Управителен съвет и надзорен съвет: Корпоративно управление на Festo

Управителен и надзорен съвет

Корпоративно управление Festo

Festo е независима семейна компания с дългогодишна традиция. За да гарантираме, че това ще остане така, корпоративното ни ръководство е ангажирано с интересите на нашите клиенти, служители и бизнес партньори по целия свят.

Festo SE

Управителният съвет на Festo SE

Инж. Герхард Борхо - Член на управителния съвет Финанси

Инж. Герхард Борхо - Член на управителния съвет Финанси

„Festo трябва да остане независим семейна компания. Ето защо рентабилният растеж и възможността да финансираме инвестициите си с нашите парични потоци са сред основните приоритети във финансовия сектор."

Роден на 8 юни 1969 г. в Карлсруе, Германия

Образование

 • Висше образование машинен инженер в университета в Карлсруе (ТУ)
 • Акцент: Производствена технология
 • Степен: Инженер

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

от 2016 г. Член на управителния съвет Финанси

2013-2016 г. Старши вицепрезидент Корпоративно развитие

2013-2016 г. Старши вицепрезидент на бизнес звено Електрическа автоматизация

2009-2013 г. Ръководител на отдел Решения за корпоративни клиенти

2007-2009 г. Ръководител на отдел Стратегическо планиране и контролинг

1998-2007 Консултантска дейност на компании

1995-1998 Daimler-Benz AG

Членства/работа в комисии

 • Член на консултативния съвет на Института за интелигентни системи "Макс Планк", Щутгарт
 • Член на Консултативния съвет на LBBW/BW Bank
 • Член на управителния съвет на VDMA

Инж. д-р хонорис кауза Оливър Д. Юнг – председател на Управителния съвет

Инж. д-р хонорис кауза Оливър Д. Юнг – председател на Управителния съвет

"Festo е изключителна семейна компания. Нашата мисия е да осигурим успеха на компанията в условията на все по-трудна конкурентна среда и да го пренесем в бъдещето."

Роден на 26. януари 1962 г. в Берлин, Германия

Образование

 • Завършва машинно инженерство в Техническия университет в Карлсруе
 • Акцент: Производствена технология
 • Степен: д-р хонорис кауза, инженер

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

от 2018 г. Председател на управителния съвет, Член на управителния съвет "Корпоративно управление и стратегия"

2010-2018 Член на Управителния съвет/Главен оперативен директор (COO) в Schaeffler AG в Херцогенаурах, отговарящ за производството, снабдяване и логистиката, BCT (Bearings and Components Technology)

2009-2010 Член на управителния съвет на индустриалното подразделение в Schaeffler AG

2008-2009 г. Ръководител на звено "Конусни ролкови лагери" на световно ниво в Schaeffler AG

2003-2007 г. Член на управителния съвет "Производство и управление на качеството" в Schmitz Cargobull AG в Алтенберге/Мюнстерланд

2001-2003 г. Ръководител на звено в продуктовата линия за камиони с платформа на Schmitz Cargobull AG в Алтенберге/Мюнстерланд

1999-2001 Ръководител на производството в завода Вреден на Schmitz Cargobull AG в Алтенберге/Мюнстерланд

1995-1999 г. Ръководител на завод във Вупертал и на чуждестранни заводи в Чешката република при Robert Bosch GmbH

1993-1995 г. Групов ръководител завод в Бюл/Баден при Robert Bosch GmbH

1991-1993 г. Производствен инженер в завода в Бюл/Баден на Robert Bosch GmbH

1989-1991 г. Планиране на производството и обучаем в програмата на концерна на Bosch в Robert Bosch GmbH

Членства/работа в комисии

 • от 2015 г. член на настоятелството на Дизел (Германски институт за изобретения), Мюнхен
 • от 2017 г. член на надзорния съвет на Heidelberger Druckmaschinen AG, Хайделберг
 • от 2018 г. член на надзорния съвет на Leistritz AG, Нюрнберг

Д-р Ансгар Кривет - Член на управителния съвет "Продажби"

Д-р Ансгар Кривет - Член на управителния съвет

"Ние правим нашите клиенти по-продуктивни."

Роден на 2 юли 1963 г. в Райнхаузен, Германия

Образование

 • Висше образование машинен инженер в университета RWTH Aachen
 • Акцент: технологии за автоматизация, технология на пластмасите и полимерите, подсилени с влакна, хидравлика и пневматика, техника за управление и теория на системите
 • Степен: научна степен Икономическа оценка на конструкциите

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

От 2013 г. Член на управителния съвет "Продажби"

2009-2013 г. Член на управителния съвет "Регион и продажби Европа"

2003-2009 г. Мениджър на продуктовия център за разпределители

2001-2002 г. Управление на дъщерното дружество Beck GmbH

2000-2003 г. Ръководител на продуктовия сегмент "Контрол"

