Енергийна ефективност

Мониторинг и управление на енергията

Green Factory - енергийно ефективно производство

Темата за енергийната ефективност играе все по-важна роля в индустриалната среда. "Зелената фабрика" е важна не само от екологична гледна точка, но и в крайна сметка повишава икономическата ефективност на производството. Нуждата да се осигури квалификация за стажанти и специалисти в сферата на енергийно ефективното производство е голяма. Нашите модулни и практически-ориентирани системи за обучение дават възможност на служителите да работят в областта на енергийния мениджмънт.

Зелена фабрика: системи за обучение за енергийно ефективно, прозрачно и гъвкаво производство

Нашата модулна система Green Factory предлага допълнения към други учебни системи, като например кибер-физичните системи, или самостоятелни учебни системи за изследване на въпроси, свързани с енергията. Допълненията се състоят от компоненти на техническото оборудване или софтуерни компоненти и обхващат темите за мониторинг на енергията, енергийна ефективност и производство на енергия.

Ето как модулните системите за обучение "Green Factory" могат да Ви бъдат полезни

Цялостен и прозрачен достъп до енергийните потоци

Системите за енергиен мониторинг и управление на енергията осигуряват цялостен и прозрачен достъп до енергийните потоци в системите и мрежите от системи - от генераторите през съоръженията за съхранение до ефективните потребители.

Разширяване на кибер-физичните системи

Системите за енергиен мониторинг и управление на енергията са идеално разширение на CP Lab и CP Factory и могат да бъдат обединени в цялостна енергийна лаборатория.

Модулни

Възползвайте се от модулната структура на системите за обучение - от работните места в отделните клетки до сложната енергийна мрежа.

Сигурност на Вашата инвестиция

Както при всички системи за обучение на Festo Didactic, бъдещите модули за обучение също могат да бъдат интегрирани безпроблемно.

Енергиен мониторинг

Енергиен мониторинг
Система за измерване на енергията

Нашите системи за измерване на енергия позволяват систематичен анализ на енергийните потоци. Компонентите на техническото оборудване и софтуерът безпроблемно демонстрират енергийните потоци чрез сензори и уеб визуализации и позволяват лесно експортиране.

Системите за измерване на енергията могат да се комбинират с всички системи за обучение, които са свързани с енергийния анализ.

Използване на инструменти за енергиен мониторинг: модел на система със CP Lab

Енергийна ефективност

Енергийна ефективност

Систематичното регистриране на потреблението на енергия до нивото на процеса е важен компонент на нашите системи за обучение в областта на управление на енергията. По примера на типичните промишлени потребители можете да използвате системите за обучение за да разработите, приложите и оцените мерки за енергийна ефективност. Системите се състоят от индустриални електромери, сензори за сгъстен въздух и контролер с отворен интерфейс OPC UA. Системите за обучение в областта на енергийната ефективност служат като допълнение към нашите системи за обучение в областта на киберфизиката .

Научете повече за нашите системи за обучение за енергийна ефективност

Софтуерен пакет "Green Factory - управление на енергията

Софтуерният пакет "Green Factory - управление на енергията" надгражда кибер-физичните системи за обучение с възможности за активно въздействие върху потреблението на енергия. С помощта на софтуерния пакет потреблението на енергия на компонентите на системата може да се променя, за да може системата да работи по енергийно гъвкав начин. Освен това са въведени функции за повишаване на енергийната ефективност на компонентите на системата. За работа и визуализация се използва предварително конфигурирано табло за управление.

Рекуперация на енергия - кутии за съхранение

Комплектът допълва високостелажния склад на CP Factory с техническо оборудване и софтуер за анализ и оптимизиране на енергийната ефективност. С помощта на комплекта учащите анализират темата: "Как може да се възстанови и използва повторно механичната енергия?"

Комплектът включва електромер, устройство за съхранение на енергия, софтуер за анализ и инструкции за извършване на енергиен анализ и оптимизация.

Ефективност на робота

Как могат да се оптимизират движенията на роботи със съчленени ръце по отношение на енергията и времето? Стажантите се запознават тази тема с помощта на допълнителния модул Ефективност на робота" към нашите кибер-физични системи за обучение.

Те систематично изследват и оптимизират съответните фактори за консумация на енергия, като скорост, ускорение, разстояние и движещ се товар.

Комплектът се състои от измервател на енергията, софтуер със сензорен панел за регулиране на параметрите на робота софтуер за настройка на параметрите на робота на сензорен панел и инструкции за извършване на енергийни анализи и оптимизиране на потреблението.

Енергоснабдяване

Учебни системи-енергиен куб

Учебните системи от серията "Енергоснабдяване" формират цялостна мрежа за електроснабдяване. Те могат да работят поотделно или в мрежа и могат например автономно да захранват с енергия кибер-физични системи за обучение. По този начин можете да предадете задълбочени познания по темите за производството на електроенергия, топлина и сгъстен въздух, съхранение на енергия и интелигентно потребление на енергия.

В допълнение към учебното съдържание по конкретната тема, фокусът е поставен и върху универсалните технологии, като комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използване на преобразуватели, прогнози за мощността и фактори на безопасност.

Научете повече за нашите системи за обучение за енергоснабдяване

Компресор за ефективност

"Компресор за ефективност" е система за обучение за модерно, енергийно ефективно производство на сгъстен въздух и доставя сгъстен въздух със скорост до 65 Nl/min при свръхналягане до 7 bar. Особеното при компресора е, че топлината, генерирана по време на компресирането, се извлича с помощта на воден кръг чрез вградения топлообменник и се предоставя за процесите надолу по веригата.

За тази цел ефективният компресор може да се свърже и с резервоара за съхранение на топлина.

Топлинен акумулатор

Топлинният акумулатор дава възможност за генериране, съхранение и пренос на топлина и има допълнителни точки за свързване за добавяне на консуматори на топлина или други източници на топлина.

Той има допълнителен резервоар за сгъстен въздух. Заедно с компресора за ефективност можете да интегрирате темата за производството на енергия в нашите кибер-физични системи за обучение.

Горивна клетка

Горивната клетка демонстрира промишлено производство на електроенергия и топлина с помощта на горивна клетка на водородна основа. Тя действа като малка "електроцентрала" и превръща водорода и кислорода от въздуха във вода и енергия, които се използват за последващи топлинни процеси.

Към темата за енергийната ефективност ...