Индустриални роботи

Индустриални роботи

Важна роля за Индустрия 4.0/Индустриален интернет на нещата

Като ключов компонент на автоматизацията, роботиката проправя пътя към нови технологии и възможности и поставя нови предизвикателства по отношение на квалификацията и експлоатацията. Wir haben für Sie ein ganzheitliches umfassendes Ausbildungskonzept entwickelt, bestehend aus Hardware, Programmier- und Simulationssoftware sowie umfangreicher Ausbildungsunterlage.

Научете повече за индустриалната роботика с нашата цялостна концепция за обучение

Робот станция MPS

Станции MPS ® с робот с шарнирна ръка

Съчленените роботи преместват, палетизират и сглобяват детайли и възли в много промишлени приложения.

С нашата система за обучение ще усвоите основите на роботиката.

Изследвайте приложенията в съвсем малкото пространство с висока гъвкавост и многофункционалност.

Към нашите роботизирани станции

Индустриални роботи CIROS

CIROS ® - среда за симулация и програмиране

Цялостната концепция за обучение е важна за нас. В зависимост от техническото оборудване, ще получите нашата среда за симулация и програмиране CIROS ®, в която можете да програмирате станциите и да правите симулации в безопасна среда.

Научете повече за CIROS

системи за обучение-работна книга-документация за обучение

Документация за обучение, "Работа с индустриални роботи"

Нашият проектно-базиран учебен материал обхваща всички аспекти на системата за обучение.

Седем последователни проектни задачи Ви насочват към успешна обработка на сравними промишлени сценарии чрез програмиране, устойчиво на грешки.

Допълнителна информация относно документацията за обучение "Работа с индустриални роботи"

Допълнителни системи за обучение по темата "Роботика"

Системи за обучение_Индустриална_роботика_CP_Factory

Обучение по най-добрия начин - индустриална роботика със CP Factory, универсалната фабрика за обучение за Индустрия 4.0

CP Factory отразява най-новите разработки в областта на мрежовото производство за Индустрия 4.0 и предлага модулна система за интелигентна фабрика за целите на обучението и научните изследвания. Системата за обучение обхваща различни области на производството.

Модулна система от най-висок клас

Десетилетията ни опит в изграждането на модулни системи за обучение намират отражение в много детайли на CP Factory. Всички станции и приложни модули са оборудвани с най-съвременните индустриални технологии. Концепцията за обучение и оборудването демонстрират потенциала за иновации.

Не пропускайте тази възможност: Към фабриките за обучение CP Factory

Интересни статии