Продукти
Electric drives
Electric axes
Оси със зъбен ремък EGC-TB
Ос тип EGC-BS с шпиндел
Ос със зъбен ремък EGC-HD-TB
Шпинделна ос EGC-HD-BS
Toothed belt axes ELGC-TB
Spindle axes ELGC-BS
Шпинделни оси ELGA-BS-KF
Ос със зъбен ремък ELGA-TB-G
Оси със зъбен ремък тип ELGA-TB-KF
Ос със зъбен ремък ELGA-TB-RF
Toothed belt axis units ELGS-TB
Spindle axis units ELGS-BS
Toothed belt axes ELGE-TB
Ос със зъбен ремък ELGG
Ос със зъбен ремък ELGR
Cantilever axis ELCC
Едноосови системи YXCS
 
Electric drives >   

Electric axes

  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Размер 50, 70, 80, 120, 185
 • Ход 50 ... 8500 mm
 • Сила 50 … 2500 N.
 
Стандартна продуктова гама
 • Размер 70, 80, 120, 185
 • Ход 50 ... 3000 mm
 • Сила 300 … 3000 N.
 
 • За максимални напречни натоварвания до 900 Nm
 • Размер 125, 160, 220
 • Ход 50 ... 5000 mm
 • Сила 450 … 1800 N.
 
 • За максимални напречни натоварвания до 900 Nm
 • Размер 125, 160, 220
 • Ход 50 ... 2400 mm
 • Сила 300 … 1300 N.
 
Стандартна продуктова гама
 • Size 45, 60, 80
 • Max. stroke length: 2000 mm
 • Force 75 ... 250 N
 • Integrated recirculating ball bearing guide
 
Стандартна продуктова гама
 • Size 32, 45, 60, 80
 • Max. stroke length 1000 mm
 • Force 110 ... 780 N
 • Integrated recirculating ball bearing guide
 
 • Вътрешни сачмено винтови направляващи за голяма работна сила и по-висока точност
 • Size 70, 80, 120, 150
 • Max. stroke length 3000 mm
 • Force 300 ... 6400 N
 • Integrated recirculating ball bearing guide
 
 • Размер 70, 80, 120
 • Максимален ход 8500 mm
 • Сила 350 … 1300 N
 • Интегрирано лагерно водене.
 
Стандартна продуктова гама
 • Висока работна сила
 • Раземер 70, 80, 120, 150
 • Максимален ход 8500 mm
 • Сила 350 ... 2000 N
 • Ингерирано водене с рециркулационни сачмени лагери
 
Стандартна продуктова гама
 • Високи скорости до 10 м / сек
 • Високи странични сили и въртящи моменти
 • Размер 70, 80, 120
 • Максимален ход 7400 mm
 • Сила 350 … 1300 N
 • Интегрирано сачмено ролково водене
 
 • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
 • Size 45, 60
 • Stroke length 200 … 2000 mm
 • Force 65 … 75 N
 
 • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
 • Size 32, 45, 60
 • Stroke length 100 … 800 mm
 • Force 40 … 200 N
 
 • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
 • Size 35
 • Stroke length 50 … 800 mm
 • Force 50 N
 
 • Двете шейни се движат синхронно в противоположни посоки
 • Размер 35, 45, 55
 • Ход 50 ... 1500 mm
 • Сила 50 ... 350 N
 • Водене със сачмени или плъзгащи лагери.
 
 • Размер 35, 45, 55
 • Ход 50 ... 1500 mm
 • Сила 50 … 350 N
 • Рециркулационна лагерна направляваща или направляваща с плъзгащи лагери
 
 • Optimised for vertical applications
  • High rigidity due to innovative design principle
 • Size 60, 70, 90, 110
 • Stroke length max. 2000 mm
 • Force 300 ... 2500 N
 • Recirculating ball bearing guide
 
 • Ходове: максимум 3000 mm
 • Модули: електрически
 • Полезен товар: зависи от изискванията за динамика