Продукти
Пневматични задвижвания
Серво задвижвания за процесната автоматизация
Линейни задвижвания за процесна автоматизация
Линейно задвижване с измервателна система DFPI
Линейни задвижвания Copac DLP
 

Линейни задвижвания за процесна автоматизация

  Печат  
 • Диаметър: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
 • Ход на буталото: 40 ... 990 mm
 • Сила: 4712 ... 48255 N
 • Интегрирана измервателна система
 • Избор за интегриран позиционер или вентилен и вентилен блок
 • Бутален прът с външна резба
 • По стандарти ISO 3358 или ISO 15552
 
 • Диаметър 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
 • Ход 40 ... 600 mm
 • Сила 2800 ... 48000 N
 • Отчитане на позицията
 • Интегрирано захранване с въздух
 • Бутален прът с външна резба
 • Namur-присъединяване на разпределителите според VDI/VDE 3845
 • Присъединяване на арматурата според DIN 3358.