Киберсигурност

Работа в мрежа и ИТ сигурност

Аспектите на сигурната комуникация в машинните мрежи са важна част от квалификацията за Индустрия 4.0. Техниците, които работят в мрежови производствени среди, например инженери по мехатроника и индустриална електроника, но също и ИТ специалисти, могат да се подготвят напълно за своите задачи в областта на мрежите и ИТ сигурността с нашата система за обучение 1333.

пакет за обучение 1333: Мрежи и ИТ сигурност

Нашата концепция за обучение с модулна структура 1333 съчетава компоненти на техническо оборудване, софтуерни компоненти и компютърни материали за обучение като по този начин интегрира преподаването на мрежи и ИТ сигурност в програмата за обучение за I4.0. С помощта на пакет за обучение 1333 сложни теми като локален и отдалечен достъп за целите на поддръжката, Ethernet, комутация, маршрутизация, криптиране, VPN и виртуална LAN могат да се преподават по разбираем начин.

Пакет за обучение 1333 е цялостно и ефективно решение, което дава възможност за ефективно обучение. Базирано на EduTrainer ® "Мрежа и сигурност", новото съдържание на курса може да се комбинира със съществуващите опции CP Lab, MPS ® и CP Factory, както и с други стандартни продукти.

Универсално обучение с модулна структура

EduTrainer "Мрежа и сигурност" е в основата на пакет за обучение 1333. Той е базиран на EduTrainer Universal и може да се монтира на рамки A4 и ER, така че може да се използва в комбинация с други PLC модули и в учебните среди CP Lab, CP Factory и MPS 203 I4.0.

Практически ориентирани компютърни материали за обучение

Разработените за пакет за обучение 1333 компютърни материали за обучение предоставят съдържание за мрежи и сигурност за обучение лице в лице. Те са базирани на подробни практически задачи, допълнени с информация за основите на мрежата и специфична информация за устройствата. Подготвените настройки и готови решения оптимизират работата и процеса на обучение в лабораторията.

Промишлени компоненти

EduTrainer "Мрежа и сигурност" съдържа два индустриални мрежови компонента SCALANCE от Siemens: рутер за защитна стена с възможност за VPN (S615) и управляем индустриален Ethernet комутатор (XC208). Освен това SINEMA Remote Connect Server (виртуално приложение, инсталирано на PC сървър) може да се използва в сигурни сценарии за отдалечен достъп с пакета за отдалечен достъп NetLab.

пакет за обучение 1333

пакет за обучение 1333: Мрежи и ИТ сигурност

пакет за обучение 1333 съдържа два уреда EduTrainer® и е предназначен за индивидуални работни места, съседни работни места, или за работа в екип.

Учебно съдържание

 • Превключване и наблюдение
 • Разпределяне на адреси в производствени мрежи
 • Функции за маршрутизация и защитна стена
 • Производствени мрежи, разделени на VLAN
 • Превод на мрежови адреси (NAT)
 • Виртуални частни мрежи (VPN)
Отдалечен достъп

Пакет Remote Access Package

Пакетът за отдалечен достъп NetLab Remote Access за киберсигурност включва EduTrainer® и е базиран на SINEMA Connect Server, който позволява отдалечен достъп със силно криптиране.

Учебно съдържание

 • Принципи на удостоверяване
 • Защита с парола
 • Цифрови сертификати
 • Отдалечен достъп
 • Управление на потребители и устройства
 • Контрол на достъпа на базата на сървър