Категория

Електротехника и електроника

Инструменти за изграждане на компетентност за процесите на електронните потоци

Електротехниката и електрониката са фундаментални технологии, които намират изключително широко приложение в най-различни отрасли и приложения. Много учащи и служители трябва да познават основите на електротехниката, електронните схеми и компоненти в различна степен, така че нуждите за обучение са различни.

Предаване на абстрактни знания чрез практическо обучение

Нашите решения за обучение в областта на електротехниката и електрониката покриват широк спектър от потребности за обучение и могат да се използват както в специализирано обучение по електроника, така и в други области, като автоматизация, авионика или телекомуникации.

С помощта на изчерпателния учебен материал и подробните практически задачи абстрактните теоретични понятия се усвояват изключително успешно от учащите.

Направете своя избор от нашите цялостни пакети

Много от комплектите оборудване се фокусират върху конкретни теми. Благодарение на модулния си дизайн почти всички те могат да се комбинират с други решения за обучение по електротехника, както и със стандартното лабораторно оборудване и мебели. Повечето решения могат да бъдат разширени и с интернет-базирано обучение - куросве, както и Tec2Screen ®-, така че учащите могат да се възползват от нашата иновативна концепция за свързано обучение.

Изберете нашата единствена по рода си цялостна програма за обучение по електроника

Учащите в специализираните учебни програми по електроника трябва да се запознаят и да експериментират с платки със схеми и електронни компоненти. ® FACET съчетава техническо оборудване, компютърни материали за обучение и софтуер, за да създаде уникално цялостно решение за обучение по електроника.

Работното място се състои от основен модул и избрани от Вас печатни платки като по този начин обхваща широк спектър от теми. Всяка платка се предоставя с изчерпателно интерактивно ръководство по теория и практика. Интегрираните възможности за промяна и целенасоченото предизвикване на неизправности показват как неизправностите се отстраняват на практика.

FACET ® е подходящ за широк спектър от квалификационни цели в образованието, промишлеността, научноизследователската и развойната дейност и учебните лаборатории. В комбинация с мултимедийните курсове eSeries, FACET ® формира напълно интегрирана система за обучение, която подобрява скоростта и успеха на обучението.

Разгледайте всички решения за обучение:

Основи

Преподавайте основните понятия за електрически вериги за променлив и постоянен ток, електрически компоненти, електромагнетизъм, измервателни уреди и други теми.

Запознайте се с учебните устройства, използвани в обучението за основите на електрониката и електротехниката

Цифрова електроника

Фокусирайте се върху темите за цифрови вериги и основи на логиката, микропроцесори и микроконтролери.

Преглед на учебните устройства за цифрова обработка на сигнали и цифрова електроника

Комуникационна електроника

Преподавайте теми в областта на аналоговите и цифровите комуникации, стъклените влакна, преносните линии и технологиите QPSK/OQPSK/DPSK.

Преглед на всички съответстващи учебни устройства

Индустриална електроника/електротехника

Осигурете практическо обучение по (електро)магнетизъм, преобразуватели, тиристори, транзистори, мотори, генератори и регулатори.

Преглед на решенията за обучение в тази област