1998-2000 г. Ръководител на отдел "Управление на продуктите и иновациите"

1995-1998 г. Мениджър на пазарния сегмент фабрична автоматизация

1991-1995 г. Сътрудничество с Института за управление и технологии IMT Berlin GmbH

1989-1995 г. Научен сътрудник в Института за металорежещи машини и производствена техника към ТУ Берлин, сфера "Техника на монтажа"

Членства/работа в комисии

 • Член на управителния съвет на Професионалното сдружение за технология на флуидите на VDMA

Д-р Франк Мелцер – Член на управителния съвет "Управление на продукти и технологии"

Д-р Франк Мелцер – Член на управителния съвет

"Като иновативна компания, Festo винаги се е отличавала на пазара с отлични продукти и авангардни технологии. Софтуерът, електрониката и новите материали са новите двигатели на иновациите в един все по-бързо развиващ се свят, които дават възможност за много нови идеи за продукти и услуги. Моята цел е да вдъхновя клиентите с гъвкавост и иновативна сила и да отворя нови пазари за растеж на Festo."

Роден на 15. август 1963 г. в Гьопинген, Германия

Образование

 • Изучава машинно инженерство в университета в Щутгарт, Университета Брунел, Великобритания и Университета на Аризона, САЩ
 • Магистърска степен по бизнес администрация, Университет на Торонто, Канада
 • Научна степен: Динамика на гъвкави системи от няколко тела

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

От 2017 г. Член на управителния съвет "Управление на продукти и технологии"

2015-2017 г. Президент Електроника, Autoliv Inc., Мюнхен и Стокхолм

2012-2015 г. Старши вицепрезидент "Помощ за водача", Robert Bosch GmbH, Леонберг

2004-2012 г. Главен изпълнителен директор, Bosch Sensortec GmbH, Ройтлинген

2003-2004 г. Консултиране преструктуриране, Robert Bosch GmbH, Щутгарт

2001-2003 г. Ръководител продуктова област "Филтри", Роберт Бош Испания, Алкала де Енарес

1999-2001 г. Помощник управител, Robert Bosch GmbH, Щутгарт

1996-1999 г. Ръководство "Развойна дейност", бизнес звено "Електрически задвижвания", Robert Bosch GmbH Бюл

1994-1996 г. Стажант в бизнес звено "Електрически задвижвания", Robert Bosch GmbH, Бюл

Членства/работа в комисии

 • Член на управителния съвет на ZVEI
 • Ръководител на управителния комитет на платформата Индустрия 4.0

Инж. Франк Нотц - Член на управителния съвет "Човешки ресурси"

Инж.. Франк Нотц – Член на управителния съвет

"Един от ключовите фактори за успех във Festo са нашите служители. Ето защо нашата грижа е да продължим в бъдеще да водим служителите си заедно с нас, особено на фона на многобройните промени, предизвикани от цифровизацията и глобализацията и да осигуряваме допълнително обучение. В същото време имаме задачата да вдъхновим специалистите за нашата компания и да ги задържим в дългосрочен план."

Роден на 12. януари 1968 г. в Метцинген, Германия

Образование

 • Образование: Mашинно и инженерна икономика в университета в Еслинген и в Карлоу/Ирландия
 • Дипломи: Инженер//Диплома по инженерна икономика

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

от 2019 г. Член на управителния съвет "Човешки ресурси"

2016-2019 г. Директор Festo Vertrieb GmbH & Co. KG

2013-2016 г. Старши вицепрезидент на бизнес звено "Решения за клиенти"

2012-2013 г. Главен директор по стратегията (Шанхай, Китай)

2010-2013 г. Ръководител на "Управление на корпоративния пазар"

2007-2010 г. Ръководител на "Маркетингова промоция"

2004-2007 г. Ръководител на "Координация на продажбите в Северна и Южна Америка"

2002-2004 г. Мениджър стратегически продукти

1998-2001 г. Ръководител на индустриален сегмент "Храни и опаковки"

1996-1998 г. Системно планиране (управление на продукти)

1993-1996 г. Syst AG, консултант

Членства/работа в комисии

 • Член на настоятелството на Fraunhofer IAO
 • Член на управителния съвет на VDMA на сфера "Интегрирани решения за монтаж"

Д-р Ярослав Патка -Член на управителния съвет "Операции"

Д-р Ярослав Патка -Член на управителния съвет

Роден на 12. Февруари 1974 г. в Тренчин, Словакия

Образование

 • Индустриално инженерство в университета в Жилина
  Акцент: Индустриално инженерство
 • Степен: Доктор на науките.
 • Индустриално инженерство в Словашкия технологичен университет в Трнава
 • Акцент: Индустриално инженерство
 • Степен: Инженер

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

От 2020 г. Член на управителния съвет "Операции"

2018-2020 г. Ръководител на инициативата за глобално управление на веригата за доставки в Schaeffler AG

2016-2020 г. Главен изпълнителен директор на подрегион Централна и Източна Европа, в Schaeffler AG

2014-2020 г. Главен оперативен директор за регион Европа и подрегион Индия, в Schaeffler AG

2009-2014 Ръководител на завод и управител на Schaeffler Kysuce spol. s.r.o.

