Системи за обучение

CAD/CAM и машини

Усъвършенствайте Вашия подход към обучението!

Програмирането и обработката със CNC е важна задача за много металообработващи предприятия и изправя Вас и Вашите стажанти пред сериозно предизвикателство. Ние интегрираме обучението по CNC в нашите системи за обучение като по този начин отговаряме на изискванията за модерно образование и обучение в областта на металообработката. От металорежещи машини до софтуерни решения и работно оборудване - предоставяме обучение, съобразено с най-високите индустриални стандарти.

CNC технологии

От самостоятелни решения до интегрираните машини - нашите системи за обучение обхващат цялата гама от съвременни технологии за обработка. Особено внимание обръщаме на прилагането на индустриалните стандарти в учебна среда.

Системи за обучение_CP-Factory

Машинна обработка 4.0

CP Factory, универсалната фабрика за обучение по Индустрия 4.0, интегрира професионална CNC технология в мрежови производствени съоръжения.

Когато става въпрос за интегрирани машини, ние вземаме под внимание всичките Ви изисквания и се адаптираме към стандартите за Вашето предприятие.

Посещение на CP-Factory

Системи за обучение_CNC_Lathe_Light-LabVolt Series

CNC машини серия LabVolt

Със серията LabVolt предлагаме малки машини със CNC, които са специално пригодени за обучение и тренировки.

Към CNC машините от серията LabVolt

Тези продукти нямат маркировка CE и не могат да бъдат поръчани за доставки в Европа.

Образователни концепции-център-за обучение

Проектиране на учебна среда - CAD/CAM и машини

Разгледайте нашия модел на лаборатория

  • Пригодена за Вашите индивидуални изисквания и цели.
  • Подходяща за различни учебни ситуации.

Към темата "CAD/CAM и машини: проектиране на среди за обучение"