Терминал CPX

Лесен за модифициране и отворен при свързването: Модулният електрически терминал CPX покрива всички стандартни функции на автоматизацията на процеси и фабричната автоматизация и е основата за високоефективни процеси за Индустрия 4.0.
  • Платформа за автоматизация
  • Отворен за всички най-често използвани Feldbus протоколи и EtherNet
  • Интегрирани функции за диагностика и сервизна поддръжка
  • Може да се използва като Stand-alone Remote-I/O или с вентилни острови MPA-S, MPA-L, VTSA/VTSA-F
  • Свързващ блок по избор от пластмаса или метал с индивидуално свързване
  • Аналогови входове и изходи 2-/4-кратни, по избор с протокол HART
  • Акценти на продукта
  • Продукти
  • Поддръжка / Изтегляния