Автоматизация на производството и Индустрия 4.0

Автоматизация на производството и Индустрия 4.0

Възползвайте се от нашите компетенции в областта на производствената автоматизация - от основите на технологията до цялостната индустриална автоматизация

Бихте желали да преподавате умения в областта на машиностроенето, електротехниката, мехатрониката, информационните технологии, сензорните технологии и микросистемите? За тази цел нашите учебни системи предлагат практически ориентирани интердисциплинарни знания в динамични области на науката и технологиите. Използвайки най-новите технологии, ще имате възможност да осигурите интердисциплинарно обучение за планиране и проектиране на автоматизирани системи и инсталации с фокус върху практическата подготовка.

Практически ориентирани системи за обучение по технологии за автоматизация

Производствените процеси непрекъснато се автоматизират. Системите, процесите, производствените системи, устройствата и системите за измерване и контрол трябва да бъдат планирани, произведени и оптимизирани. Всичко това изисква солиден и практически опит.

В нашите модулни системи за обучение използваме най-модерни промишлени компоненти. По този начин ще придобиете основните компетенции в областта на мехатрониката и технологиите за автоматизация чрез подход, ориентиран към практиката и проектите. За високотехнологичната производствена индустрия.

Решения за обучение в различни области:

Фабрики за обучение

Фабрики за обучение

Фабриките за обучение предлагат на учащите се възможност да се занимават с предизвикателствата на фабричната автоматизация в защитена и интуитивна среда.

Фабрики за обучение: MPS, MPS 400, CP

Управляваща техника

Системи за обучение по управляваща техника

Наред със задвижващите механизми и сензорите, контролерите са централен елемент на технологията за автоматизация. С нашата концепция за управление с преподаване на програмиране на PLC и релейни вериги в лабораторията по пневматика или хидравлика ще можете да предоставите експертни познания за управление, регулиране, мониторинг, събиране на данни за процеса, комуникация и диагностика. Проста и безопасна система за обучение, която позволява на учащите да се запознаят с процесите и технологиите в областта на управляващата техника.

Преглед на темата за управляваща техника

Индустриални роботи

Система за обучение за индустриални роботи

Разработихме за вас цялостна концепция за обучение за индустриални роботи, състояща се от роботизирани станции, софтуер за програмиране/симулация и базирани на проекти учебен материал.

Преглед на темата за системите за обучение за индустриални роботи

Мобилни роботи

Мобилна роботика Robotino

Освен индустриалните роботи, все по-голямо значение придобиват мобилните роботи и обслужващите роботи. За да можете успешно да интегрирате темата за роботиката в програмите и лабораторното оборудване, ние предлагаме мобилни промишлени и сервизни роботи като Robotino®. Robotino® е като идеална основа за научноизследователски и образователни цели.

Преглед на темата за мобилни роботи

CAD/CAM и машини

Системи за обучение CAD CAM

Предоставянето на експертни знания за CNC по професионален и ориентиран към бъдещето начин означава обучение на студенти и стажанти по най-високите индустриални стандарти: от металорежещите машини до софтуерните решения и учебните помагала. С удоволствие ще Ви подкрепим при разработването на цялостно решение.

Преглед на темата CAD/CAM и машини

Мрежи и сигурност на данните

Мрежи и сигурност на данните

В контекста на технологиите за автоматизация възникват нови и сложни въпроси, свързани с киберсигурността и защитата на данните. Ethernet, комутиране, маршрутизиране, отдалечен достъп, криптиране, VPN, контрол на достъпа, виртуална LAN и др. представляват предизвикателство. С NetLab Ви предоставяме инструмент за обучение, който значително опростява преподаването на такива сложни теми.

Преглед на темата "Мрежи и сигурност на данните"

Мониторинг и управление на енергията

Системи за обучение за управление на енергията

Специалистите в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийния мениджмънт са търсени повече от всякога. Темата вече е включена в учебната Ви програма и искате да допълните теорията с практически приложения? Възползвайте се от нашето предложение!

Преглед на темата за мониторинг и управление на енергията

Софтуер за автоматизация

Софтуер за автоматизация

Софтуерните пакети за програмиране и визуализация, както и софтуерът за обучение, са разпределени към учебното съдържание в рамките на технологичните области, например управляваща техника или роботика.

Преглед на темата "Софтуер за автоматизация"

Учебни материали за автоматизация на производството

Учебни материали

Използвайте всички необходими учебни материали в различни формати за Вашите уроци: от работни книги, учебници и справочници до уеб-базирано обучение, курсове Tec2Screen® и извличане на информация.

Повече за нашите учебни материали