Системи за обучение - мобилна роботика

Мобилни роботи в обучението и научните изследвания

Платформа за мобилна роботика за AGV и AMR учебно съдържание за Индустрия 4.0

Дигитализацията е навлязла в почти всички области на индустрията. През последните години автоматизираните управляеми превозни средства (AGV) поеха изпълнението на прости логистични задачи. Фабриките ще станат интелигентни, машините ще комуникират помежду си, а изкуственият интелект ще даде възможност за нови възможности за оптимизация на процесите в бъдеще. Индивидуализираните продукти поставят по-високи изисквания към гъвкавото производство, така че целта, която трябва да се постигне, е максимална производителност. Това оказва влияние върху материалния поток и логистичните процеси. Автономните мобилни роботи (AMR) се използват все по-често заедно с индустриалните роботи. Повишените изисквания към отделните логистични процеси налагат по-нататъшното развитие на мобилните роботи.

Robotino 4 в учебната станция

Robotino ® 4

С нашия нов Robotino® 4 можете да подготвите учащи в сферата на професионалното обучение или студенти с академични и изследователски кариери специално за очакванията на Индустрия 4.0. Учебното съдържание осигурява точно тези специализирани знания, които са необходими за професиите, ориентирани към бъдещето.

Гъвкавата мобилна платформа за роботика Robotino® 4 също научи нещо ново. Robotino® 4 се усъвършенства със структурните и технически иновации. Разработихме за Вас цялостна концепция за обучение, състояща се от техническо оборудване, софтуер и изчерпателна документация за обучение.

С Robotino® в Индустрия 4.0

Нашата учебна система за въведение в мобилната роботика е подходяща за преподаване на основни теми в областта на мехатрониката и компютърните науки, както и за използване в авангардни приложения в областта на автономните мобилни роботизирани системи и автоматизираните управляеми превозни средства.

Сензор Robotino 4

Преглед на най-важното

Рамката съдържа девет инфрачервени сензора за разстояние и множество готови опции за монтаж. Допълнително са включени един аналогов индуктивен и два оптични сензора, които позволяват на Robotino® да разпознава и следва предварително определени пътища.
Robotino® се доставя с разширена система за обработка на изображенията, която използва стерео/RGBd камерен блок, за да възприема самостоятелно околната среда и да може да се движи свободно в нея. Тези автономни функции могат да бъдат безпроблемно интегрирани в програми, базирани на процеси

Многопосочен изпълнителен механизъм

Трите задвижващи модула на Robotino® са интегрирани в стабилна рамка от неръждаема стомана. С помощта на многопосочен задвижващ механизъмRobotino® се движи бързо напред, назад и настрани, а също така се обръща на място. Три стабилни индустриални постояннотокови двигателя с оптични ротационни енкодери позволяват скорост до 10 км/ч при висока надеждност.

Непрекъсната употреба

Захранването се осъществява чрез четири 18 V литиево-йонни акумулаторни батерии, всяка от които позволява работа за два часа и половина. Функцията "Hot-Swap" дава възможност за подмяна по време на работа. Системата се изключва своевременно, ако състоянието на заряда е твърде ниско.
Когато се извадят, акумулаторните батерии могат да се заредят за по-малко от час. Това означава, че Robotino® може да запази мобилността си за времетраенето на експеримента и не се налага да бъде рестартиран.

Robotino 4 връзки

Разширяемост

Към управлението на робота могат да се свържат допълнителни компоненти чрез стандартни интерфейси, като USB (4x USB 3, 2x USB 2) и Ethernet. Освен това управлението осигурява аналогови и цифрови входове/изходи, както и релейни изходи за допълнителни задвижвания за последващо разширяване.
За да се поддържат интерфейси като RS422, EIA-485 и IEEE 1394, които не са налични в стандартните версии, има два PCI Express слота за интерфейсни карти.
Допълнителни електрически оси и хващачи, например, могат да бъдат свързани към допълнителен изход за двигател и вход за енкодер и да се управляват чрез широчинно-импулсна модулация.

