Съответствие: поемаме отговорност

Съответствие

Поемаме отговорност

Като семейно предприятие с дългогодишна традиция, което се проявява на международно ниво, групата Фесто има превъзходна репутация сред своите бизнес партньори и служители, отдава значение на интегритета и предявява високи претенции за извършване на безупречна от етична гледна точка дейност, съответстваща на нормативните уредби. Ние сме ангажирани с отговорността си спрямо общественото и социалното обкръжение и нашите служители, работещи в целия свят.

Критерий за нашите действия

Съответствието описва спазването на приложимите закони, разпоредби, стандарти и вътрешни насоки като основа на нашите търговски дейности. Нашият Кодекс за поведение е задължителен стандарт за търговските действия на всички служители на Festo и отразява нашето разбиране за закон и ценности.

Festo очаква това разбиране и от своите бизнес партньори. Минималните стандарти, определени в Кодекса за поведение за бизнес партньорите, определят, в допълнение към нашия Кодекс за поведение, кои принципи на поведение считаме за подходящи и задължителни за всеки вид бизнес дейност.

Нашата служба за съответствието подкрепя прилагането на кодексите за поведение в световен мащаб и е контактно звено за всички въпроси от страна на нашите клиенти и служители в тази връзка.

Съответствие във Festo

Спазването на правилата трябва да предпазва от неподходящо и незаконно поведение (превенция) и последователно да изяснява, оценява и санкционира такова поведение (реакция). Никое нарушение не остава без съответна санкция (нулева толерантност).

Защитата обхваща най-ценните ни активи и бизнес дейностите ни, включително отношенията помежду ни. На първо място, това са класическите области на съответствие: Корупция, незаконно присвояване на активи, картели/споразумения и организационна култура. Други области, свързани със спазването на изискванията, включват данъчно законодателство, износ/мита, качество и околна среда, защита на данните и трудово право. Тези други области са отговорност на съответните отдели, включително съответното управление на риска (напр. корпоративно данъчно облагане за спазването на данъчното законодателство).

Тяхните съвети са важни за нас

Искаме да отговорим на собствената си претенция да се усъвършенстваме непрекъснато като учеща се компания. Ако желаете да съобщите за неправилно поведение или за възможно нарушение на нашите кодекси за поведение, моля, свържете се с нашата служба за съответствие. Освен това имате възможност да се свържете с нас по сигурен и анонимен начин чрез нашия портал за подаване на сигнали.

Вашето съобщение по темата

Защо трябва да се подаде съобщерние на тема съответствие?

Festo иска да бъде атрактивен работодател и надежден бизнес партньор за своите служители и бизнес партньори. В духа на обучаващата се компания ние искаме непрекъснато да подобряваме работните процеси и поведението си. Със своето указание Вие ни подкрепяте в това отношение.

Кои съобщения са полезни?

Регистрират се съобщения за нарушения на законите, вътрешните разпоредби и поведенческите кодекси за и се инициират корекции или подобрения.

Как работи уведомлението на тема съответствие?

Ако смятате, че нашите търговски дейности могат да бъдат в противоречие с нашите поведенчески кодекси или да не са в съответствие с приложимото законодателство, свържете се с нас на посочения по-горе адрес за контакт. Оценяваме открития подход.

Ако предпочитате обаче, можете да подадете сигнал и анонимно - например като изберете анонимен имейл адрес или анонимно и сигурно чрез нашия портал за подаване на сигнали. Ако подробностите все още не са ни ясни, можем да се свържем с Вас директно или анонимно на имейл адреса или чрез портала за подаване на сигнали и да Ви попитаме, ако е необходимо.

Давайте указания анонимно и сигурно:

Нашата система за подаване на сигнали за нарушения дава възможност на служителите и на външни трети страни по целия свят да съобщават на различни езици за евентуални нарушения, извършени от отделни служители на груп Festo.

Конфликтни минерали

В Демократична република Конго и съседните страни се добиват суровини, които могат да се използват за финансиране на насилствени конфликти, откъдето идва и терминът "конфликтни минерали". С оглед на това се стремим да не купуваме материали, произхождащи от района на Конго.

В рамките на веригата за доставки от Festo се изисква да оповестява източниците на доставки. Ние изпълняваме това изискване в рамките на нашите възможности, като предоставяме актуален CMRT (Conflict Minerals Reporting Template). Ако имате някакви въпроси по този въпрос, свържете се с местната служба за техническа поддръжка .