Корпоративна отговорност: Отговорност в семейната компания на Festo

Корпоративна отговорност

Нашият принос към устойчивото развитие

Устойчивите икономики и начин на живот са основните теми на едно ориентирано към бъдещето съжителство на нашата планета. Съчетаването на икономиката и екологията се превръща в задача на поколенията и е отговорност на всеки човек. Ние разбираме корпоративната отговорност (КО) като нашия икономически, екологичен и социален принос към устойчивото развитие. Нашите действия са съобразени с Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН, които са от значение за Festo.

Festo оказва съвсем различно влияние върху 17-те ЦУР на обединените нации. С помощта на анализ на съществеността идентифицирахме следните седем ЦУР, за чието устойчивото развитие за Festo като компания може да допринесе:

  • Здраве и благополучие (ЦУР 3)
  • Качествено образование (ЦУР 4)
  • Чиста вода и санитарно оборудване (ЦУР 6)
  • Достоен труд, икономически растеж (ЦУР 8)
  • Индустрия, иновации и инфраструктура (ЦУР 9)
  • Отговорно потребление и производство (ЦУР 12)
  • Мерки в областта на защитата на климата (ЦУР 13)
Седемте приложими цели за устойчиво развитие (ЦУР) за Festo

Областите на действие на нашата стратегия за устойчиво развитие 2020+

Разработването на областите на действие на текущата ни стратегия за устойчиво развитие 2020+ се основава на определянето на целите за устойчиво развитие, които са от значение за нашата компания. През есента на 2015 г. Общото събрание на Обединените нации прие 17-те цели за устойчиво развитие.

Целите за устойчиво развитие са централната част от Програмата 2030 г. - глобален план за действие, който има за цел да се справи с настоящите предизвикателства, като крайна бедност, неравенство и несправедливост, както и с опазването на нашата планета, като същевременно направи екологичен икономически напредък в съответствие със социалната справедливост. Ние във Festo се ангажираме да подкрепяме формулираните в него цели като част от нашата собствена стратегия за устойчивост.

При определянето на важните ЦУР и извеждането на областите на действие, резултатите от анализа на заинтересованите страни бяха допълнени от наблюдението на външните промени в областта на законодателството, икономиката и политиката, технологиите, енергетиката, околната среда и обществото. Въз основа на това редовно преразглеждаме стратегическата си ориентация, както и целите и мерките си за устойчивост.

Области на действието на нашата стратегия за устойчиво развитие 2020+

Областите на действие на нашата стратегия за устойчиво развитие 2020+

По пътя към климатична неутралност

През следващите няколко години Festo ще намали значително своя отпечатък върху емисиите на CO₂. В резултат на това в началото на 2023 г. всички наши производствени и логистични обекти, както и търговските обекти в Германия и фирмената централа в Еслинген ще бъдат неутрални по отношение на емисиите на CO₂.

За да постигне това, компанията инвестира в собствено производство на енергия от възобновяеми източници и в мерки за пестене на енергия. Festo ще премине към неутрално по отношение на емисиите на CO₂ електричество в целия свят и ще компенсира емисиите, които все още не могат да бъдат избегнати за преходен период.

Нашият доклад за устойчивост 2021 г

Festo е дело на много ръце, на много поколения. Ние определяме бъдещето си чрез финансовата си независимост като семейна компания. Това е нашата мисия. По този начин ние включваме всички наши заинтересовани страни - клиенти, служители, доставчици и общество - в съвместното и устойчиво създаване на стойност. С нашия опит в областта на автоматизацията и техническото образование ние увеличаваме производителността на нашите клиенти и създаваме условия за устойчиво развитие на икономиката, околната среда и обществото. Това е нашата цел.

В нашия доклад за устойчивост 2021 г. документираме нашата глобална отговорност с примери от 2021 г.

Партньор на инициативата "Blue Competence"

Ние сме партньор на инициативата за устойчивост "Blue Competence". "Blue Competence" е инициатива на Германската асоциация за машинно инженерство (VDMA) за насърчаване на устойчивото развитие в областта на машиностроенето и производството на съоръжения, както и за популяризиране на устойчивите решения в индустрията. С партньорството си ние се ангажираме да спазваме дванадесетте принципа на устойчивостта в областта на машиностроенето и производството на съоръжения.

Принципи на устойчивостта в машиностроенето и производството на съоръжения (PDF)