Управление

Мозъкът на Robotino® е надежден вграден компютър, отговарящ на спецификацията COM Express.
По този начин се постига мащабируемост на изчислителната мощност. Robotino® използва мощен 4-ядрен процесор с хиперниране. Операционната система и всички потребителски данни са на сменяем твърдотелен диск (SSD) с капацитет 64 GB. Всички данни са свободно достъпни и не са криптирани. Данните и командите могат да се предават удобно чрез свързаната точка за достъп на честоти 2,4 и 5 Ghz. Превключвателят може да се използва за създаване на собствена мрежа или за свързване към съществуваща мрежа. Управлението на двигателя се извършва от 32-битов микроконтролер, който директно генерира ШИМ сигнали за задействане на до четири постояннотокови електродвигателя.

Robotino_графично_програмиране

Графично програмиране

Robotino® View е интерактивната графична среда за програмиране и обучение за Robotino®. Тя комуникира директно с роботизираната система чрез безжична локална мрежа и може да се стартира локално на Robotino®. Системата за програмиране съчетава модерни концепции за работа за лесно въвеждане в програмирането на роботи без изходен код. Чрез различни подготвени функционални блокове се позволява не само достъп до сензори и данни от батерията, но и с едно щракване могат да се добавят неутрални блокове като генератори на функции или логически оператори. Обхватът се допълва от достъп до автономните функции, които са на разположение по всяко време за навигация в предварително изследвани среди. Приложенията, които могат да се стартират за минути, могат бързо да се разширяват благодарение на интуитивното управление и по желание могат да се изпълняват и доразвиват директно върху робота. В допълнение към този интерфейс за програми, базирани на последователности, предлагаме безплатния инструмент Robotino® Factory, който организира картографирането и навигацията, използвани за автономните функции. В лабораторна среда траекториите и позициите на целите могат да бъдат регистрирани за минути и предоставени за програмиране.

Системи за обучение-Robotino-SIM

Robotino ® SIM Professional - виртуалната лаборатория за работа с Robotino ®

Този софтуерен пакет Ви предоставя различни готови модели с типични конфигурации.

Независимо от техническото оборудване, получавате основни познания и възможност за подобряване на програмите. Настройте приложенията си в безопасна среда и продължете да работите безпроблемно с реалния Robotino ® .

Robotino® SIM Professional

Работна книга-документация за обучение

Работната книга за Robotino ®

С единадесет последователни проекта пред вас се открива светът на мобилната роботика. Всяка проектна задача е интегрирана в практически проблем.

Работете със следните теми:

  • Сензорни технологии
  • Технология на електрическите задвижвания
  • Техника за регулиране
  • Локализация
  • Обработка на изображения
  • и още

Допълнителна информация за работната книга

Отворена среда за програмиране

Интерфейсът за програмиране на Robotino® създава предпоставки за използване на различни програмни езици и системи за разработване на програма за управление. Интерфейсът за програмиране поддържа следните езици и системи:

  • C/C++, JAVA, .Net
  • LabVIEW и MATLAB\Simulink с подготвен инструментариум
  • Операционна система за роботи (ROSV1)
  • RESTful API: HTTP-базиран интерфейс, готов за извличане и предаване на информация по време на работа

Сценарий за работа с техническо оборудване в контур

С нашия софтуерен контролер можете да получите директен достъп до двигателите Robotino®. Създайте свой собствен контролер на двигателя, например в MATLAB, и адаптирайте неговия цикъл на управление.

Адаптиран към вашите изисквания

Ние доставяме Robotino с желания от Вас обхват на доставка. В допълнение към основното оборудване, състоящо се от 2 оптични сензора, аналогов сензор и повдигащо устройство за експерименти на маса, броят на батериите (препоръчваме 2 или повече), захранващите блокове, кулите за закрепване и сегментите могат да се избират свободно и по този начин да се адаптират към учебната ситуация.


Запознайте се с още системи за обучение по темата за мобилната роботика

Системи за обучение-CPFactory-Robotino

CP Factory

Универсалната платформа за изследвания и обучение в областта на Индустрия 4.0

Robotino ® се използва в индустриални приложения в CP Factory.

Въз основа на междинния софтуер на Smartsoft един или повече Robotino ® се внедряват от MES4 като автоматизирани управляеми превозни средства чрез мениджър на автопарка.

➔ wiki.openrobotino.org

Интегрирането на CNC машини в системи като CP Factory осигурява професионално обучение по сложни системи. Тук се съчетават всички подобласти на съвременните производствени системи.

Пространственото разделяне на отделните системи може да се осъществи и с помощта на мобилни роботи.

Не пропускайте възможността да се запознаете с: Фабрика за обучение CP Factory

Интересни статии