Фабрики за обучение

Фабрики за обучение

Промишлените операции следват строг график, разработен за постигане на максимална ефективност. Затова в реалната промишлена среда няма време за грешки, нито за възможности за учене. Учебните фабрики, намиращи се далеч от работещи производствени предприятия, предлагат на учащите се възможност да се запознаят с предизвикателствата на фабричната автоматизация в защитена и интуитивна среда. Така те развиват точно тези умения, които са им необходими на бъдещото им работно място. В зависимост от съответния отрасъл, желаното учебно съдържание и пространствените и финансовите възможности Ви предлагаме различни учебни фабрики, в които да преподавате важни теми в областта на Индустрия 4.0 и фабричната автоматизация по практически начин.

MPS - Фабрики за обучение по мехатроника

Нашите класически учебни фабрики MPS предлагат спестяваща място среда за обучение по мехатроника и автоматизация Миниатюрните производствени линии се основават на поток от единични детайли.

MPS Фабрики за обучение

MPS 400 - Цялостни фабрики за обучение за I4.0

Нашите фабрики за цялостно обучение MPS 400 се основават на потока от единични детайли и обхващат не само широк спектър от най-съвременни теми, сързани с Индустрия 4.0, но и основите на механиката, мехатрониката и автоматизацията.

MPS 400 Фабрики за обучение

Системи CP - цялостни фабрики за обучение за I4.0

Нашите кибер-физически фабрики за обучение (CP Factory) са базирани на система за прехвърляне на палети и позволяват оформление в затворен цикъл. Те подпомагат задълбочената подготовка за напълно автоматизирани цифрови производствени съоръжения с роботика и гъвкави производствени концепции за силно индивидуализирани продукти - от опростения модел на лаборатория (CP Lab) до реалистичния модел на

Фабрики за обучение CP