Pinch - вентил VZQA

Normally Closed или Normally Open? Вие решавате. С Pinch - вентила VZQA можете да управлявате още по-добре потоци от работни материали като гранули, съдържащи твърди частици течности, флуиди с висок вискозитет и абразивни материали. Компактният вентил се инсталира бързо, почиства се лесно и може да се конфигурира в модул.
  • Модулна конструкция
  • Бърза и лесна смяна на мембраната
  • За критични абразивни и вискозни флуиди
  • Лесен за почистване дизайн
  • Посока на потока по избор
  • Изпълнения с проверка на крайно положение
  • Акценти на продукта
  • Продукти
  • Поддръжка / Изтегляния