2008-2014 г. Ръководител на завод и управител в Schaeffler Skalica spol. s.r.o.

2005-2007 г. Ръководител на завод FAG Вупертал

2003-2005 г. Ръководител на сегмент във FAG Вупертал

1999-2003 г. Ръководител на сегмент в Schaeffler Skalika spol. s.r.o.

1996-1999 г. Планиране на производството и диспозиция в Schaeffler Skalica spol. s.r.o.

Надзорен съвет на Festo SE

Д-р Фридрих Айхинер
Председател на надзорния съвет

Дипломиран икономист Курт Михаел Щол
Заместник-председател на надзорния съвет

Д-р Улрих Щол
Заместник-председател на надзорния съвет

инж. Улрих Дийц

Д-р Маркус Флик

инж. Клаус Херлмих

Проф. д-р Ханс-Петер Кнебел

Дипломиран икономист Мартин Щол

Дипломиран икономист. Кристина Цюгел-Щол

Festo Didactic SE

Управителният съвет на Festo Didactic SE

Д-р Ханс Йорг Щоц

Ръководство на компанията FDID HSTT

"Festo Didactic е водещ световен доставчик на решения за техническо образование и обучение със силно изразено индустриално ДНК. Нашата цел е да помогнем на служителите с технически професии да актуализират уменията си и да повишат пригодността си за заетост. Заедно с Festo Automation подкрепяме клиентите на Festo в усвояването на технологичните иновации и повишаването на тяхната производителност."

Роден на 22. Април 1968 г. в Албщат, Германия

Образование

 • История на изкуството и философия в университета в Тюбинген и в Чапъл Хил, Северна Каролина (САЩ)
 • Научна степен по философия, на границата между философията на духа, философия на езика, метафизика и формална семантика

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

от 2018 г. Член на управителния съвет на Festo Didactic, отговарящ за стратегията, разработването на продукти и услуги, както и за производството, обучението и човешките ресурси

2005-2018 г. Корпоративна стратегия, управление на иновациите и управление на продуктите (включително за SAP BW & MDM, цифрова верига на доставките и IoT) в SAP SE, Валдорф (Германия)

1998-2005 г. Предпродажби, управление на продукти и операции по продажбите в SAS Institute, Хайделберг (Германия)

Членства/работа в комисии

 • Водещ експерт "Бъдещето на труда" в германо-американската и германо-китайската работна група на платформата Индустрия 4.0
 • Член на работната група за усъвършенствано производство на Световния икономически форум
 • Член на Надзорния съвет на EIT Manufacturing
 • Член на надзорния съвет на Център Фраунхофер за международен мениджмънт и икономика на знанието

д-р Оливер Нийзе

д-р Оливер Нийзе

"Като водещ световен доставчик на решения в областта на техническото образование и обучение, Festo Didactic гарантира пригодността за заетост и производителността на своите клиенти. Учебните среди за образованието и индустрията разгръщат оптималния потенциал за учене на учащите, като съчетават онлайн учебно съдържание и физически системи за обучение. Като неразделна част от Festo Group, взаимодействието между автоматизацията и образованието е изключително."

Роден на 31. август 1970 г. в Аахен, Германия

Образование

 • Изучава инженерна информация в Техническия университет Дортмунд
 • Докторска степен: Тестване на комплексни системи

Професионална кариера

Предишни позиции в групата Festo:

От 2022 г. Председател на Управителния съвет на Festo Didactic SE, отговарящ за стратегията, продажбите, инженеринга и финансите

От 2021 г. Ръководител на звеното за цифрова дейност

2017-2020 Вицепрезидент Професионални услуги за Северна Европа, Близкия изток и Африка, SAS Institute GmbH

2010-2016 Старши директор Професионални услуги Германия-Австрия-Швейцария, SAS Institute GmbH

2009-2010 Вицепрезидент, Attensity Europe GmbH (преди Empolis GmbH)

2006-2009 Директор бизнес развитие, empolis GmbH, част от Bertelsmann SE & Co. KGaA

2004-2005 Ръководител на проекти, empolis GmbH, част от Bertelsmann SE & Co. KGaA

2001-2003 Научен сътрудник в Техническия университет Дортмунд

1999-2001 Консултант и ръководител на проекти, METAFrame Technologies GmbH

Членства / работа в комисии

 • В управителния съвет на MindSphere World e.V.

Надзорен съвет на Festo Didactic SE

инж. д-р хонорис кауза Оливър Д. Юнг
Председател на надзорния съвет

Инж. Герхард Борхо
Заместник-председател на надзорния съвет

д-р Ярослав Патка