Софтуер за автоматизация

Софтуер за автоматизация

Ако искате успешно да проектирате образование и обучение в областта на технологиите за автоматизация, трябва да сте сигурни, че техническото оборудване, софтуерът и учебният материал са съвместими. В епохата на цифровизацията образованието и обучението са немислими без софтуер. Предлагаме широка гама от софтуер за обучение, преподаване и организиране, за контрол, работа и наблюдение и, не на последно място, за програмиране и симулиране. Убедете се сами.

Проектиране и дизайн

Вече повече от 25 години името EPLAN е синоним на иновативни софтуерни решения и концепции за услуги, обхващащи всички аспекти на проектирането, планирането и дизайна в областта на електрониката и флуидите.

Към EPLAN

Измерване, управление и контрол

Технология на затворения контур на управление, управление с множество променливи, технология на процесите, събиране, визуализация и съхранение на данни от измервания, както и събиране, показване и документиране на аналогови измерени стойности в пневматични и хидравлични системи - изберете подходящия за Вас пакет FluidLab ® .

Програмиране

- STEP 7 Софтуер за програмиране и симулиране на PLC програми за контролери Siemens S7-1500/1200/300/400.

LOGO! Soft Comfort е софтуер за програмиране на контролера LOGO на Siemens.

- CODESYS е софтуер за програмиране на контролери на Festo.

Към Изтегляне

Визуализация

- SIMATIC WinCC е компютърно базирана система за управление и мониторинг, предназначена за визуализация и управление на процеси, производствени последователности, машини и операции.

- EasyVEEP е новата, безплатна графична 2D симулация на процеси с множество интересни примери за обучение за PLC.

- EasyPort USB е съответстващият интерфейс за измерване, управление и регулиране. Той свързва симулацията с реалния свят.

Система за управление на производството MES4

MES4 е система за обучение за управление на производството с нова архитектура за платформи за обучение по Индустрия 4.0. MES4 се доставя като част от учебни системи и не може да се поръчва отделно.

Икономика 4.0: SAP4School

В сътрудничество със SAP предлагаме интерфейс за програмата за обучение "SAP4School" под общото наименование "Икономика 4.0". Интерфейсът дава възможност за прехвърляне на производствени работни поръчки между SAP и MES4. Необходимо условие за придобиване и използване на интерфейса е членството в програмата SAP4School.

Станете член сега!

Намерете актуални дати!

В програмата SAP4School се изучават цялостни бизнес процеси в рамките на една учебна година, като се използва за пример виртуална компания - Global Bike International. Чрез интерфейса фабриката CP Factory се интегрира в учебната програма като производствен завод за "велосипедни компютри".

Към кибер-физичните системи

Мрежи и сигурност на данните

Комплектът от инструменти NetLab Tool Kit е програма за конфигуриране и диагностика на компютри с ограничени административни права (Ethernet интерфейси, сертификати X.509, Ping, ARP кеш). Той е включен в пакетите NetLab и не може да се поръча отделно.

Wireshark е програма за анализ и обработка на протоколи за данни.
Безплатно изтегляне

Siemens Primary Setup Tool е програма за присвояване на IP адреси на индустриални контролери и мрежови компоненти.
Безплатно изтегляне (необходима е регистрация)

Още за мрежите и сигурността на данните

Мониторинг и управление на енергията

Софтуер EiSLab® Energy Intelligence, многократен лиценз
EiSLab е инструмент за управление на енергията и симулация, който запознава учащите с предизвикателствата на интелигентните мрежи.

Повече за мониторинг и управление на енергията