Продукти
Вентили
Електрически и пневматични разпределители
Стандартизирани вентили
Разпределители тип VSNC
Стандартни разпределители тип VSVA с централен щекер
Стандартни разпределители тип VSVA с индивидуални щекери
Стандартни разпределители тип VSVA, Plug-in
Разпределители тип VSPA
Стандартизирани вентили ISO 5599-1
Стандартни вентили ISO 15218 (CNOMO)
Стандартизирани вентили Namur (VDE/VDI 3845)
 

Стандартизирани вентили

= Стандартна продуктова гама
  Печат  
Стандартна продуктова гама
 • Всички бобини могат да се използват на котва
 • Connection: G¼, NPT¼
 • Flow rate: 900 ... 1000 l/min
 • Voltage: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
 • NAMUR port pattern to VDE/VDI 3845
 • Solenoid-actuated, piloted
 • Mechanical spring return
 • Diverse Ex solenoid systems, IEC Ex, FM EX
 • Convertible from 5/2-way function to 3/2-way function
 
Стандартна продуктова гама
 • Дебит 400 ... 1400 l/min
 • Наприжение 24 V DC
 • Разпределител за плоча
 • Електрическо управление, пилотен
 • Присъединителни плочи.
 
Стандартна продуктова гама
 • Дебит 400 ... 1400 l/min
 • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110 oder 230 V АС
 • Разпределител за плоча
 • Електрическо управление, пилотен
 • Присъединителни плочи.
 
 • Присъединяване G1/8, ISO Größe 18mm (02); G1/4, ISO размер 26mm (01), ISO размер 42mm (1), ISO размер 52mm (2)
 • Дебит 500 ... 2900 l/min
 • Напрежение 24 V DC, 110 V AC
 • Разпределител с основа
 • Електрическо задействане, пилотно
 • Свързващи плочи
 • Междинни регулаторни плочи
 • Дроселиращи плочи
 • Вертикални плочи за спиране на налягането
 • Вертикални захранващи плочи
 • Ъглови присъединителни плочи
 • Единични захранващи плочи.
 
 • Присъединяване G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
 • Дебит 500 … 1000 l/min
 • Разпределител с основа
  • Пневматично задействане
 • Присъединителни плочи
 • Монтаж на лайсни.
 
 • Присъединяване G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
 • Дебит 1 200 ... 6 000 l/min
 • Напрежение 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 48, 110, 230 V AC
 • Вентил за монтаж на монтажна плоча
  • електрическо задействане, пилотно управление
  • пневматично задействане
 • Индивидуални монтажни плочи
 • Монтажни плочи за групов монтаж.
 • Дроселиращи плочи
 • Междинни плочи за регулатор на налягане.
 
 • Напрежение 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
 • Вентил за монтаж на плоча
  • електрическо задвижване
 
 • Присъединяване G1/4
 • Дебит 900 ...1 000 l/min
 • Напрежение 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 V AC
 • Namur схема на свързване по VDE/VDI 3845
 • Електрическо задействане, пилотно управление
 • Механично пружинно връщане
 • Ex-изпълнение по ATEX
 • Пренастройваем от 5/2 на 3/2 - функции.