Портал EXCM

Висока функционалност и изключително компактен дизайн: Паралелно-кинематичното задвижване осигурява ниски подвижни маси и малка зона на обслужване. Високият стандарт превръща EXCM-30 в изгодно системно решение при настолни приложения за Вас, напр. при монтаж на малки части.
  • Висока функционалност на минимално монтажно пространство
  • Ниско подвижно собствено тегло
  • Управление чрез два стъпкови мотора с вграден оптичен енкодер и двуосов контролер за серво задвижване
  • Със сачмено-винтова направляваща
  • Устойчив по време на работата благодарение на оптимизираните по тегло оси
  • Акценти на продукта
  • Продукти
  • Поддръжка / Изтегляния