Festo по света

Надежден партньор по целия свят

Мислете глобално – действайте локално: За нашите 300 000 клиенти ние сме на място по целия свят. Всеки ден около 20 700 служители на Festo осигуряват напредък в производството на капиталови и потребителски стоки.

  • Filter
  • Покажи всички
  • Списък
  • Карта
  • Легенда
Filter

Хит

По-бързи по принцип
Принципът е стратегия за висока наличност. От въвеждането на поръчката до получаването на стоките при клиента. Гарантирано чрез глобални производствени центрове и регионални центрове за обслужване във всички региони по света. За тази устойчива стратегия Festo вече получи Германската награда за логистика.

Високи постижения в областта на иновациите
Синхронизиране на ускоряването на световните пазари с произтичащите от това изисквания на индустриите и реализирането на това с помощта на експерти: концепцията за успешни иновации - произведено от Festo.

Производство по заявка
Максимална гъвкавост на производството, съчетана с минимален производствен допуск. Единадесет глобални производствени центъра, четири регионални сервизни центъра и 28 национални сервизни центъра с персонализирано производство са световната гаранция за стабилно партньорство, което създава партньори.

Нашата глобална производствена и логистична мрежа: