пълноценни промишлени инсталации

Тъй като практическото обучение в реални производствени и промишлени обекти е рядко възможно, конструкторските комплекти, станциите, системите и напълно оборудваните платформи за обучение оптимално подготвят учащите за изискванията на тяхната професия.

Благодарение на модулността на решенията за обучение, широк спектър от индустрии могат да прилагат типични производствени процеси в разнообразни конфигурации в безопасна учебна среда.

Почти всички наши учебни устройства се състоят от компоненти и протоколи за трансфер на данни от промишлен и търговски клас за осигуряване на реалистично обучение. Някои системи дори могат да бъдат свързани със системи за автоматизация на фабрики за разширено обучение. Нашите специалисти ще ви помогнат при избора на продукти и при планирането на идеалната лаборатория за автоматизация на процесите, която е изцяло съобразена с вашите изисквания.

Нашата широка гама от решения за обучение в областта на автоматизация на процесите включва две основни категории