Bionic Learning Network

Акценти за 2018–2021 г

Промяната в промишлеността изисква нов вид взаимодействие между хора, машини и данни. В бъдеще работниците и роботите ще работят все по-тясно заедно. Възможните решения и ориентираната към бъдещето работна среда са показани в нашите бионични акценти от 2018 до 2021 г. – както и удивителни форми на движение от природата и интерактивни образователни концепции, които събуждат любопитство и ентусиазъм към технологиите.