Научноизследователска и развойна дейност във Festo: поглед към бъдещето

Изследване и развойна дейност

Бъдещето в перспектива

Всяка година ние инвестираме около седем процента от нашия оборот в изследвания и разработки – за иновативни решения, които дават на нашите клиенти предимство пред конкуренцията. Резултатът: 100 нови продукта, готови за патентоване всяка година, повече от 2600 патента в световен мащаб и германската награда за бъдеще за 2010 г. В областта на научноизследователската и развойната дейност работим върху иновациите на бъдещето. С оглед на бъдещето непрекъснато се разработват нови идеи - от интелигентни компоненти до интегрирани системи.