Електромагнитен разпределител VOFC

Индиректно управляем пилотен разпределител за особено взискателни условия на употреба. За свързани с безопасността системи до SIL3 в редундантно изпълнение.
  • Подходящ за автоматизация на процеси в химически и нефтохимически системи
  • Подходящ за използване на открито при трудни условия на околната среда
  • С конструкция на фланеца NAMUR, особено подходящ за въртящи задвижвания
  • Разпределителят може да се превключва между вътрешен и външен управляващ въздух
  • Варианти с предпазни функции
  • Варианти съгласно Директивата относно взривозащитата на ЕС (ATEX)
  • Акценти на продукта
  • Продукти
  • Поддръжка / Изтегляния

Надеждно качество!

Универсално приложим и оборудван с отлична концепция за безопасност: Ето защо електромагнитният разпределител VOFC с пилотно управление се използва като управляващ разпределител във водещи световни химически, нефтохимически и фармацевтични производствени линии, както и в нефтената и газовата промишленост – за предпочитане за управление на серво задвижвания с еднократно или двукратно действие.

Електромагнитните разпределители работят изключително надеждно и безопасно и с функции "fail-safe" за безопасно изключване на серво задвижвания с позиционни регулатори.

Функционална безопасност в преработвателната промишленост

Устройствата за безопасност в технологичните инсталации имат за цел да намалят опасностите, които инсталацията създава за хората, околната среда и имуществото, до възможно най-ниското приемливо ниво. По принцип, колкото по-опасна е системата, толкова по-надеждно трябва да функционират устройствата за безопасност в случай на необходимост. Ако дадена система е класифицирана в ниво SIL, трябва да се спазват определени принципи на инсталиране, като например дублиращо се проектиране. По този начин до голяма степен се намалява рискът от неправилно функциониране на предпазното устройство.