Festo SupraMotion: Свръхпроводници в индустриалната автоматизация

SupraMotion

Свръхпроводници в индустриалната автоматизация

Свръхпроводниците имат голям потенциал за приложение в промишлеността на бъдещето. Те позволяват обектите да се съхраняват и преместват безконтактно - с ниска консумация на енергия и без каквато и да е технология за управление на съхранението. Работата им без прах и абразия е идеална за транспортиране на предмети левитирайки и защитен начин в много чиста среда. Възможна е и манипулация през стени.

Какво представляват свръхпроводниците?

Свръхпроводниците са материали с уникални магнитни свойства: ако ги охладите под определена температура, те могат да запазят полето на постоянен магнит в себе си. Това създава силно, но невидимо съединение. Това поддържа магнита и свръхпроводника на определено разстояние един от друг - дори през стени, в течности или във вакуум. Докато свръхпроводникът остава под тази т.нар. температура на преход, неговата магнитна памет съхранява отпечатъка на магнита и по този начин неговата позиция, дори ако двамата са разделени.

Електрическо охлаждане с дълъг експлоатационен живот

При SupraMotion разчитаме на високотемпературни свръхпроводници, изработени от керамичен материал, които се охлаждат до -210°C. Използваните в момента охладители имат максимална потребна мощност от 40 вата за криостат (охлаждащ контейнер). Това води до сравнително ниски експлоатационни разходи. Сам по себе си ефектът на левитация не изисква нито енергия, нито технология за управление.

Благодарение на високия топлинен капацитет работата е гарантирана в продължение на много минути, дори в случай на прекъсване на електрозахранването. Понастоящем експлоатационният срок на охладителите е повече от десет години.

Свръхпроводимата левитация позволява високи технологии

Безконтактната форма на свръхпроводима левитация без триене предлага елегантно и практично решение на някои от най-предизвикателните проблеми във високотехнологичните индустрии – от полупроводници, батерии и биотехнологии до фармацевтични продукти, храни, медицина и лабораторна автоматизация. Намаляването на всички замърсяванията от всякъв вид до абсолютен минимум ще помогне да се проправи пътят за високи технологии и продукти, необходими за чисто, здравословно и устойчиво бъдеще.

Разнообразие от приложения и концепции за движение

Вече съществуват различни технологии за придвижване на обекти по левитиращ начин. Със свръхпроводниците обаче са възможни напълно нови процеси. Свръхпроводимите модули за автоматизация могат да бъдат реализирани с различни активни задвижвания. Това им позволява да извършват дори необичайни последователности от движения, позициониране на форми и безконтактно боравене. С най-новата концепция SupraMotion, SupraCube, автономната работа е възможна до два часа благодарение на отделянето на свръхпроводниковия модул и електрическия охладител.

В анимацията Ви показваме как биха могли да изглеждат различни приложения със свръхпроводникова технология:

  • Транспортиране и обработка на Wafer в условия на чиста стая
  • Обезвъздушаване и пълнене на специални контейнери за чувствителни течности, които впоследствие се замразяват
  • Автоматизирано пипетиране и безконтактно претегляне при най-взискателните лабораторни условия

Търсене на пилотни клиенти и конкретни приложения

Използването на свръхпроводници в индустриалната автоматизация все още е в етап на развитие. Но дори и днес с тази технология са възможни напълно нови и ефективни процеси.

Ето защо ние специално проучваме с партньорите и клиентите техните идеи за приложения, които могат да бъдат реализирани в пилотни проекти. Направете следващата стъпка и заедно с нас въведете технологията на свръхпроводниците в индустриално приложение!

Свържете се с нас по имейл: supramotion@festo.com