Учебен материал

Учебни материали

Развитието на компетентността е най-ефективно при редуването на практическите и теоретичните, систематизиращи фази на обучение. Практическите действия в системата за обучение правят теоретично усвоеното съдържание разбираемо, както практическите упражнения обосновават усвояването на ново теоретично съдържание. Учебният материал, софтуерът и техническото оборудване са конструирани по такъв начин, че учащият да може да усвоява, прилага, повтаря и осмисля знанията със собствена скорост в съответствие с този принцип.

Учебен материал

Теорията и практиката са винаги в центъра на вниманието


Работни книги

Нашите пакети за обучение се състоят от работни книги и пакети за обучение. Тези пакети идеално предават практически и теоретични знания от основите на технологиите до сложните взаимовръзки в широк спектър от технологични области.

Всички практически упражнения са допълнени с общи технически познания и завършват с лесни за разбиране примерни решения и обяснения.


Учебници и справочници

Учебниците и справочниците предоставят общоприложими специализирани знания като основа за работа с технологии и процеси. За преподавателите и учителите те са незаменими при подготовката на курса.


Енциклопедии и наръчници

Символи, правила, стандарти, формули и др. Не е нужно да знаете всичко, достатъчно е да знаете къде да го намерите!

Учебен материал

elearning

Повече забавление в ученето!

Разнообразните подходи към обучението гарантират не само удоволствие от обучението, но и устойчиви резултати. Научете повече за метода свързано обучение и за нашето предложение за електронно обучение!


Мултимедийни програми за обучение

Част от цялостното ни предложение за електронно обучение са нашите курсове за електронно обучение. С тяхна помощ можете да преподавате теория с помощта на мултимедийни анимации, видеоклипове, графики и задачи. Високата практическа насоченост гарантира динамика и висока мотивираност при обучението .

Нашите курсове за електронно обучение


Свързано обучение с Tec2Screen ®

Свързаното обучение създава ново измерение на обучението с безпроблемната връзка между виртуалния и реалния свят. Директното взаимодействие между софтуер и техническо оборудване размива границата между теория и практика. Свързаното обучение се осъществява с мобилния, мултимедиен и интерактивен учебен помощник Tec2Screen ®.

Научете повече за свързаното обучение